PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 16 | 37--46
Tytuł artykułu

Produkt turystyczny miasta

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourist Product of the City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Treść tego artykułu odnosi się do specyficznego "produktu" turystycznego miasta, który jest tworzony na podstawie turystycznych walorów użytkowych miasta. Autor zidentyfikował takie składniki "produktu" turystycznego, jak: baza noclegowa i gastronomiczna, zabytki i inne atrakcje turystyczne, miejsca rekreacji i wypoczynku, imprezy masowe i inne walory użytkowe miasta. W artykule autor, opierając się na wybranej literaturze, dokonał krytycznej analizy: koncepcji turystycznych walorów użytkowych miasta, produktu turystycznego miasta, składników produktu turystycznego, działań podejmowanych przez władze miasta, a także produkcji jego marki. Na koniec autor pokazuje, jak zbudować model konkurencyjnego produktu turystycznego miasta (CPTC), i zapoznaje z tematem zakupu produktów turystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The contents of the article refers to specific tourist "product" of the city, which is created on the basis of the usable value of tourist city. The author, identified components of tourist "product" as: accommodation and catering base, monuments and other tourist attractions, places for lodging and recreation, mass events and other usable values of the city. In the article the author, based on the selected literature, made a critical analysis: concepts usable value of the tourist city, tourist product of the city, tourist product components, actions taken by the city authorities, as well as the production of its brand. At the end of the article, author shows how to build a model of a competitive tourist product of the city (CPTC) and describes theme purchase tourist products. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
37--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Czaja S., Fiedor B., 2002, Miasto jako problemowy system ekologiczno-społeczny. Wybrane zagadnienia zurbanizowanej polityki ekologicznej, [w:] Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta, red. J. Słodczyk, Z. Jakubczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Ekonomika i zarządzanie miastem, 2004, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Glińska E., 2010, Kreowanie wizerunku miasta o funkcji turystycznej, [w:] Potencjał turystyczny zagadnienia ekonomiczne, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Zeszyty Naukowe nr 591.
 • Glińska E., Florek M., Kowalewska A., 2009, Wizerunek miasta, od koncepcji do wdrożenia, Dom Wydawniczy ABC Grupa Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gryszel P., 2001, Rola regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w inspirowaniu rozwoju produktu turystycznego w regionie, [w:] Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 924.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Kompendium wiedzy o turystyce, 2009, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kruczek Z., 2002, Turystyka kulturowa, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, http://www.turystykakulturowa.org/?id=num&nr=37&txt=10 (3.06.2012).
 • Markowski T., Polityka przestrzenna wobec gospodarczych cykli koniunkturalnych - wyzwania wobec polskiego systemu gospodarowania przestrzenią, http://www.tup.org.pl/download/ZG/2011_0526_banki_Abstrakty_wystapien.pdf (25.01.2014).
 • Marciszewska B., 2010, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Papieska Komisja Do Spraw Duszpasterstwa Migracji i Turystyki, Ruchliwość ludzka jako zjawisko, http://www.kns.gower.pl/stolica/stolica.htm (4.05.2012)
 • Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego. Turystyka Miejska, Difin, Warszawa.
 • Struś M., Kalinowski J., 2011, Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój turystyki w gminie, [w:] Gospo darka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, A. Sztando, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 179.
 • Szromnik A., 2010, Marketing terytorialny, miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Telfer D.J., 2008, Zarządzanie turystyką a rozwój, [w:] Pender L., Sharpley R., Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa.
 • Turystyka, 2011, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zaręba D., 2006, Ekoturystyka, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 • Zawada D., 2012, Walory użytkowe jako czynnik konkurencyjności miasta, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, A. Sztando, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 243.
 • Zmyślony P., 2008, Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Żemła M., 2005, Znaczenie współpracy lokalnej i regionalnej dla jakości i konkurencyjności produktu ośrodka narciarskiego, [w:] Gospodarka turystyczna. Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie. Euroregionalizacja, konkurencyjność, marketing, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1074.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567462

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.