PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 19--37
Tytuł artykułu

Możliwości rolnictwa miejskiego

Warianty tytułu
Possibilities of Urban Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pierwszej części artykułu zaprezentowano odmienne dobrze funkcjonujące modele rolnictwa miejskiego na przykładzie trzech miast: Havany (Kuba), Todmorden (Anglia), Bergamo (Włochy). Modele te obejmują obszary różniące się pod względem klimatu i wielkości obszaru, którego dotyczą, jak i genezy powstania, celów realizacji, sposobu organizacji i finansowania. W drugiej części tekstu dokonano zestawienia potencjalnych i efektywnych funkcji wszystkich trzech modeli. Są to m.in. funkcja edukacyjna, integracyjna, resocjalizacyjna, terapeutyczna, estetyczna, krajobrazotwórcza, tworzenie miejsc pracy, kształtowanie postaw proekologicznych, atrakcja turystyczna, lokalnego bezpieczeństwa i autonomii nasiennej oraz żywnościowej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wszystkie z tych trzech modeli mogłyby zostać zrealizowane na terenie Małopolski, wypełniając tym samym co najmniej 17 kluczowych działań Strategii rozwoju województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Szeroki wachlarz możliwych funkcji rolnictwa miejskiego mógłby przyczynić się do rozwiązania wielorakich sytuacji kryzysowych, a zatem, być może, zorganizowany i szeroko zakrojony rozwój rolnictwa miejskiego na terenie Polski mógłby stać się jednym z ważnych celów polityki lokalnej i krajowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The first part of the article presents different well-functioning models of urban agriculture on the example of three cities: Havana, (Cuba), Todmorden (England), Bergamo (Italy). These models differ both in terms of climate and size of the area they concern, as well as the origins of the uprising, objectives of implementation, organization and financing. In the second part of the text, the comparison of potential and effective functions of all three models was made. They are, among others educational, integration, resocialization, therapeutic, aesthetic, landscape-creating function, creation of jobs, shaping pro-ecological attitudes, tourist attraction, local safety and seed and food autonomy, etc. The analyzes show that all of these three models could be implemented in Małopolska, thus fulfilling at least 17 key actions of the Małopolska Region Development Strategy for the years 2011-2020. A wide range of possible functions of urban agriculture could contribute to the solution of multiple crisis situations, and therefore the organized and extensive development of urban agriculture in Poland could become one of the important objectives of local and national policy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • Adobati, F., Lorenzi, M. (1997), Astino e la sua Valle. Bergamo: Ferrari Editrice.
 • De Angelis, G. (2014). Astino Monastero della citta. 750 anni nella storia di Bergamo. Bergamo: Bolis Edizioni.
 • Janis-Chorosińska, A. (luty, 2017). Wywiad z Gabriele Rindaldim dyrektorem Ogrodu Botanicznego im. "Lorenzo Rota" w Bergamo, npbl.
 • Janis-Chorosińska, A., (kwiecień, 2017). Uprawy zachowawcze i bioróżnorodne w miastach w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. Praca dyplomowa. Studia podyplomowe: Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkacja i certyfikacja, npbl.
 • Jasiński, J., Michalska, E., Śpiewak, R. (2014). Rynki zakorzenione - koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju. Wieś i Rolnictwo, 3(164).
 • Lichtfouse, E., Navarette, M., Debaeke, Ph., Souchere, V., Alberola, C. (red.) (2009). Sustainable Agriculture. Springer Science+Bussiness Media B.V.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016. GUS, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Pobrano z:: http://patenty. bg.agh.edu.pl/prez/regionalna_strategia.pdf
 • Wright, J. (2011). Sustainable Agriculture and Food Security in an Era of Oil Scaricity. Lessons from Cuba. London, New York: Earthscan.
 • Zimny, H. (2005). Ekologia Miasta. Warszawa: Agencja Reklamowo- Wydawnicza A. Grzegorczyk.
 • Konferencja poświęcona rolnictwu miejskiemu w Klasztorze Astino, kwiecień 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567374

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.