PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 9 | 26--31
Tytuł artykułu

Informowanie pracodawcy o dodatkowej aktywności zawodowej

Autorzy
Warianty tytułu
Informing the Employer about Additional Professional Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jak pokazuje praktyka, w Polsce wielu nauczycieli akademickich jest zainteresowanych podjęciem dodatkowego zatrudnienia poza uczelnią. Jest to więc zjawisko o istotnym znaczeniu społecznym. Z jednej strony ograniczenia stanowią naruszenie zasady wolności pracy. Z drugiej zaś podjęcie dodatkowego zatrudnienia może stanowić zagrożenie dla istotnych interesów uczelni wyższej. Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych na gruncie polskiego prawa już od dawna podlega różnego rodzaju ograniczeniom. Obowiązująca obecnie ustawa przewiduje zakazy o charakterze względnym i bezwzględnym. Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej może uzyskać zgodę jedynie na jedno dodatkowe zatrudnienie u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową. Zakaz bezwzględny dotyczy więc kolejnych zatrudnień u takich pracodawców. Zasadniczym problemem jest określenie zakresu przedmiotowego ograniczeń. Brak określonych celów obowiązujących ograniczeń sprawia, że niejasne są kryteria uzasadniające odmowę rektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Przepisy ustaw ograniczające podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich ulegały znacznym zmianom. Wydaje się, że ich celem w chwili obecnej jest przeciwdziałanie podejmowaniu zatrudnienia o charakterze konkurencyjnym. Polska regulacja ustawowa tego problemu jest wielce niedoskonała i z tego powodu można zakładać, że przysporzy w przyszłości wielu trudności interpretacyjnych i sporów. Zdaniem autora uzasadniony jest więc wniosek o konieczności dokonania gruntownych zmian legislacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, practice reveals that academic teachers are interested in additional employment. Hence, it is an occurrence of a particular social significance. On one hand, limitations imposed on additional employment infringe upon the right of freedom of employment. On the other hand, undertaking additional employment may pose a threat, and may not be in the best interest of the pertinent educational institution. For a long time now additional employment of academic staff has been subject to many restrictions and limitations. The polish legislation currently in effect provides for restrictions that are both of an absolute nature and those which are relative. An academic teacher employed in a higher education institution may obtain permission only for one additional employment at another higher education institution offering teaching and other scholarly activities. The major problem is establishing the subject matter of those restrictions. The lack of purpose of said restrictions results in ambiguous criteria for the Rectors' refusal to approve an application for additional employment. The legislation restricting undertaking additional employment of academic staff has undergone significant changes. It seems that said restrictions aim at eliminating undertaking competitive activities by academic teachers. It may be argued, that the polish regulation in regardto additional employment is imperfect in many ways. It is assumed that in the future it will pose many interpretative challenges and problems. Hence, the proposal of making further appropriate amendments in the current legislative acts regulating additional employment of academic teachers is justified. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Czerniak-Swędzioł, J. (2007). Glosa do wyroku SN z dnia 9 lutego 2006 r., II PK 160/05. Orzecznictwo Sądów Polskich, (7-8).
 • Góral, Z. (2018). W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kijowski, A. (1977). Przedmiot pracowniczego świadczenia ze stosunku pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1).
 • Lewandowski, H. (2002). Uwagi o roli umowy we współczesnym prawie pracy. W: M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Maniewska, E. (2019). W: K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Lex.
 • Musiała, A. (2007). Pojęcie "dobro zakładu pracy" w rozumieniu art. 100 § 2 pkt 4 k.p. Glosa do wyroku SN z dnia 9 lutego 2006 r., II PK 160/05. Państwo i Prawo, (12).
 • Piotrowski, W. (1980). W: W. Jaśkiewicz, C. Jackowiak, W. Piotrowski, Prawo pracy w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Piszczek, A. (2016). Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Skąpski, M. (2001). Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.). Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).
 • Skoczyński, J., Dzienisiuk, D. (2018). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Szubert, W. (1980). Zarys prawa pracy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Tazbir, R. (1999). Ochrona interesów pracodawcy przed działalnością konkurencyjną pracownika. Kraków: Wolters Kluwer.
 • Wratny, J. (2018). Obowiązek informacyjny pracownika, zamiar podjęcia dodatkowego zatrudnienia, obowiązek pracownika dbałości o dobro zakładu pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 19 stycznia 2017 r., I PK 33/16. Orzecznictwo Sądów Polskich, (1).
 • Wujczyk, M. (2012). Prawo pracownika do ochrony prywatności. Lex.
 • Zieleniecki, M. (2004). W: U. Jackowiak (red.), Kodeks pracy z komentarzem. Gdynia: Fundacja Gospodarcza.
 • Zieliński, T. (1986). Prawo pracy. Zarys systemu. Część II. Prawo stosunku pracy. Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567200

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.