PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
23 (2019) | nr 1 Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : konkurencyjność, rozwój, stabilność | 65--77
Tytuł artykułu

Koncepcja wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej

Warianty tytułu
The Algorithm of Computing the Central Exchange Rate Value in the Process of Creation of the Integrative Currency Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym prezentowanych w artykule rozważań jest wyprowadzenie kwantytatywnej formuły wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej. Strefa euro w tym kontekście stanowi przykład dyskryminującej strefy walutowej biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące procedury ustalania kursu centralnego, które charakteryzuje brak teoretycznych podstaw stosowanych działań w kontekście teorii optymalnych obszarów walutowych, teorii kursu walutowego, parytetu siły nabywczej poszczególnych walut, czy parytetu produktywności pracy gospodarek. Z tego punktu widzenia główną tezą w podjętych rozważaniach jest założenie istnienia procedury ustalania kursu centralnego zgodnej z teorią kursu walutowego opartego na produktywności pracy. Metodyka prowadzonych rozważań obejmuje wnioskowanie oparte na podejściu indukcyjno-dedukcyjnym przy użyciu szczegółowych metod: opisowej, analizy i krytyki literatury przedmiotu, analizy obecnie stosowanych metod konwersji wartości dewizowych, wnioskowanie logiczne oraz metodę analizy porównawczej. Rozważania uogólniono do uniwersalnej formuły tworzenia integracyjnych stref walutowych dla dowolnych gospodarek. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of conducted research is to create the formal quantitative formula of computing the central exchange rate value in creating the integrative currency area. The Eurozone in this context represents the discriminative currency area because of the lack of theoretical background of the used procedures. Especially in the context of the optimum currencyareas theory, exchange rate theory, wage productivity theory and purachasing power parity theory. Though the main thesis of the research is the assumption of existence of the formal procedure enabling creation of the integrative currency area. The research has been extrapolated to any economic region. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bagus P., Tragedia Euro, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011.
 • Borowski J., Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Dobija M., A Fundamental Analysis of Exchange Rates. The Theory of Exchange Value of Money, "Argumenta Oeconomica", No 1/2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., Jędrzejczyk M., Szkice z historii rachunkowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011.
 • Grubel H.G., The Theory of Optimum Currency Areas, "Canadian Journal of Economics", May 1970.
 • Jędrzejczyk M., Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych, PTE, Kraków 2009.
 • Jędrzejczyk M., Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate, "Modern Economy", Vol. 3 No. 6/2012, doi: 10.4236/me.2012.36099.
 • Jędrzejczyk M., Kurs walutowy, a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce, Difin, Warszawa 2013.
 • Jędrzejczyk M., Poziom kursu centralnego złotówki do euro a opłacalność akcesji Polski do Unii Walutowej, "Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy", nr 39, Uniwersytet Rzeszowski 2014.
 • Kraś I., Polityka kursu walutowego przed wstąpieniem Do unii gospodarczej i walutowej, "Seminare", tom 28/2010.
 • Krugman P.R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa Teoria i polityka, PWN, Warszawa 2007.
 • McKinnon R., Optimum Currency Areas, "The American Economic Review", Vol. 53, Issue 4, September 1963.
 • McKinnon R., Mundell, the Euro, and Optimum Currency Areas, http://www-siepr.stanford.edu/workp/swp00009.pdf 2000.
 • Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro. Wybrane problemy, Czekaj J., Owsiak S. (red.), Krakowska Szkoła Biznesu, Kraków 2010,
 • Mundell R.A., A Theory of Optimum Currency Areas, "The American Economic Review", Vol. 51, September 1961.
 • Popper K., Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Renkas J., Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, "Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy", nr 24, Uniwersytet Rzeszowski 2012,
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566888

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.