PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 118
Tytuł artykułu

Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem pracy jest zaoferowanie narzędzi prowadzących do optymalizacji decyzji ryzykownych, w tym decyzji inwestycyjnych. Proponowane przez autorkę nowe rozwiązania, uwzględniające między innymi elementy behawioralne podejmowania decyzji, stanowią dopełnienie jej wcześniejszych prac. Wśród autorskich koncepcji należy wymienić przede wszystkim zdefiniowanie subiektywnego wskaźnika efektywności omega-PT dla losowych wariantów decyzyjnych o rozkładach dyskretnych i ciągłych. Wyznaczone w pracy analityczne postacie funkcji omega i omega-PT dla zmiennej losowej o rozkładzie jednostajnym oraz zmiennej będącej transformacją liniową zmiennej losowej o rozkładzie jednostajnym znacznie usprawniają ocenę efektywności zarówno pojedynczych walorów, jak i portfela akcji. Zaproponowane oryginalne procedury wyboru wariantów decyzyjnych w warunkach ryzyka, niepewności i niepełnej informacji liniowej, oparte na kryterium obiektywnym lub subiektywnym, służą wspomaganiu podejmowania decyzji. Całość uzupełniają opracowane przez autorkę przykłady ilustrujące wykorzystanie proponowanych rozwiązań w praktyce decyzyjnej. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Balder S., Schweizer N. (2016), Risk Aversion vs. Omega Ratio: Consistency Results, "Finance Research Letters", 21, s. 78-84.
 • Baucells M., Heukamp F. (2006), Stochastic Dominance and Cumulative Prospect Theory, "Management Science", 52, s. 1409-1423.
 • Bernard C., Ghossoub M. (2010), Static Portfolio Choice under Cumulative Prospect Theory, "Mathematics and Financial Economics", 2(4), s. 277-306.
 • Bernardo A.E., Ledoit O. (2000), Gain, Loss and Asset Pricing, "Journal of Political Economy", 108(1), s. 144-172.
 • Bernoulli D. (1954), Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, translated by L. Sommer from the Latin, first edition - 1738 [w:] Specimen Theoriae Novae deMensura Sortis, "Econometrica", 22(1), s. 23-36.
 • Bernstein P.L. (1997), Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa.
 • Birnbaum M.H., Navarrete J.B. (1998), Testing Descriptive Utility Theories: Violations of Stochastic Dominance and Cumulative Independence, "Journal of Risk and Uncertainty", 17, s. 49-78.
 • Borowski K. (2011), Teoria i praktyka benchmarków, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Borowski K. (2014a), Finanse behawioralne. Modele, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Borowski K. (2014b), Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Borß M. (2017), Third-Order Risk Preferences and Cumulative Prospect Theory: An Experimental Study, Josef Eul Verlag, Lohmar-Köln.
 • Camerer C., Ho T.-H. (1994), Violations of the Betweenness Axiom and Nonlinearity in Probability, "Journal of Risk and Uncertainty", 8, s. 167-196.
 • Cannon C.M., Kmietowicz Z.W. (1974), Decision Theory and Incomplete Knowledge, "Journal of Management Studies", 11(3), s. 224-232.
 • Caporin M., Jannin G.M., Lisi F., Maillet B.B. (2014), A Survey on the Four Families of Performance Measures, "Journal of Economic Surveys", 28(5), s. 917-942.
 • Cascon A., Keating C., Shadwick W. (2002), The Mathematics of the Omega Function, The Finance Development Centre, London.
 • Charnes A., Cooper W.W. (1962), Programming with Linear Fractional Functions, "Naval Research Logistics Quarterly", 9, s. 181-186.
 • Cogneau P., Hubner G. (2009), The 101 Ways to Measure Portfolio Performance, http://dx.doi.org/10.2139/ssm. 1326076 (dostęp: 9.10.2018).
 • Coombs C.H., Dawes R.M., Tversky A. (1977), Wprowadzenie do psychologii matematycznej, PWN, Warszawa.
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa.
 • Czerwonka M., Gorlewski B. (2008), Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Darsinos T., Satchell S. (2004), Generalising Universal Performance Measures, "Risk Magazine", 17(6), s. 80-84.
 • Dawidowicz D. (2009), Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • De Finetti B. (1937), La Prevision: ses lois logiques, ses sources subjectives, «Annales de 1'Institut Henri Poincare», 7, s. 1-68.
 • Domański C., red. (2011), Nieklasyczne metody oceny efektywności ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne, PWE, Warszawa.
 • Domurat K. (2008), Rola "subiektywnych" prawdopodobieństw w decyzjach z ryzykiem, "Decyzje", 10, s. 5-26.
 • Dudzińska-Baryła R. (2014), Ocena wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na gruncie teorii perspektywy, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 208, s. 7-18.
 • Dudzińska-Baryła R. (2015a), Stock Valuation Based on Prospect Theory for Continuous Distribution [w:] D. Martinčik, J. Ircingowá, P. Janeček (eds.), Conference Proceedings, 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics, University of West Bohemia, Plzeň, s. 150-155.
 • Dudzińska-Baryła R. (2015b), Wpływ zmiany wartości punktu referencyjnego na ocenę wariantu decyzyjnego na gruncie kumulacyjnej teorii perspektywy [w:] J.B. Gajda, R. Jadczak (red.), Badania Operacyjne. Przykłady zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 43-56.
 • Dudzińska-Baryła R., Kopańska-Bródka D. (2008), Analiza granicy efektywnej na gruncie teorii perspektywy [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 45-61.
 • Dudzińska-Baryła R., Michalska E. (2012), Cumulative Prospect Theory and Almost Stochastic Dominance in Valuation of Decision Alternatives [w:] J. Ramik, D. Stavarek (eds.), Conference Proceedings, 30rd International Conference Mathematical Methods in Economics, Czech Republic, s. 1051-1056.
 • Edwards W. (1953), Probability-preferences in Gambling, "American Journal of Psychology", 66, s. 349-364.
 • Edwards W. (1954a), Probability-preferences among Bets with Differing Expected Values, "American Journal of Psychology", 67, s. 56-67.
 • Edwards W. (1954b), The Reliability of Probability-preferences, "American Journal of Psychology", 67, s. 68-95.
 • Edwards W. (1961), Behavioral Decision Theory, "Annual Review of Psychology", 12, s. 473-498.
 • Edwards W. (1962), Subiective Probabilities Inferred from Decisions, "Psychological Review", 69(2), s. 109-135.
 • Encyklopedia PWN (2017), https://encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 9.10.2018).
 • Evans J.L., Archer S.H. (1968), Diversification and the Reduction of Dispersion: An Empirical Analysis, "The Journal of Finance", 23, s. 761-767.
 • Fabozzi F.J., Kolm P.N., Pachamanova D.A., Focardi S.M. (2007), Robust Portfolio Optimization and Management, Wiley, Hoboken - New Jersey.
 • Farinelli S., Tibiletti L. (2002), Sharpe Thinking with Asymmetrical Preferences, Technical report presented at European Bond Commission, https://scholar.google.com/citations?user=FUMmB9EAAAAJ&hl=en (dostęp: 9.10.2018).
 • Fennema H., Wakker P. (1997), Original and Cumulative Prospect Theory: A Discussion and Empirical Differences, "Journal of Behavioral Decision Making", 10, s. 53-64.
 • Fisher I. (1906), The Nature of Capital and Income, Macmillan, New York.
 • Fisher I. (1907), The Rate of Interest, Macmillan, New York.
 • Gaspars-Wieloch H. (2015), Modifications of the Omega Rado for Decision Making Under Uncertainty, "Croatian Operational Research Review", 6, s. 181-194.
 • Gaspars-Wieloch H., Michalska E. (2016), On Two Applications of the Omega Ratio: maxΩmin and Omega(H+B), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 446, Metody i zastosowania badań operacyjnych, s. 21-36.
 • Gonzalez R., Wu G. (1999), On the Shape of the Probability Weighting Function, "Cognitive Psychology", 38, s. 129-166.
 • Hacking I. (2006), The Emergence of Probability, Second edition, Cambridge University Press, New York.
 • Hanoch G., Levy H. (1969), The Efficiency Analysis of Choices Involving Risk, "Review Economic Studies", 36, s. 335-346.
 • Henriksson R., Merton R. (1981), On Market Timing and Investment Performance II. Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills, "Journal of Business", 54, s. 513-533.
 • https://www.bankier.pl (dostęp: 9.10.2018).
 • Hurwicz L. (1952), A Criterion for Decision Making Under Uncertainty, Technical Report, 355, Cowles Commission.
 • Jajuga K. (2005), Pomiar, przypisanie i prezentacja wyników zarządzania aktywami - wprowadzenie teoretyczne, "Rynek Terminowy", 3, s. 4-8.
 • Jakubowski J., Sztencel R. (2010), Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa.
 • Jeffreys H. (1939), Theory of Probability, Oxford University Press, Oxford.
 • Jóźwiak J., Podgórski J. (1995), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
 • Juszkiewicz A.P., red. (1976), Historia matematyki, PWN, Warszawa.
 • Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, "Econometrica", 47, s. 263-291.
 • Kaplan P. (2005), A Unified Approach to Risk-adjusted Performance, https://corporate. momingstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/ResearchPapers/Unified Approach.pdf (dostęp: 9.10.2018).
 • Kaplan P., Knowles J. (2004), Kappa: A Generalized Downside Risk-adjusted Performance Measure, "Journal of Performance Measurement", 8, s. 42-54.
 • Kapsos M., Christofides N., Rustem B. (2014), Worst-case Robust Omega Rado, "European Journal of Operational Research", 234(2), s. 499-507.
 • Karmarkar U.S. (1978), Subjectively Weighted Utility: A Descriptive Extension of the Expected Utility Model, "Organizational Behavior and Human Performance", 21, s. 61-72.
 • Kazemi H., Schneeweis T., Gupta R. (2004), Omega as a Performance Measure, "Journal of Performance Measurement", 8, s. 16-25.
 • Keynes J. (1921), A Treatise on Probability, Macmillan, London.
 • Klar B., Muller A. (2017), On Consistency of the Omega Ratio with Stochastic Dominance Rules, https://ssm.com/abstract=2988951 (dostęp: 9.10.2018).
 • Kmietowicz Z.W., Pearman A.D. (1976), Decision Theory and Incomplete Knowledge: Maximum Variance, "Journal of Management Studies", 13(2), s. 164-174.
 • Kofler E. (1968), O wartości informacji, PWN, Warszawa.
 • Kofler E. (1993), Podejmowanie decyzji przy niepełnej informacji, Real Publishers, Warszawa.
 • Kofler E., Zweifel P. (1993), One-shot Decisions Under Linear Partial Information, "Theory and Decision", 34, s. 1-20.
 • Kopańska-Bródka D. (1996), Wprowadzenie do badań operacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kopańska-Bródka D. (1999), Optymalne decyzje inwestycyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kopańska-Bródka D. (2010), Podejmowanie decyzji ryzykownych w kontekście kumulacyjnej teorii perspektywy [w:] Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju. IV Forum UE Katowice, s. 579-601.
 • Kopańska-Bródka D., Dudzińska-Baryła R., Michalska E. (2016), Zastosowanie funkcji omega w ocenie efektywności portfeli dwuskładnikowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 446, Metody i zastosowania badań operacyjnych, s. 106-114.
 • Levy H. (1992), Stochastic Dominance and Expected Utility: Survey and Analysis, "Management Science", 38, s. 555-593.
 • Levy H., Winer Z. (2013), Prospect Theory and Utility Theory: Temporary versus Permanent Attitude Toward Risk, https://ssm.com/abstract=2197750, http://dx.doi.org/ 10.2139/ssm.2197750 (dostęp: 9.10.2018).
 • Łakoma E. (1989), O narodzinach pojęcia prawdopodobieństwa, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", 34(3), s. 613-632.
 • Mausser H., Saunders D., Seco L. (2006), Optimizing Omega [w:] Risk, Incisive Media Limited, Vol. 19, Eleventh edition, s. 88-92.
 • Michalska E. (2008a), Konstrukcja portfela akcji jako zadanie optymalizacji odpornej [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 185-194.
 • Michalska E, (2008b), Optymalizacja odporna a teoriogrowe zasady wyboru portfela akcji [w:] D. Kopańska-Bródka (red.), Prace Naukowe. Metody i zastosowania badań operacyjnych '07, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 169-181.
 • Michalska E. (2010), Dominacje stochastyczne a teoria perspektyw [w:] J. Siedlecki, P. Peternek (red.), Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 108, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 169-176.
 • Michalska E. (2011a), Dominacje stochastyczne w podejmowaniu decyzji niepewnych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 62, s.103-112.
 • Michalska E. (2011b), Optymalne strategie inwestycyjne w kumulacyjnej teorii perspektywy [w:] J.B. Gajda, R. Jadczak (red.), Optymalizacja, klasyfikacja, logistyka: przykłady zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 173-178.
 • Michalska E. (2011c), Wielookresowy model wyboru strategii inwestycyjnej w kumulacyjnej teorii perspektywy, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 96, s. 339-352.
 • Michalska E. (2012), Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji, "Metody Analizy Danych. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie", 898, s. 17-26.
 • Michalska E. (2013), Modele wyboru portfela akcji z warunkiem dominacji lub prawie dominacji stochastycznych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 135, s. 88-101.
 • Michalska E. (2015), Zastosowanie wskaźnika omega w podejmowaniu decyzji przy niepełnej informacji liniowej [w:] J.B. Gajda, R. Jadczak (red.), Badania operacyjne. Przykłady zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 153-165.
 • Michalska E. (2017), Ocena efektywności wariantów decyzyjnych na gruncie teorii perspektywy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie", 113, s. 315-325.
 • Michalska E., Bednarz J. (2004), Wyczucie rynku jako kryterium efektywności ekonomicznej otwartych funduszy inwestycyjnych - próba zastosowania miary alternatywnej [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '04, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 357-376.
 • Michalska E., Dudzińska-Baryła R. (2012), Comparison of the Valuations of Alternatives Based on Cumulative Prospect Theory and Almost Stochastic Dominance, "Operation Research and Decisions", 22(3), s. 23-36.
 • Michalska E., Dudzińska-Baryła R. (2013), Zastosowanie prawie dominacji stochastycznych w preselekcji akcji, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 162, s. 158-167.
 • Michalska E., Dudzińska-Baryła R. (2015a), Wskaźnik omega w ocenie wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 241, s. 112-124.
 • Michalska E., Dudzińska-Baryła R. (2015b), Związek funkcji omega z dominacją stochastyczną, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 237, s, 70-78.
 • Michalska E., Dudzińska-Baryła R. (2017a), Comparison of Rankings of Decision Alternatives Based on the Omega Function and Prospect Theory [w:] P. Pražák (ed.), Conference Proceedings, 35rd International Conference Mathematical Methods in Economics, Czech Republic, s. 454-459.
 • Michalska E., Dudzińska-Baryła R. (2017b) Subjective Performance Measure of Decision Alternative with Continuous Distribution (w druku).
 • Michalska E., Kopańska-Bródka D. (2015), The Omega Function for Continuous Distribution [w:] D.Martinčik, J. Ircingowá, P. Janeček (eds.), Conference Proceedings, 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics, University of WestBohemia, Plzeň, s. 543-548.
 • Michalska E., Pośpiech E. (2010), Gry z naturą a niepełna informacja liniowa, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie", 54, s. 203-213.
 • Michalska E., Pośpiech E. (2011), Niepełna informacja liniowa w zagadnieniach wielokryterialnego wspomagania decyzji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie", 57, s. 259-270.
 • Nguyen V.N. (2009), Omega Function: A Theoretical Introduction, http://scholarspace. manoa.hawaii.edu/handle/10125/25918 (dostęp: 9.10.2018).
 • Pearman A.D., Kmietowicz Z.W. (1986), Stochastic Dominance with Linear Partiał Information, "European Journal of Operational Research", 23, s. 57-63.
 • Piasecki K. (2011), Rozmyte zbiory probabilistyczne jako narzędzie finansów behawioralnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Piasecki K. (2016), Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych, Edu-Libri, Kraków.
 • Piasecki K., Tomasik E. (2013), Rozkład stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego, Edu-Libri, Kraków-Warszawa.
 • Prelec D. (1998), The Probability Weighting Function, "Econometrica", 66(3), s. 497-527.
 • Preston M.G., Baratta P. (1948), An Experimental Study of the Auction Palne of an Uncertain Outcome, "American Journal of Psychology", 61, s. 183-193.
 • Raiffa H., Schlaifer R. (1961), Applied Statistical Decision Theory, Harvard University Press, Boston.
 • Ramsey F.P. (1978), Truth and Probability, First edition - 1929 [w:] F.P. Ramsey, Foundations, Essays in Philosophy, Logie, Mathematics and Economics, Routledge & Kegan Paul, London.
 • Rieger M.O., Wang M. (2008), Prospect Theory for Continuous Distributions, "Journal of Risk and Uncertainty", 36, s. 83-102.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (CELEX: 32014R0596).
 • Rustem B., Howe M. (2002), Algorithms for Worst-case Design and Applications to Risk Management, Princeton University Press, Princeton - New Jersey.
 • Sadowski W. (1977), Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa.
 • Savage L. (1954), The Foundations of Statistics, Wiley and Sons, New York.
 • Savage L. (1961), The Foundations of Statistics Reconsidered, Studies in Subjective Probability, Wiley and Sons, New York, s. 173-188.
 • Schlaifer R. (1959), Probability and Statistics for Business Decision, McGraw-Hill Book, New York.
 • Schlaifer R. (1961), Introduction to Statistics for Business Decision, McGraw-Hill Book, New York.
 • Shadwick W., Keating C. (2002), A Universal Performance Measure, "Journal of Performance Measurement", 6(3), s. 59-84.
 • Sikora W., red. (2008), Badania operacyjne, PWE, Warszawa.
 • Smith D.E. (1959), A Source Book in Mathematics, Dover Publications, New York.
 • Sokołowska J. (2005), Psychologia decyzji ryzykownych. Ocena prawdopodobieństwa i modele wyboru w sytuacji ryzykownej, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", Warszawa.
 • Sortino F.A., van der Meer R. (1991), Downside Risk, "Journal of Portfolio Management", 17(4), s. 27-31.
 • Stawicki J. (1998), Dominacje stochastyczne dla szeregów czasowych [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 339-348.
 • Stott H.P. (2006), Cumulative Prospect Theory's Functional Menagerie, "Journal of Risk and Uncertainty", 32, s. 101-130.
 • Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Świerk J. (2010), Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", 44(2), Lublin, s. 881-893.
 • Trzaskalik T. (2008), Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa.
 • Tversky A., Kahneman D. (1992), Advances in Prospect Theory: Cumulatwe Representation of Uncertainty, "Journal of Risk and Uncertainty", 5, s. 297-323.
 • Tyszka T., Zaleśkiewicz T. (2001), Racjonalność decyzji, PWE, Warszawa.
 • Vilkancas R. (2014), Characteristics of Omega-optimized Portfolios at Different Levels of Threshold Returns, "Business, Management and Education", 12(2), s. 245-265.
 • von Neuman J., Morgenstern O. (1990), Theory of Games and Economic Behavior, First edition - 1944, Princeton University Press, Princeton.
 • Wald A, (1950), Statistical Decision Functions, Wiley, New York.
 • Waszczyk B. (2014), Fundusze: Jaki benchmark taki wynik, "Puls Biznesu", https://www.pb.pl/fundusze-jaki-benchmark-taki-wynik-742875 (dostęp: 9.10.2018).
 • Watanabe Y. (2006), Is Sharpe Ratio Still Effective? "The Journal of Performance Measurement", 11(1), s. 55-66.
 • Watanabe Y. (2014), New Prospect Ratio: Application to Hedge Funds with Higher Order Moments, "The Journal of Performance Measurement", 19(1), s. 41-53.
 • Wit R. (1986), Metody programowania nieliniowego, WNT, Warszawa.
 • Wu G., Gonzalez R. (1996), Curvature of the Probability Weighting Function, "Management Science", 42(12), s. 1676-1690.
 • Zielonka P. (2006), Behawioralne aspekty inwestowania na tynku papierów wartościowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567336

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.