PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 22, nr 3, t. 2 | 99--109
Tytuł artykułu

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jako instrument wspierania przedsiębiorczości w regionie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financing the Economic Activity as an Instrument of Entrepreneurship Support in the Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Osoby fizyczne zakładające działalność gospodarczą mają możliwość uzyskania dofinansowania na ten cel. Instrumenty dające taką możliwość finansowane są z różnych źródeł. Głównym celem artykułu jest ocena udziału tych instrumentów w liczbie nowo otwartych działalności gospodarczych oraz wielkości poszczególnych źródeł finansowania. Przedstawiony został Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Szwajcarski. Zbadano liczbę otwieranych i zamykanych jednoosobowych działalności gospodarczych w przyjętym okresie czasu, a także pokazano wartość instrumentów. W celu odniesienia otrzymanych wyników do obszaru regionu badania przeprowadzono na danych obejmujących województwo świętokrzyskie. (abstrakt oryginalny)
EN
Natural persons setting up a business have the opportunity to obtain funding for this purpose. Instruments providing such an opportunity are financed from various sources. The main purpose of the article is to assess the share of these instruments in the number of newly opened business activities and the size of individual sources of financing. The Labor Fund, the European Social Fund and the Swiss Fund were presented. The number of opened and closed one-man business activities in the adopted period of time was examined, as well as the value of the instruments was shown. In order to refer the obtained results to the area of the region, the study was carried out on data covering the Świętokrzyskie Voivodeship. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Czaja I., Skłonność do finansowania własnej działalności gospodarczej w wynikach badań empirycznych, [w:] Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości, Zieliński K. (red.), Difin, Warszawa 2016.
 • Gąsiorowski K., Europejski Fundusz Społeczny, [w:] Fundusze Unii Europejskiej - doświadczenia i perspektywy, Babiak J. (red.), Studio EMKA, Warszawa 2006.
 • GUS, Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2009-2013, Departament Przedsiębiorstw, Warszawa 2015.
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, (02.08.2018).
 • Idziak E., Źródła finansowania samozatrudnionych, [w:] Indywidualna działalność gospodarcza (samozatrudnienie). Uproszczone formy ewidencji, P. Szczypa (red.), CeDeWu.pl, Warszawa 2015.
 • Korol J., Kusideł E., Szczuciński P., Przedsiębiorczość produktywność i konkurencyjność regionów Polski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.
 • Memorandum of Understanding pomiędzy Wspólnotą Europejską a Radą Federacji Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na rzecz zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej z dn. 27 luty 2006 r.
 • O projekcie, http://www.swietokrzyskieswiss.pl/dotacje-dla-uruchamiajacych-dzialalnosc, (02.08.2018).
 • Pietrowski W., Finansowe instrumenty polityki regionalnej w Polsce, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018.
 • Poznaj zasady działania Programu https://www.programszwajcarski.gov.pl/strony/o-programie/poznaj-zasady-dzialania-programu/informacje-podstawowe/, (26.07.2018).
 • Sepkowska Z., Wspieranie przedsiębiorczości za pomocą funduszy unijnych w województwie łódzkim w latach 2007-2013, [w:] Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego, Lewandowska L. (red.), PTE, Łódź 2009.
 • ŚUW w Kielcach, Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie świętokrzyskim nr K/ZPORR/26, Wydz. Zarządzania Funduszami Europejskimi, Kielce 2009.
 • US w Kielcach, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim, 2017 r., Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych, Kielce 2018.
 • Ustawa z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
 • Wzmacnianie działalności gospodarczej, http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=457&langId=pl, (25.07.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567502

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.