PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 22, nr 3, t. 2 | 135--144
Tytuł artykułu

Redefinicja kategorii rozwoju przedsiębiorstwa : ujęcie teoretyczno-metodologiczne (wybrane aspekty)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Category Redefinition of the Enterprise Development : Theoretical and Methodological Approach (Selected Aspects)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia analizę kategorii rozwoju przedsiębiorstwa w literaturze ukraińskiej. Celem artykułu jest próba analizy kategorii teoretycznej rozwoju przedsiębiorstwa, poprzez jej operacjonalizację i ujęcie metodologiczne. Główny problem badawczy dotyczy odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu poprzez operacjonalizację kategorii rozwoju przedsiębiorstwa możemy określić katalog uniwersalnych determinantów rozwoju przedsiębiorstwa. Przygotowując pracę autor zastosował jako metodę badawczą analizę treści. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of the category of enterprise development in Ukrainian literature. The aim of the article is an attempt to analyse the theoretical category of enterprise development through its operationalization and methodological approach. The main research problem is in answering the question to what extent we can define a catalogue of universal determinants related to the enterprise development through the operationalization of the enterprise development category. The author used research method of content analysis for article preparation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Krippendorff K., Content analysis. An introduction to its Methodology, University of Pennsylvania wyd. 2, London-New Delhi 2004.
 • Nawrot O., Wprowadzenie do logiki dla prawników, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Neuendorf K., The content analysis guidebook, London-New Delhi 2002.
 • Pawłowski T., Pojęcia i metody współczesnej humanistyki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977.
 • Prokop M., Typologia reżimów hybrydalnych. Ujęcie teoretyczno-metodologiczne, "Historia i Polityka" 2017, nr 21 (28).
 • Rieffe R, Lacy S, Fico F.G., Analyzing media messages. Using quantitative content analysis in research, wyd. 2., New Jersey-London 2005.
 • Robson C., Real World Research: A Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings, Chichester-Hoboken 2011.
 • Rzepiński T., Konstruowanie typologii i klasyfikacji wielowymiarowych dla potrzeb diagnostyki medycznej, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2016, 2 (208).
 • Winter D.G., Content analysis of archival materials, personal documents, and everyday verbal production, [w:] Motiwation and personality: hand book of thematic analysis, Cambridege Press University, C. P. Smith (red.), New York 1992.
 • Брызгалин A., Понятие и сущность субъекта предпринимательской деятельности как участника гражданско-правовых отношений, "Правоведение" 1994, nr 1.
 • Господарський кодекс України, (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, Nr 18, Nr 19-20, Nr 21-22, ст. 144), art 3. ust. 2, [online], http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15, (30.09.2018).
 • Гриньов A., Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методо-логія, стратегічне управління, Харків 2003.
 • Гриньова B, Козирева O., Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств, Харків 2006.
 • Есипов B., Оценка бизнеса, СПб, Питер 2007.
 • Забродский В., Кизим M., Развитие крупномасштабных экономико-произво-дственных систем, Бизнес Информ, Харьков 2000.
 • Коротков Э., Концепция менеджмента, Мocквa 1997.
 • Кретова A., Характерні ознаки підприємства як соціально-економічного феномену, "Культура народов Причерноморья" 2011, nr 215 (55).
 • Кузнєцов O, Кузнецов A, Контент - аналіз як засіб виявлення ступеня новизни публікацій, "Вісник Книжкової палати" 2013, nr 1.
 • Манекин Р., Контент-анализ как метод исторического исследования, "Информсервис" 1991, nr 2, [online], http://www.manekin.narod.ru/hist/content.htm, (29.09.2018).
 • Маркіна I., Методологія сучасного управління, Вища шк., Київ 2001.
 • Мочерний C., Методологія економічного дослідження, Світ, Львів 2001.
 • Пащенко O., Стратегічне управління розвитком підприємства, "Вісник Хмельни-цького національного університету, Економічні науки" 2011, nr 2, t. II.
 • Пескова O., Методы автоматической классификации документов, "Информацион-ные процессы и системы" 2006, nr 3.
 • Погорелов Ю., Природа, рушійні сили та способи розвитку підприємства, АдвАтм, Харків 2010.
 • Погорєлов Ю., Розвиток підприємства: поняття та види, "Культура народов Причерноморья" 2006, nr 88.
 • Пономаренко B., Пушкар O., Тридід O., Стратегічне управління розвитком підприєм-ства, Харків 2002.
 • Пономаренко B., Тридід, Кизим O., Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи, Харків 2003.
 • Приборович А., Контент-анализ-форма исторического исследования, [w:] Роль личности в истории: реальность и проблемы изучения, В. Сидорцов (red.), Минск 2011.
 • Прущак O., Устойчивость развития продовольственного комплекса региона: теория, методология, практика, Саратов 2003.
 • Раєвнєва O., Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, Харків 2006.
 • Теория системного менеджмента, П. Журавлев, Р. Седегов, В. Янчевского (red.), Экзамен 2002.
 • Шнейдер A., Эволюция компаний, "Менеджмент и менеджер" 2003, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567524

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.