PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw | 85--108
Tytuł artykułu

Handel międzynarodowy vs bezpieczeństwo ekonomiczne państw : wybrane aspekty dla kraju członkowskiego UE w globalnej gospodarce światowej na przykładzie Polski

Warianty tytułu
International Trade and the Economic Security of States : Selected Aspects from the Perspective of an EU Member State in the Global World Economy on the Example of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Referat koncentruje się na wybranych aspektach bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w warunkach postępującej liberalizacji rynków i ogólnoświatowej tendencji do integracji gospodarczej (mimo chwilowych zakłóceń w tym względzie). Udział w podziale korzyści z międzynarodowego podziału pracy jest analizowany z perspektywy konkurencyjności strukturalnej produkcji zatem m.in. eksportu, opartego na nowoczesnych czynnikach produkcji. Eksport produktów z branży technointensywnej i naukochłonnej jest jednocześnie rozpatrywany jako baza dla intensyfikacji udziału państwa w dominującym na świecie - nowoczesnym wewnatrzgałęziowym - modelu handlu międzynarodowego (w tym w handlu między krajami wysoko rozwiniętymi w UE). Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w gospodarce otwartej jest analizowane również w kontekście zarządzania kryzysem finansowo-gospodarczym w świecie oraz w samej UE. W kontekście wyżej podnoszonych zagadnień istotnym jest zatem odpowiedź na pytanie co do wyzwań jakie stoją przed Polską, mając na względzie bezpieczeństwo ekonomiczne w zglobalizowanym świecie. Próba odpowiedzi na postawione pytania jest zaprezentowana w zakończeniu opracowania, po uprzedniej teoretyczno-empirycznej analizie rzeczonych wyżej przypadków w zarysie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper focusses on selected aspects of economic security of states in the open economy. The battle for dominance and security primarily takes place in the field of economics (regardless of temporary disraptions in this regard). Participation in distribution of benefits from international division of labour is analyzed from the perspective of export competitiveness, based on modern production factors. The export of products from the techno- and science intensive industries is also seen as a basis for intensifying the state's participation in the dominant intra-industry model of international trade (including between highly developed EU countries). The economic security of the state is also analysed in the context of mamaging the financial and economic crisis in the world and in EU itself. In the context of the issues raised above, it is therefore important to answer the question about the challenges facing Poland in view of economic security in a globalized world. An attempt to answer the questions posed is presented at the end of the study, after a theoretical and empirical analysis of the abovementioned cases. (original abstract)
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bibliografia
 • Christensen C.M., Przełomowe innowacje. Możliwość rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa, tłum. H. Simbierowicz, Warszawa 2010.
 • Constacio V., Establishment of the Single Supervisory Mechanism. The First Pillar of the Banking Union, ECB 11th Annual European Financial Services Conference, Brussels, 31 January 2013, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130131.en.html [dostęp: 17.04.2019].
 • Czermińska M., Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej. Znaczenie dla ochrony jednolitego rynku wewnętrznego i międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego, Toruń 2019.
 • Czerniak J., Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Warszawa 2013.
 • Dorożyński T., Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski, Łódź 2013.
 • Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, red. E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat, Poznań 2009.
 • Die Osterweiterung der Europaischen Union. Chancen und Perspektiven, hrsg. S. Paraskewopoulos, Berlin 2000.
 • European Innovation Union Scorebord 2013. Enterprise and Industry, EU 2012, Annex E.
 • European Innovation Union Scoreboard 2018. Enterprise and Industry, EU 2018.
 • Gospodarka światowa w XXI wieku, red. M. Czermińska, Kraków 2015.
 • Gotz M., Kryzys i przyszłość strefy euro, Warszawa 2012.
 • Integracja gospodarcza i handel, red. K. Budzowski, J. Świerczyńska, Kraków 2012.
 • Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, t. 2, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wrocław 2013.
 • Jasiński A.H., Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia, Warszawa 2014.
 • Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD, red. W. Bieńkowski, M.A. Weresa, M.J. Radło, Warszawa 2010.
 • Kotyński J., Regres pozycji Polski na unijnej mapie innowacyjności 2010-2012, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula" 2013, nr 2(36).
 • "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2014, nr 2: Transatlantycka współpraca ekonomiczna i jej globalne implikacje.
 • Krugman P.R., The Return of Depression Economics and The Crisis of 2008, New York 2009.
 • Landi Z., Europaische Integration. Die grosste Bedrohung der transatlantischen Beziehungen ist das Zogern Deutschlands, nicht die Freunschaft zu Frankreich, "IPG Onlinejournal", 5 Februar 2019.
 • Lizbońska Unia Europejska. Zagadnienia wybrane, red. J.W. Tkaczyński, Kraków 2013.
 • Marcuzzi S., Private Imperien. Konzerne gewinnen dramatisch an Einfl uss - an Kosten der Nationalstaaten, "PG Onlinejournal", 6 Februar 2019.
 • Merkel W., Demokratie und europaische Integration: ein Trade off ?, "Neue Gesellschaft. FH" 2013, Nr. 2.
 • Między kryzysem a współpracą gospodarczą, red. M. Lasoń, Kraków 2010.
 • Misala J., Pluciński E.M., Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, Warszawa 2000.
 • Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, red. K. Opolski, J. Górski, Warszawa 2012.
 • Pluciński E.M., 10 lat Polski w Unii Europejskiej: od tradycyjnego do nowoczesnego modelu handlu? Wybrane aspekty teoretyczno-empiryczne, [w:] Integracja europejska. Główne obszary badawcze, red. K.A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz, Warszawa 2015.
 • Pluciński E.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w gospodarce otwartej a wyzwania dla państwa. Wybrane aspekty [w:] Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, t. 4: Studia społeczne, polityczne i ekonomiczne, red. M. Grzybowski, Kraków 2014.
 • Pluciński E.M., Ekonomia gospodarki otwartej, cz. 2, Warszawa 2004.
 • Pluciński E.M., Euroland: kryzys fi skalny czy fundamentalny? Wybrane aspekty z perspektywy paradygmatu ekonomii integracji oraz kryzysu globalnej gospodarki towarowo-pieniężnej, [w:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Rymarczyka, red. B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk, Wrocław 2012.
 • Pluciński E.M., Integracja europejska. Teoria i praktyka, Wrocław 2005.
 • Pluciński E.M., Istota bezpieczeństwa ekonomicznego Polski z perspektywy globalizacji regionalnej i światowej. Wybrane aspekty, [w:] Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?, red. M. Domiter, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Wrocław 2015.
 • Pluciński E.M., Polityka antykryzysowa USA - Wymiar globalny czy lokalny. Wybrane aspekty z perspektywy narastającego protekcjonizmu w handlu światowym, [w:] Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, red. T. Sporek, Katowice 2010.
 • Pluciński E.M., Polityka vs ekonomia integracji - wybrane aspekty z perspektywy wielu prędkości integracji UE, referat wygłoszony podczas XVIII Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Akademii, 11-12.06.2018 [w druku].
 • Pluciński E.M., Świat - Europa - Polska. Teoria i praktyka z perspektywy racjonalnych wyborów ekonomicznych, Kraków - Bydgoszcz 2008.
 • Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego, red.K. Budzowski, Kraków 2010.
 • Prandecki K., Innowacyjność a rozwój - ujęcie teoretyczne, "Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA" 2013, nr 2(36).
 • Puślecki Z.W., Unia Europejska wobec bezpieczeństwa ekonomicznego w warunkach globalizacji, [w :] Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?, red. M. Domiter, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Wrocław 2015.
 • Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Warszawa 2006.
 • Szoki technologiczne w gospodarce światowej, red. E. Mińska, T. Rynarzewski, Poznań 2009.
 • Tarchalski K., Ekonomia polityczna Unii Europejskiej i jej problemy, Warszawa 2013.
 • Weresa M.A., Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa 2012.
 • Żołądkiewicz K., Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku, Szczecin 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567578

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.