PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1(31) | 100--117
Tytuł artykułu

Wykluczenie finansowe a wykluczenie z dostępu do dóbr kultury

Warianty tytułu
Financial Exclusion Contra Cultural Exclusion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie osoby mające trudności w korzystaniu z usług finansowych, oszczędzaniu, dostępie do konta bankowego i przelewów są w pewnym stopniu również wyeliminowane z użytkowania wielu dóbr kultury. Większość dystrybutorów tego rodzaju dóbr wymaga od klientów dokonywania zarówno zakupów, jak i płatności on-line przy użyciu narzędzi bankowości internetowej. Podstawowym celem artykułu jest analiza wpływu zjawiska wykluczenia finansowego na wykluczenie z korzystania z dóbr kultury oraz zaproponowanie rozwiązań zmniejszających poziom wykluczenia z dostępu do kultury w Polsce. Analizy dokonano na podstawie danych zawartych między innymi w raportach publikowanych przez Bank Światowy, Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) i Główny Urząd Statystyczny. W pierwszej części pracy skupiono się na przedstawieniu zależności pomiędzy wykluczeniem finansowym a wykluczeniem z dostępu do dóbr kultury. W drugiej części artykułu dokonano analizy ogólnej dostępności dóbr kultury w kontekście wykluczenia finansowego. W podsumowaniu wskazano działania mające na celu zmniejszenie poziomu wykluczenia części społeczeństwa z dostępu do dóbr kultury.(abstrakt oryginalny)
EN
Currently, people with difficulties in using financial services, saving money, accessing bank accounts and transfers are also excluded from many cultural goods. Most of cultural goods providers require online payments with internet banking. The primary goal of the article is analysis of influence of financial exclusion on cultural exclusion from access to cultural assets, as well as proposal of reduction of this exclusion in Poland. The analysis is based on data from reports of the World Bank, Eurostat and the Central Statistical Office. The first part of the paper focuses on the relation between financial expulsion and cultural exclusion. The second part of the article is related to the cultural goods analysis in the context of financial exclusion. The summary presents the directions of reducing of cultural exclusion with relation to part of the society.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
100--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Alińska A., 2011, Problem wykluczenia finansowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług" nr 76.
 • 2. Anderloni L., 2007, Access to Bank Account and Payment Services, [w:] Anderloni L., Braga M.D., Carluccio E.M. (red.), New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • 3. Bank Światowy, 2018, The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution, http://documents.worldbank.org/curated/ en/332881525873182837/The-Global-Findex-Database-2017-Measuring-Financial -Inclusion-and-the-Fintech-Revolution (dostęp: 06.02.2019).
 • 4. BGŻ Optima, 2017, Polak oszczędny, https://www.bgzoptima.pl/inwestycje/okiemeksperta/polak-oszczedny-2017 (dostęp: 06.02.2019).
 • 5. Białous M., 2017, Edukacja kulturowa z perspektywy animatorów i edukatorów kultury w województwie podlaskim, "Pogranicze. Studia społeczne" t. XXXI, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • 6. Buko, J., 2011. Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 18.
 • 7. Centrum Kultury Wrocław-Zachód, 2017, Idea wykluczenia z kultury, http://wykluczeni.ckwz.art.pl/idea.html (dostęp: 06.02.2019).
 • 8. Czytelnia Kulturalna, 2012, Wiedza o sposobach korzystania z dóbr kultury, https://www.legalnakultura.pl/pl/czytelnia-kulturalna/badania-i-raporty/ news/51,wiedza-osposobach-korzystania-z-dobr-kultury (dostęp: 06.02.2019).
 • 9. Eurostat, 2018, Internet banking on the rise, https://ec.europa.eu/eurostat/web/productseurostat-news/-/DDN-20180115-1 (dostęp: 06.02.2019).
 • 10. Giddens A., 2004, Socjologia, PWN, Warszawa.
 • 11. Golinowska S., 2010, Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu, "Polityka społeczna" nr 9.
 • 12. Golinowska S., 2012, O biedzie i polityce jej zwalczania współcześnie. Podejście porównawcze w świetle Europejskiego Roku Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego, [w:] Kubiak H.E. (red.), Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • 13. Golinowska S. et al., 2008. Od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje, Polska, Europa, świat, IPiSS, Warszawa.
 • 14. Grad J., Kaczmarek U., 2005, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • 15. GUS, 2018a, Kultura w 2017 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kulturaturystyka-sport/kultura/kultura-w-2017-roku,20,1.html (dostęp: 06.02.2019).
 • 16. GUS, 2018b, Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstwdomowych-w-2017-r-w-swietle-wynikow-badania-budzetow-gospodarstwdomowych,3,17.html (dostęp: 06.02.2019).
 • 17. GUS, 2018c, Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ (dostęp: 06.02.2019).
 • 18. Izba Gospodarki Elektronicznej, 2017, Płatności cyfrowe, https://www.ecommercepolska. pl/files/9315/1125/8342/platnosci_cyfrowe_20172.pdf (dostęp: 06.02.2019).
 • 19. Kancelaria Senatu, 2015, Wykluczenie cyfrowe w Polsce, https://www.senat.gov.pl/gfx/ senat/pl/senatopracowania/133/plik/ot-637_internet.pdf (dostęp: 06.02.2019).
 • 20. Kłosowski W., 2011, Od redaktora, [w:] Kłosowski W. (red.), Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa.
 • 21. Komisja Europejska, 2008, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, https://www.fi-compass.eu/publication/other-resources/financial-services -provision-and-prevention-financial-exclusion (dostęp: 06.02.2019).
 • 22. Komisja Europejska, 2009, Wykluczenie finansowe - zapewnienie odpowiedniego dostępu do podstawowych usług finansowych, https://ec.europa.eu/social/ BlobServlet?langId=pl&docId=4574& (dostęp: 06.02.2019).
 • 23. Kosińska M., 2012, Polityka edukacji - krytyka kultury. W stronę performatywnej pedagogiki krytycznej, [w:] Kosińska M., Sikorska K., Skórzyńska A. (red.), Edukacja kulturalna jako projekt publiczny?, Galeria Miejska Arsenał, Poznań.
 • 24. Kosińska M., 2014, Edukacja kulturowa, [w:] Koschany R., Skórzyńska A. (red.), Edukacja kulturowa. Podręcznik, Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
 • 25. Kukołowicz T., 2016, Geograficzna dostępność kultury a wykluczenie z uczestnictwa w kulturze instytucjonalnej, "Kultura Współczesna" nr 1.
 • 26. Kunikowski S., 2013, Pedagogika kultury wobec wyzwań współczesności, "Zeszyty Naukowe WSHE. Nauki Pedagogiczne" nr 26.
 • 27. Kurzynowski A., 2005, Pamiętniki bezrobotnych jako źródło wiedzy o wykluczeniu społecznym, "Prace Naukowe AE w Katowicach" t. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
 • 28. Levitas R., Pantazis Ch., Fahmy E., Gordon D., Lloyd E., Patsios D., 2007, The Multidimensional Analysis of Social Exclusion, Bristol, Department of Sociology and School for Social Policy Townsend Centre for the International Study of Poverty, Bristol Institute of Public Affairs, University of Bristol, Bristol.
 • 29. Mahler F., 1993, Marginality and Maldevelopment, [w:] Danecki J. (red.), Insights into Maldevelopment: reconsidering the idea of progress, Wyd. UW, Warszawa.
 • 30. Maslow A., 2009, Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa.
 • 31. Nalaskowski F., 2007, Ubóstwo a wykluczenie z kultury jako problem dla edukacji, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn.
 • 32. Panek T., Czapiński J., 2014, Wykluczenie społeczne, [w:] Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2013: warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 • 33. PWA (Polskie Wydawnictwo Audiowizualne), 2007, Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości, http://kpbc.umk.pl/Content/45368/Raport_Kultura_2.0.pdf (dostęp: 06.02.2019).
 • 34. Rokicka E., 2013, Praktyka działania instytucji kultury a przełamywanie barier dostępu, [w:] Rokicka E., Kruczkowska P. (red.), Oblicza ekskluzji. Praktyka działania instytucji kultury a przełamywanie barier, Katedra Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 35. Szarfenberg R., 2010, Marginalizacja i wykluczenie społeczne - panorama językowoteoretyczna, [w:] Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Ubóstwo i wykluczenie - perspektywa poznawcza, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • 36. Szopa B., Szopa A., 2011, Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" nr 11.
 • 37. Tarkowska E., 2000, Zrozumieć biednego: o dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Typografika, Warszawa.
 • 38. WOK "Hutnik", 2009, Diagnoza potrzeb kulturalnych wyszkowian, http://www.wok-hutnik. pl/wok_raport/index.php (dostęp: 04.02.2019).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567068

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.