PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 461--472
Tytuł artykułu

The Use of the SWOT Analysis Method to Assess the Importance of Environmental Potential in the Regional Development Processes - the Case of Lubelskie Voivodeship (Poland)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zastosowanie metody analizy SWOT do oceny znaczenia potencjału środowiska w procesach rozwoju regionalnego - studium przypadku województwa lubelskiego (Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Relatywnie czyste środowisko naturalne to istotny czynnik wzrostu, którym z reguły dysponują regiony słabiej rozwinięte. Właściwe wykorzystanie tego waloru może stanowić dźwignię rozwoju regionalnego, zapewniając dobrobyt mieszkańcom i uzyskanie przewagi nad innymi regionami. Celem pracy jest przedstawienie wyników oceny środowiskowego potencjału rozwoju województwa lubelskiego, przeprowadzonej przy zastosowaniu metody analizy SWOT. Intencją autora jest również pokazanie, w jaki sposób metoda analizy SWOT może być wykorzystywana do formułowania strategii rozwoju regionu. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że pomimo licznych tzw. słabych stron województwa lubelskiego oraz występujących zagrożeń, charakteryzuje się ono stosunkowo dobrym potencjałem środowiskowym, tworzącym szanse specjalizacji w tych dziedzinach działalności gospodarczej, które są oparte na wykorzystaniu kapitału naturalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
A relatively clean environment is an important growth factor, which typically possess less developed regions. The proper use of this asset can be a lever for a regional development, ensuring prosperity for the residents as well as the advantage over other regions. The aim of the study was to assess the environmental potential for the development of Lublin province , using the SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) analysis method1. Also, the author's intention was to show how the SWOT analysis method can be used to formulate development strategy of the region. The analysis leads to the conclusion that despite numerous weaknesses and threats, Lubelskie voivodeship is characterized by a relatively good environmental potential creating chances for specialization in those forms of economic activity which are based on the use of natural capital.. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
461--472
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
Bibliografia
 • Cao Y.; Piecuch I. (2012). The role of the state in achieving sustainable development in human capital, technology and environmental protection. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 14: 314-328.
 • Górnicki, K. (2010). Wybrane problemy badań świadomości ekologicznej. Interes jako kategoria badania świadomości ekologicznej. In: Górnicki, K. (ed.). Kapitał ekologiczny mieszkańców Polski Północno-Wschodniej: 11-29. Białystok: Wyd. Fundacja Zielone Płuca Polski.
 • GUS (2014). Ochrona Środowiska 2014. Warszawa.
 • Kasztelan, A. (2010a). Środowiskowa konkurencyjność regionów - próba konceptualizacji. Problemy Ekorozwoju (Problems of Sustainable Development) 5(2): 77-86.
 • Kasztelan, A. (2010b). Środowiskowe czynniki rozwoju regionów na przykładzie województwa lubelskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 113: 367-375.
 • Kasztelan, A. (2011). Ocena środowiskowej konkurencyjności regionów w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 166: 258-268.
 • Kasztelan, A. (2013a). A comparative analysis of the environmental competitiveness of Lubelskie and Zachodniopomorskie voivodships. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 15: 637-648.
 • Kasztelan, A. (2013b). Regional development based on environmental competitive advantages - a comparative analysis of Polish voivodships. Comparative Economic Research 16 (2): 105-122.
 • Kijek, T. (2013). External conditions influencing the implementation of eco-innovations in European enterprises. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 15: 659-670.
 • Kijek, T.; Kasztelan, A. (2013). Eco-innovation as a factor of sustainable development. Problemy Ekorozwoju (Problems of Sustainable Development) 8(2): 103-112.
 • Kotler, P.; Armstrong, G.; Saunders, J.; Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
 • Kudłacz, T. (2006). Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Wschodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Wschodniej z innymi regionami. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Kraków.
 • Małachowski, E. (2009). Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa: CEDEWU.
 • Malovics, G. (2007). The role of natural capital in regional development. 2nd Central European Conference in Regional Science - CERS. Košice: Technical University of Košice.
 • Mazurkiewicz, D. (2012). Diagnoza lubelskiego rynku innowacji - synteza ekspertyz na potrzeby RSI 2020. Lublin.
 • Mruk, H.; Pilarczyk, B.; Sojkin, B.; Szulce, H. (1999). Podstawy marketingu. Poznań: Wydawnictwo AE.
 • Panfiluk, E. (2005). Uwarunkowania rozwoju krajobrazów przyrodniczo cennych. In: Zioło, Z. (ed.). Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów. Rzeszów: IGWSIiZ.
 • Pawłowski, L. (2011). Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 13: 333-346.
 • RPO WL (2013). Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt. Lublin.
 • Szałata, Ł.; Zwoździak, J. (2011). Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu środowiskiem. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 13: 1105-1114.
 • UMWL (2013). Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 • UMWL (2014). Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku. Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 • WIOŚ (2014). Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2013 roku. Lublin: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
 • ZWL (2009). Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020. Tom II Cele i priorytety strategii oraz system wdrażania. Lublin: Zarząd Województwa Lubelskiego.
 • ZWL (2012). Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019. Lublin: Zarząd Województwa Lubelskiego.
 • ZWL (2013). Program rozwoju odnawialnych źródeł energii dla województwa lubelskiego. Lublin: Biuro Planowania Przestrzennego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567638

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.