PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 84 nr 1 Bank i pieniądz w erze FinTech | 75--84
Tytuł artykułu

Bancassurance jako sposób generowania efektów synergicznych na rynku bankowo-ubezpieczeniowym

Warianty tytułu
Bancassurance as a Way to Generate Synergy Effects on the Banking and Insurance Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie istoty, podstaw prawnych i modeli funkcjonowania oraz określenie przesłanek rozwoju rynku bancassurance w Polsce. Do realizacji tego celu wykorzystano zasoby literaturowe i internetowe oraz akty normatywne. Koncepcja bancassurance, choć w wielu krajach świata jest powszechna zarówno w literaturze, jak i praktyce gospodarczej, w Polsce, mimo coraz większej liczby artykułów naukowych na ten temat, oferowanie produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem kanałów bankowych zyskuje popularność dopiero w ostatnim czasie. Stąd analiza rynku bancassurance z teoretycznego, zarówno ekonomicznego, jak i prawnego punktu widzenia stwarza możliwość szerszego spojrzenia na ten perspektywiczny segment rynku bankowo-ubezpieczeniowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the idea, the legal basis, models of functioning and reasons for the development of the bancassurance market in Poland. This goal is achieved by analysing the existing literature, Internet resources and relevant regulations. Although the concept of bancassurance is well-known in the literature and is widespread in business practice in many countries, in Poland the option of insurance products via banking channels has been gaining popularity only recently, despite the growing number of scientific articles on the subject. Therefore, a theoretical analysis of the bancassurance market from the economic and legal perspective can provide a broader view of this promising segment of the banking and insurance market.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • 2020 Foresight: Bancassurance, 2013, www.marketresearch.com/product/sample-7466381.pdf [dostęp: 15.03.2019].
 • Florek I., 2017, Ochrona i prawa klientów kanału bancassurance w kontekście ubezpieczeń na życie, Journal of Finance and Financial Law, 2(14), 41-52.
 • Gajdek M., 2016, Bancassurance, nowe zjawisko we współczesnej bankowości, Journal of Modern Management Process, 1(1), 18-26.
 • Greszta E., 2015, Finansowanie ryzyk zdrowotnych przez ubezpieczeniowy captive, Journal of Health Policy, Insurance and Management - Polityka Zdrowotna, XVII, 49-61.
 • Gupta S., Jain A., Anubha, 2011, Bancassurance - a new feasible strategy in banking & Insurance Sector Moving Fast in India, International Journal of Research in IT & Management, 2(2), 771-781.
 • Gwizdała J., 2018, Perspektywy funkcjonowania koncepcji bancassurance w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio H - Oeconomia, 52(1), 61-69.
 • https://rf.gov.pl/files/108__41__Raport_bancassurance.pdf [dostęp: 12.03.2019].
 • KNF, 2014, Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance, Warszawa.
 • Korenik D., 2006, Innowacyjne usługi bankowe, Warszawa: WN PWN.
 • Malinowski A., 2011, Zastosowanie bancassurance w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 89, 137-146.
 • Mrozowska B., 2012, Bancassurance - regulacje prawne i samoregulacja rynku, Prawo Asekuracyjne, 72(3), 30-47.
 • Szczepańska M., 2008, Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Szwacha-Lech M., 2008, Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, Warszawa: CeDeWu.
 • Śliperski M., 1998, Związki banków z firmami ubezpieczeniowymi i perspektywy ich rozwoju w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LX(3,4), 213-234.
 • Śliperski M., 2001, Bancassurance w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa: Biblioteka Menadżera i Bankowca.
 • Śliperski M., 2002, Bancassurance, związki bankowo-ubezpieczeniowe, Warszawa: Difin.
 • Urbaniak M., 2001, Bancassurance, Bank, 4, 111.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. nr 140, poz. 939 ze zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz. U. nr 124, poz. 1154 ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. nr 157, poz. 1119 ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. U. poz. 1844 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, Dz. U. poz. 2486 ze zm.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. poz. 1000 ze zm.
 • Wierzbicka E., 2009, Kierunki ewolucji bancassurance, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 127, 737-743.
 • www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=32596&catid=109 [dostęp: 12.03. 2019].
 • www.mfind.pl/akademia/raporty-i-analizy/polacy-nie-ufaja [dostęp: 15.03.2019].
 • www.pb.pl/axa-i-mbank-biora-slub-768115 [dostęp: 7.03.2019].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567214

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.