PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. 173 | 9--27
Tytuł artykułu

Płynność finansowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w latach 2002-2017 w ujęciu sektorowym - część 1

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Liquidity of Companies Listed at the Warsaw Stock Exchange in The Period 2002-2017: Sectoral Approach, Part 1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była sektorowa analiza polskich spółek giełdowych w zakresie zarządzania płynnością finansową w latach 2002-2017. W badaniu wykorzystano klasyczne narzędzia i metody stosowane do ewaluacji płynności finansowej przedsiębiorstw w ujęciu statycznym. Spółki poddano analizie w nowym układzie sektorowym wprowadzonym w życie przez Zarząd GPW w Warszawie w styczniu 2017 r. W badaniu wykazano zarówno cechy wspólne kształtowania się wartości wskaźników w zakresie ich zmienności i zależności występujących niezależnie od sektora, jak i ich cechy charakterystyczne dla danych sektorów. Ponadto, w celu zbadania relacji wielkości wskaźników w podziale na sektory oraz wskazania uniwersalnych norm sektorowych, wyznaczono średnie arytmetyczne median wskaźników płynności dla każdej spółki. Umożliwiło to zaprezentowanie propozycji norm określonych na podstawie 50% spółek, dla których obliczone wskaźniki znalazły się w środkowej części przedziału wszystkich wartości. Normy te zostały określone dla każdego sektora z podaniem średnich arytmetycznych median oraz wartości minimalnych i maksymalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The study was motivated by the need to conduct sectoral analysis of liquidity management in Polish listed companies in the years 2002-2017. The goal was achieved by using classical tools and methods deployed to evaluate financial liquidity of companies in static approach. Companies were analysed ac - cording to the new sectoral structure introduced by the Board of the Warsaw Stock Exchange in Janu - ary 2017. The study revealed features that are common to the ratios with respect to their changeability and dependence independently of the sector, as well as features typical of individual sectors. On top of that, to examine the relationship of ratios broken down by sectors and identify universal sectoral norms, we calculated arithmetic means of liquidity ratio median for each company which enabled proposing norms specified for 50% of companies, for which calculated ratios are in the middle of the interval including all ratios. Such norms have been identified for each sector and accompanied by arithmetic mean, median as well as minimum and maximum values. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bannock G., Manser W. [1992], Międzynarodowy słownik finansów , Wyd. A. Bonarski, Warszawa.
 • Baumol W. J. [1959], Business Behaviour, Value and Growth, Macmillan, New York.
 • Davies D. [1993], Sztuka zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, McGraw-Hill, Warszawa-Londyn.
 • Dębski W. [1996], Zarządzanie finansami , t. I, CIM, Warszawa.
 • Friedlob G. T., Schleifer L. F. [2003], Essentials of Financial Analysis, John Willey & Sons, New Jersey.
 • Gabrusewicz W. [2005], Podstawy analizy finansowej , PWE, Warszawa.
 • Gajdka J., Walińska E. [1998], Zarządzanie finansowe spółek kapitałowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Gajdka J., Walińska E. [2000], Zarządzani finansowe - teoria i praktyka, t. 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Gruszecki T. [2002], Współczesne teorie przedsiębiorstwa,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hawawini G., Viallet C. [2007], Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa.
 • Helfert E. A. [2001], Financial Analysis: Tools and Techniques, McGrawHill, New York.
 • Henderson J. W., Maness T. S. [1989], The Financial Analyst's Deskbook: A Cash Flow Approach to Liquidity, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Jerzemowska M. [2006], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Kitowski J. [2012], Metodyczne aspekty oceny płynności oceny płynności finansowej w ujęciu statycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 689 - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 50.
 • Kusak A. [2006], Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Michalski G. [2004], Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa.
 • Michalski G. [2013], Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ostaszewski J., Cicirko T. [2006], Finanse spółki akcyjnej , Difin, Warszawa.
 • Sasin W. [1998], Analiza płynności finansowej firmy - cash flow , Agencja Wydawnicza Interfart, Łódź.
 • Schall L., Haley C. [1983], Introduction to Financial Management, McGraw-Hill, New York.
 • Siegel J. G., Shim J. K., Hartman S. W. [1999], Przewodnik po finansach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. [1999], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Wędzki D. [2001], Zarządzanie płynnością finansową , PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Wędzki D. [2002], Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Szczepaniak J. [1992], Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych , Ekorno, Łódź.
 • Wojciechowska U. [red.], [2001], Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Wawryszuk-Misztal A. [2007], Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach , UMCS, Lublin.
 • Wędzki D. [2003], Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa - przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Wędzki D. [2006], Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego , Wolters Kluwer, Kraków.
 • Williamson O. E. [1964], The Economics of Discretionary Behaviour: Managerial Objectives of the Theory of the Firm , Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc, New York.
 • Zaleska M. [2005], Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego , Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Marris R. [1963], A Model of the "Managerial" Enterprise, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 77, No. 2.
 • Sektorowe wskaźniki finansowe [2007], Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP, "Rachunkowość", nr 7.
 • www.gpw.pl/pub/GPW/STATIC/files/29.12.16_kom4.pdf [dostęp 15.10.2018].
 • www2.deloitte.com [dostęp 03.09.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567176

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.