PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 18 | 105--127
Tytuł artykułu

Przeciążenie treścią i kontekstem pracy jako źródło stresu w pracy pielęgniarek

Warianty tytułu
Work Overload and Difficult Working Conditions as a Source of Stress in Nursing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pielęgniarki to jedna z najbardziej eksponowanych na wiele zróżnicowanych czynników stresogennych grupa zawodowa w Polsce. Podstawą teoretyczną opisanych w artykule badań jest model Coxa i wsp. dotyczący klasyfikacji źródeł stresu w miejscu pracy. W badaniach empirycznych przeprowadzonych na grupie 100 aktywnych zawodowo pielęgniarek zweryfikowano, w jakim stopniu czynniki treści i kontekstu pracy wpływają na poziom ich stresu w pracy. Zidentyfikowano również najczęściej występujące komponenty zagrożeń psychospołecznych i określono poziom ich stresogenności. Badanie przeprowadzono przy użyciu dwóch testów: Przeciążenie pracą - Skala Ryzyka Psychospołecznego (część C) oraz PSwP - Skala Postrzeganego Stresu w Pracy, weryfikując również korelację pomiędzy uzyskanymi w nich wynikami. (abstrakt oryginalny)
EN
Nurses in Poland are among occupational groups with the highest exposure to diverse professional stressors. The study described in the article is based on a model proposed by Cox et al., which classifies work-related stress in nursing. A survey involving 100 professionally active nurses was conducted to determine to what extent factors associated with work overload and difficult working conditions affect the level of stress at work. The most frequent components of psycho-social hazards were also identified to determine their capacity to induce stress. The survey was conducted using two questionnaires: one addressing the problem of work overload - the Psycho-social Risk Scale (part C), and the second one, focusing on working conditions - the Scale of Perceived Work-Related Stress. Survey results were analysed in terms of correlation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105--127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Agresja pacjentów wobec pielęgniarek, 2.07.2013, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,1555889. html [dostęp: 9.03.2018].
 • Badanie społecznych warunków pracy, https://badaniahr.pl/badanie-spolecznych-warunkow- -pracy-2015 [dostęp: 30.04.2018].
 • Batarowski H., 2008, Analiza potencjalnych czynników, wywołujących stres u pracowników, Gdańsk: Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.
 • Bednarz P., 2017, Polska opieka zdrowotna stoi nad przepaścią. Za 4 lata zniknie ze szpitali ok. 40 tys. pielęgniarek, 22.09, https://businessinsider.com.pl/finanse/pielegniarki-maja-problemy- -z-praca/s7vknp9 [dostęp: 12.12.2017].
 • Chirkowska-Smolak T., Grobelny J., 2016, Konstrukcja i wstępna analiza psychometryczna Kwestionariusza Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP), Czasopismo Psychologiczne - Psychological Journal, nr 22, 1: 133-136.
 • Dyskryminacja [hasło], https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Dyskryminacja_(psychologia_spo% C5%82eczna) [dostęp: 8.03.2018].
 • Kucharska A., Śmierciak Ł., 2016, Zagrożenia psychospołeczne. Poradnik dla pracodawców i specjalistów służby bhp, Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy. Główny Inspektorat Pracy.
 • Łosiak W., 2008, Psychologia stresu, Warszawa: WAIP.
 • Międzynarodowa Karta Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, http://archiwum.ciop.pl/10942. html [dostęp: 21.01.2018].
 • Mobbing w pracy, https://warszawa.pip.gov.pl/pl/dzialania/dla-pracownikow/2777,mobbing-w-pracy. html [dostęp: 3.03.2018].
 • Mościcka-Teske A., Merecz D. (red.), 2014, Ocena ryzyka psychospołecznego w firmach, Łódź- Gdańsk: Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" lub http://www.psychostreswpracy.pl/images/ pliki/Ocena-ryzka%20psychospolecznego-w-firmach.pdf [dostęp: 12.12.2017].
 • Mościcka-Teske A., Potocka A., 2016, Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 70: 139-153.
 • Okoniewska M., Średnia wieku pielęgniarek i położnych to ponad 50 lat, 27.06.2017, https:// www.zdrowie.abc.com.pl/aktualnosci/srednia-wieku-pielegniarek-i-poloznych-to-ponad-50- -lat,112158.html [dostęp: 10.03.2018].
 • Orlak K (red.), 2013, Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy i ich wpływ na zdrowie, Warszawa: Stowarzyszenie Zdrowa Praca.
 • Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych "Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych", 2017, Warszawa, marzec, http://nipip.pl/wp-content/ uploads/2017/03/Raport_druk_2017.pdf [dostęp: 30.04.2018].
 • Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, Warszawa 2017, s. 92, http:// woipip.pl/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-Strategia-na-rzecz-rozwoju-piel%C4%99gniarstwa- i-po%C5%82o%C5%BCnictwa-w-Polsce.pdf [dostęp: 3.03.2018].
 • Stres związany z pracą w pielęgniarstwie, www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/73803/Stres-zwiazany- -z-praca-w-pielegniarstwie.pdf [dostęp: 12.12.2017].
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. nr 24, poz. 141.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. nr 88, poz. 553.
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz.U. nr 174, poz. 1039.
 • Wiskow Ch., 2009, Pomiar obciążenia pracą w określaniu potrzeb kadrowych. Przegląd piśmiennictwa, http://www.ptp.na1.pl/pliki/ICN/ICN_pomiar_obciazenia_praca_03_11_2009.pdf [dostęp: 4.02.2018].
 • "The Workforce View in Europe 2017", www.adp.pl/assets/vfs/Family-29/Workforce-View/PL- -WorkforceView-WP-2017-VF.pdf [dostęp: 31.12.2018].
 • Woźniak J., 2013, Współczesne systemy motywowania, Warszawa: PWN.
 • Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu "Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy", Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. Nofera, Zakład Psychologii Pracy 2013, http://www.psychostreswpracy.pl/images/pliki/raporty/ Raport%20glowny.pdf [dostęp 12.12.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566960

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.