PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 217
Tytuł artykułu

Specyfika, pomiar oraz znaczenie własności intelektualnej i jej ochrony : perspektywa ekonomiczna

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem teoretycznym niniejszej pracy jest więc usystematyzowanie, przedstawienie, a także krytyczna analiza istniejących w literaturze ekonomicznej poglądów oraz badań dotyczących własności intelektualnej i jej ochrony. Cel empiryczny stanowi opisanie i ocena specyfiki oraz znaczenia własności intelektualnej we współczesnej gospodarce. Celem utylitarnym jest natomiast włączenie się w dyskusję nad unikalnym charakterem własności intelektualnej oraz jej rolą i znaczeniem we współczesnej gospodarce. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
217
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abrams D.S. (2009): Did TRIPS Spur Innovation? An Analysis of Patent Duration and Incentives to Innovate. "University of Pennsylvania Law Review", Vol. 157, s. 1613-1643.
 • Acemoglu D. (2003): Cross-country Inequality Trends. "The Economic Journal", Vol. 113, Iss. 485, s. F121-F149.
 • Acemoglu D. (2006): Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth. "Journal of the European Economic Association", Vol. 4, Iss. 1, s. 37-74.
 • Acemoglu D., Akcigit U. (2012): Intellectual Property Rights Policy, Competition and Innovation. "Journal of the European Economic Association", Vol. 10, s. 1-42.
 • Acemoglu D., Akcigit U., Alp H., Bloom N., Kerr W. (2012): Innovation, Realocation and Growth, University of Pennsylvania, https://economics.mit.edu/files/15064 (dostęp: 12.08.2017).
 • Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. (2001): The Colonial Origins of Comparative Deyelopment: An Empirical Inyestigation. "American Economic Review", Vol. 91, No. 5, s. 1369-1401.
 • Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. (2002): Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Distribution of Income. "Quarterly Journal of Economics", Vol. 117, No. 4, s. 1231-1294.
 • Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. (2005): Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. W: P. Aghion, S.N. Durlauf (eds.): Handbook of Economic Growth. Vol. 1, Part A. Elseyier, s. 385-472.
 • Adamczak A., Szewc A., red. (2008): Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Agenor P., Canuto O., Jelenie M. (2012): Avoiding Middle-Income Growth Traps. "Economic Premise", No. 98, World Bank, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16954 License: CC BY 3.0 IGO (dostęp: 4.02.2017).
 • Aghion P., Bloom N., Blundell R., Griffith R., Howitt P. (2005): Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship. "Quarterly Journal of Economics", Vol. 120(2), s. 701-728.
 • Aghion P., Blundell R., Griffith R., Howitt P., Prantl S. (2009): The Effects of Entry on Incumbent Innovation and Productivity. "Review of Economics and Statistics", Vol. 91, No. l,s. 20-32.
 • Aghion P., Howitt P. (2005): Growth with Quality-improving Innovations: An Integrated Framework. W: P. Aghion, S.N. Durlauf (eds.): Handbook of Economic Growth. Vol. 1, Part A. Elseyier, s. 67-110.
 • Ahuja G., Lampert C.M. (2001): Entrepreneurship in the Large Corporation: A Longitudinal Siudy of How Established Firms Create Breakthrough Inventions. "Strategic Management Journal", Vol. 22 (6-7), s. 521-543.
 • Alchian A.A. (1997): Some Implications of Recognitions of Property Right Transaction Costs. W: S. Pejovich (ed.): The Economic Foundations of Property Right. Selected Readings. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Lyme, s. 7-29.
 • Alvi E., Eid A., Mukherjee D. (2007): Do Patent Protection and Technology Transfer Facilitate R&D in Deyeloped and Emerging Countries? A Semiparametric Study. "Atlantic Economic Journal", Vol. 35, No. 2, s. 217-231.
 • AND-International (2012): Value of Production of Agricultural Products and Foodstuffs, Wines, Aromatised Wines and Spirits Protected by a Geographical Indication (GJ), https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2012/value-gi/final-reporten.pdf (dostęp: 2.03.2017).
 • Anderman S.D. (1998): EC Competition Law and Intellectual Property Rights. Clarendon Press, Oxford.
 • Anderman S.D. (2007): The Interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Anson W., Noble D., Samala J. (2014): IP Valuation: What Methods are Used to Value Intellectual Property and Intangible Assets? "The Licensing Journal", Vol. 34, No. 2, s. 1-7.
 • Anscombe G.E.M. (1958): Modern Moral Philosophy. "Philosophy", Vol. 33, No. 124, s. 1-19.
 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA (2013). W: Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAIT), http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/fo/intellectproperty.aspx?view=d (dostęp: 14.04.2017).
 • Aron J. (2000): Growth and Institutions: A Review of the Evidence. "The World Bank Research Observer", Vol. 15, No. 1, s. 99-135.
 • Arora A., Athreye S., Huang C. (2016): The Paradox of Openness Revisited: Collaborative Innovation and Patenting by UK Innovators. "Research Policy", Vol. 45, No. 7, s. 1352-1361.
 • Arrow K.J. (1962): Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. W: R.R. Nelson (ed.): The Rate and Direction of Inventive Activity. Princeton University Press, Princeton, s. 609-629.
 • Auleytner A. (2015): Ochrona praw autorskich i pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie UE. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Bank Światowy (2002): Global Economic Perspectives and Developing Countries. Oxford University Press, New York.
 • Barta J., Markiewicz R. (2014): Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wyd. 6. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Bazy danych - eksperyment europejski. eIFL-IP Podręcznik prawa autorskiego dla bibliotekarzy (2006), http://www.eifl.net/sites/default/files/resources/201409/8_pol _database.pdf (dostęp: 14.02.2018).
 • Becker G.S. (1990): Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. PWN, Warszawa.
 • Becker L. (1993): Deserving to Own Intellectual Property. "The Chicago-Kent Law Review", Vol. 68, s. 609-629.
 • Bentham J. (1839): A Manual of Political Economy. Putnam, New York.
 • Belderbos R., Cassiman B., Faems D., Leten B., Looy B. van (2013): Co-Ownership of Intellectual Property: Exploring the Value-Appropriation and Value-Creation Implications of Co-Patenting with Different Partners. "Research Policy", Vol. 43, No. 5, s. 841-852.
 • Bently L., Suthersanen U., Torremans P. (2010): Global Copyright. Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 • Besley T., Ghatak M. (2010): Property Rights and Economic Development. W: D. Rodrik, M. Rosenzweig (eds.): Handbookof Development Economics. Vol. 5. Elsevier, North-Holland s. 4525-4595.
 • Bessen J., Maskin E. (2009): Sequential Innovation, Patents, and Imitation. "The RAND Journal of Economics", Vol. 40, No. 4, s. 611-635.
 • Bessen J., Meurer M.J. (2009): Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk. Princeton University Press, New Jersey.
 • Bielenia H. (2013): Protesty przeciwko ACTA jako reakcja społeczeństw na niejawność dyplomacji. "Studia Podlaskie", tom XXI, s. 279-299.
 • Biga B. (2015): Efektywność patentu. Ekonomiczna analiza prawa własności przemysłowej. "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (31), s. 37-47.
 • Birdsall N., Rodrik D., Subramanian A. (2005): How to Help Poor Countries. "Foreign Affairs", Vol. 84, No. 4, s. 136-152.
 • Blakeney M. (2000): The Protection of Traditional Knowledge under Intellectual Property Law. "European Intellectual Property View", Vol. 22, s. 251-252.
 • Blakeney M. (2006): The Phenomenon of Counterfeiting and Piracy in the European Union: Factual Overview and Legal and Institutional Background. W: O. Vrins, M. Schneider (eds.): Enforcement of Intellectual Property Rights Through Border Measures, Law and Practice in the EU. OUP, Oxford, s. 3-34.
 • Blakeney M. (2012): Intellectual Property Enforcement. A Commentary on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Blakeney M., Coulet T., Mengistie G., Tonye Mahop M., eds. (2012): Extending Protection of Geographical Indications. Case Studies of Agricultural Products in Africct. Earthscan from Routledge, New York.
 • Błaszczyk C. (2017): Teoria legalistyczna a prawo własności intelektualnej. "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. CIII, s. 11-24.
 • Bochańczyk-Kupka D. (2015): Ochrona własności intelektualnej i jej pomiar - problemy metodologiczne. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 236, s. 73-84.
 • Bochańczyk-Kupka D. (2017): Państwo a ochrona własności intelektualnej. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 311, s. 156-166.
 • Bochańczyk-Kupka D., Kuźnar A. (2017): Geographical Indications in TTIP Negotiations. "CESinfo Forum", Vol. 18, No. 1, s. 19-20.
 • Boldrin M., Levine D.K. (2004): Intellectual Property and the Scale of the Market. http://www.eco.uc3m.es/temp/boldrin.pdf (dostęp: 17.08.2017).
 • Boldrin M., Levine D.K. (2008): Against Intellectual Monopoly. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Borota T. (2012): Innovation and Imitation in a Model of North Sonth Trade. "Journal of International Economics", Vol. 87, No. 2, s. 365-376.
 • Bosworth D. (1980): The Transfer of US Technology Abroad. "Research Policy", No. 9, s. 378-388.
 • Bouckaert B., Geest G. de, eds. (2000): Encyclopedia of Law and Economics. Edward Elgar, Cheltenham.
 • Brack H.P. (2009): Utility Models and their Comparison with Patents and Implications for the US Intellectual Property Law System. "Boston College Intellectual Property & Technology Forum", s. 1-15.
 • Braga C.P.P., Fink C. (2016): How Stronger Protection of Intellectual Property Rights Affects International Trade Flows. World Bank Policy Research Working Paper No. 2051.
 • Brand P., Getzler J. (2012): Judges and Judging in the History of Common Law and Civil Law: From Antiquity to Modern Times. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Branstetter L. (2005): Exploring the Link between Academic Science and Industrial Innovation. "Annals of Economics and Statistics", Iss. 79/80, s. 119-142.
 • Branstetter L., Fisman R., Foley C.F., Saggi K. (2007): Intellectual Property Rights, Imitation and Foreign Direct Investment: Theory and Evidence. "NBER Working Paper Series", No. 13033.
 • Branstetter L., Saggi K. (2011): Intellectual Property Rights, Foreign Direct Investment and Industrial Development. "The Economic Journal", Vol. 121, No. 555, s. 1161-1191.
 • Brooking A. (1997): The Management of Intellectual Capital. "Long Range Planning", Vol. 30, s. 364-365.
 • Brooking A. (2010): Intellectual Capital, Core Asset for the Third Millennium Enterprise. CENGAGE Learning EMEA, Hampshire.
 • Buchalska J. (2009): Prawo własności przemysłowej a prawo własności intelektualnej. "Krytyka Prawa", t. 1, nr 1, s. 377-401.
 • Buchanan J.M. (1965): An Economic Theory Of Clubs. "Economica New Series", No. 32, s. 1-14.
 • Buchanan J.M. (1968): The Demand and Supply of Public Good. Rand McNally, Chicago.
 • Budish E., Noris B.N., Williams H.L. (2016): Patents and Research Investments: Assessing the Empirical Evidence. "American Economic Review", Vol. 106, No. 5, s. 183-187.
 • Callaert J., Looy D. van, Verbeek A., Debackere K., Thijs B. (2006): Traces of Prior Art: An Analysis of Non-Patent References Found in Patent Documents. "Scientometrics", Vol. 69, Iss. 1, s. 3-20.
 • Candi M., Saemundsson R. (2011): Exploring the Relationship between Aesthetic Design as an Element of New Service Development and Performance. "Journal of Product Innovation Management", Vol. 28, No. 4, s. 536-557.
 • Carpenter M.M. (2004): Intellectual Property Law and Indigenous Peoples: Adopting Copyright Law to the Needs of a Global Community. "Yale Human Rights and Deyelopment Journal", Vol. 7, s. 51-78.
 • Cassiman B., Veugelers R., Zuniga P. (2008): In Search of Performance Effects of (in) Direct Industry Science Links. "Industrial and Corporate Change", Vol. 17, Iss. 4, s. 611-646.
 • Chang H.F. (1995): Patent Scope, Antitrust Policy and Cumulatire Innovation. "The Rand Journal of Economics", Vol. 26 (1), s. 34-57.
 • Chaplinsky S., Payne G. (2008): Methods of Intellectual Property Valuation. Darden Case No. UVA-F-1401, https://ssrn.com/abstract=1279326 (dostęp: 12.08.2017).
 • Chesbrough H. (2003): The Era of Open Innovation. "Mit Sloan Management Review", Vol. 44, s. 35-41.
 • Chesbrough H. (2006): Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation. W: H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (eds.): Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford University Press, Oxford, s. 1-14.
 • Chesbrough H., Rosenbloom R.S. (2002): The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation 's Technology Spin-Off Companies. "Industrial and Corporate Change", Vol. 11, Iss. 3, s. 529-555.
 • Chen Y., Puttitanun T. (2005): Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries. "Journal of Development Economics", Vol. 78, s. 474-493.
 • Chien C.V. (2014): Startups And Patent Trolls. "Stanford Technology Law Review", No. 17 (461), http://Stlr.Stanford.Edu/PdI7Startupsandpatenttrolls.pdf (dostęp: 26.07.2017).
 • Chin J., Grossman G. (1990): Intellectual Property Rights And North-South Trade. W: R.W. Jones, A. Krueger (eds.): The Political Economy of International Trade: Esseys in Honour of Robert E. Baldwin. Blackwell, Cambridge, s. 90-107.
 • Chu A.C. (2009): Macroeconomic Effect of Intellectual Property Rights: A Survey. "Akademia Economic Papers", Vol. 37 (3), s. 283-303.
 • Chu A.C., Cozzi G., Galii S. (2011): Innovating Like China: A Theory of Stage-Dependent Intellectual Property Rights. "MPRA Paper", No. 30553.
 • Chu A.C., Cozzi G., Galii S. (2012): Does Intellectual Monopoly Stimulate or Stifle Innovation? "European Economic Review", Vol. 56, s. 727-746.
 • Chu A.C., Cozzi G., Galii S. (2013): Theory and Empirics of Stage-Dependent Intellectual Property Rights. "Economics Working Paper Series", No. 1306, s. 2-32.
 • Chu A.C., Cozzi G., Galii S. (2014): Stage-Dependent Intellectual Property Rights. "Journal of Development Economics", Vol. 106, s. 239-249.
 • Ciszewski W. (2012): Deontologiczne i konsekwencjalistyczne koncepcje uzasadnienia prawa własności intelektualnej. W: O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 365-373.
 • Commision for Intellectual Property Rights (2002). Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy. Report of the Commission on Intellectual Property Rights, London.
 • Coase R.H. (1993): Law and Economics at Chicago. "Journal of Law and Economics", Vol. 36, No. 1, Part 2, s. 239-254.
 • Collopy D. (2014): Measuring Infringement of Intellectual Property Rights. The Intellectual Property Office.
 • Cooter R., Ulen T. (2009): Ekonomiczna analiza prawa. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Cooter R., Ulen T. (2011): Ekonomiczna analiza prawa. Wyd. II. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Correa C.M. (2015): Plant Variety Protection in Deyeloping Countries. A Toolfor Desi-gning Sui Generis Plant Variety Protection System: An Alternative to UPOV1991. APBREBES, https://www.publiceye.ch/fileadmin/files/documents/Saatgut/PlantVariety English_complete.pdf (dostęp: 15.05.2017).
 • Criscuolo P.,Verspagen B. (2008): Does it Matter where Patent Citations Come from? Inventor vs. Examiner Citations in European Patents. "Research Policy", Vol. 37 (10), s. 1892-1908.
 • Croskery P. (1993): Institutional Utilitarianism and Intellectual Property. "The Chicago-Kent Law Review", Vol. 68 (2), s. 631-657.
 • Cullet P. (2006): Human Rights, Knowledge and Intellectual Property Protection. "Journal of Intellectual Property Rights", Vol. 11, s. 7-14.
 • Curtis J.M. (2012): International Property Rights and International Trade: An Overview. "CIGI Papers", No. 3, https://www.files.ethz.ch/isn/l43049/no.30.pdf (dostęp: 26.05.2017).
 • Czajkowska-Dąbrowska M. (2007): Własność czy własności (intelektualne). W: A. Kidyba, R. Skubisz (red): Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków, s. 45-63.
 • Daes E.-I. (2001): Intellectual Property and Indigenous Peoples, "American Society of International Law Proceedings", Vol. 95, s. 143-147.
 • Daizadeh I. (2009): An Intellectual Property-based Corporate Strategy: An R&D Spend, Patent, Trademark, Media Communication, and Market Price Innovation Agenda. "Scientometrics", Vol. 80, No. 3, s. 731-746.
 • Damodaran A. (2008): Traditional Knowledge, Intellectual Property Rights and Bio-diversity Conservation: Critical Issues and Key Challenges. "Journal of Intellectual Property Rights", Vol. 13, s. 509-513.
 • Darwall S. (2002): Conseguentialism. Wiley-Blackwell.
 • Davis L.S., Sener F. (2012): Private Patent Protection in the Theory of Schumpeterian Growth. "European Economic Review", Vol. 56, s. 1446-1460.
 • David P., Olsen T. (1992): Technology Adoption, Learning Spillovers, and the Optimal Duration of Patent-based Monopolies. "International Journal of Industrial Organization", Vol. 10, s. 517-543.
 • Deardorff A.V. (1992): Welfare Effect of Global Patent Protection. "Economica", Vol. 59(233), s. 35-51.
 • Dereń A. (2012): Wykorzystanie instytucjonalnych form ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie - zarys problematyki. "Zarządzanie i Finanse", nr 1, cz. 3, s. 61-71.
 • DGCIS (2010): Summary of the Study on the Design Economy. The French Ministry for the Economy, Industry and Employment, Directorate General for Competitiveness, Industry, and Services (DGCIS).
 • Dhar B., Joseph R. (2016): Foreign Direct Investment, Intellectual Property Rights and Technology Transfer. W: M. Das, S. Kar, N. Nawn (eds.): Economic Changes of Contemporary World. Sage Publishing, California, s. 2-32.
 • Di Minin A., Faems D. (2013): Building Appropriation Advantage: An Introduction to the Special Issue on Intellectual Property Management. "California Management Review", Vol. 55, s. 7-14.
 • Dinopoulos E., Kottaridi C. (2008): The Growth Effects of National Patent Policies. "Review of International Economics", Wiley-Blackwell, Vol. 16 (3), s. 499-515.
 • Dinopoulos E., Syropoulos C. (2007): Rent Protection as a Barrier to Innovation and Growth. "Economic Theory", Vol. 32, s. 309-332.
 • Diwan I., Rodrik D. (1991): Patents, Appropriate Technology, and North-South Trade. "Journal of International Economics", Vol. 30, No. 1, s. 27-47.
 • Driver J. (2009): Consequentialism. Routledge, London.
 • DTI (2005): Creativity, Design and Business Performance. "DTI Economics Paper", No. 15, s. 1-62.
 • Dybka S. (2006): Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 276, s. 210-222.
 • Economides N. (1987): The Economics of Trademarks. "Trade Mark Register", Vol. 78, s. 523-539.
 • Edvinsson L. (1997): Developing Intellectual Capital at Skandia. "Long Range Planning",Vol. 30, s. 366-373.
 • Eicher T., Garcia-Penalosa C. (2008): Endogenous Strengtli of Intellectual Property Rights: Implications for Economic Development and Growth. "European Economic Review", Vol. 52 (2), s. 237-258.
 • Emmanuel A. (1972): Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade. Monthly Review Press, New York.
 • Erixon F., Salfi M. (2015): Building Value: The Role of Trademarks for Economic Development. "ECIPE Policy Brief", No. 9, s. 1-8.
 • Europe Economics (2015): The Economic Review of Industrial Design in Europe - Final Report. Chancery House, London.
 • Evenson R., Westphal L. (1995): Technological Change and Technology Strategy. W: J. Behrman, T.N. Srinivasan (eds.): Handbook of Development Economics. Vol. 3A, North-Holland, Amsterdam, s. 2209-2299.
 • European Patent Office, Office for Harmonization in the Internal Market (2013): Intellectual Property Rights Intensive Industries: Contribution to Economic Performance and Employment in the European Union Industry-Level Analysis Report. EPO, OHIM.
 • Falvey R. (2006): Intellectual Property Rights and Economic Growth. "Review of Development Economics", Vol. 10, Iss. 4, s. 700-719.
 • Falyey R., Foster N., Greenaway D. (2006): Intellectual Property Rights and Economic Growth. "Review of Development Economics", Vol. 10, No. 4, s. 700-719.
 • Falyey R., Foster N., Greenaway D. (2009): Trade, Imitative Ability and Intellectual Property Rights. "Review World Economics", Vol. 145 (3), s. 373-404.
 • Ferrantino J.M. (1993): The Effect Of Iprs On International Trade And Investment. "Review of World Economics", Vol. 129, Iss. 2, s. 300-331.
 • Fiedor B. (2009): Prawa własności a proces transformacji gospodarczej. Spojrzenie z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. "Studia Erasmiana Wratislaviensia", zeszyt III, s. 147-154.
 • Fijor J.M. (2011): Czy dobra publiczne są naprawdę publiczne? Miscellanea, "Studia Ekonomiczne" (LXVI1I), nr 1, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 87-100.
 • Fink C., Maskus K.E. (2005): Why We Study Intellectual Property Rights and What We Have Learned. W: C. Fink, K.E. Maskus (eds.): Intellectual Property and Deyelopment. Lessons from Recent Economic Research. World Bank and Oxford Uniyersity Press, New York, s. 1-15.
 • Fisher W. (2001): Theories of Intellectual Property. New Essays in the Legal and Political Theory of Property. Cambridge Uniyersity Press, Cambridge.
 • Flikkema M., Castaldi C., Man A. de, Seip M. (2015): Explaining the Trademark-Innovation Linkage: The Role of Patents and Trademark Filing Strategies. Academy of Management Proceedings. AOM, Vancouver.
 • Flikkema M., Man A.P. de, Castaldi C. (2014): Are Trademarks a Valid Indicator of Innovation? Results of an In-Depth Study of New Benelux Trademarks Filed by Smes. "Industry and Innovation", Vol. 21 (4), s. 310-331.
 • Floryda R. (1997): The Globalization of R&D: Results of a Suryey of Foreign-Affiliated R&D Laboratories in the USA. "Research Policy", Vol. 26, Iss. 1, s. 85-103.
 • Frankel S. (2011): The Mismatch of Geographical Indications and Innovative Traditional Knowledge. "Prometheus", Vol. 29, Iss. 3, s. 253-267.
 • Furubotn E.G., Pejovich S., eds. (1974): The Economics of Property Rights. Ballinger Publishing Company, MA, Cambridge.
 • Furukawa Y. (2007): The Protection of Intellectual Property Rights and Endogenous Growth: Is Stronger Always Better? "Journal of Economic Dynamics & Control", Vol. 44, s. 3644-3670.
 • Furukawa Y. (2010): Intellectual Property Protection and Innovation: An Inverted-U Relationship. "Economics Letters", Vol. 109 (2), s. 99-101.
 • Gacek E. (2009): Wybrane aspekty ochrony własności intelektualnej w hodowli roślin i biotechnologii. "Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin", nr 252, s. 5-13.
 • Gadbawand R.M., Gwynn R.E. (1988): Intellectual Property Rights in the New GATT Round. W: R.M. Gadbawand. T.J. Richards (eds.): Intellectual Property Rights: Global Consensus, Global Conflict? Westview Press, Boulder, s. 39-67.
 • Galasso A., Schankerman M., Serrano C.J. (2011): Trading and Enforcing Patent Rights. "NBER Working Papers", No. 17367, www.nber.org/papers/wl7367 (dostęp: 30.05.2017).
 • Gallini N.T. (1992): Patent Policy and Costly Imitation. "The RAND Journal of Economics", Vol. 23, No. 1, s. 56-73.
 • Garlicki L., red. (2010): Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I: Komentarz do art. 1-18. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gemser G., Leenders M.A. (2001): How Integrating Industrial Design in the Product Development Process Impacts on Company Performance. "The Journal of Product Innovation Management", Vol. 18 (1), s. 28-38.
 • Gallini N., Winter R.A. (1985). Licensing in the theory of innovation. "The RAND Journal of Economics", Vol. 16, s. 237-252.
 • Gersbach H., Schneider M.T., Schneller O. (2013): Basic Research, Openness, and Convergence. "Journal of Economic Growth", Vol. 18, s. 33-68.
 • Gibson J. (2004): Intellectual Property Systems, Traditional Knowledge and the Legal Authority of Community. "European Intellectual Property Review", Vol. 26 (7), s. 280-290.
 • Giesen B. (2015): Własnościowy model prawa autorskiego - analiza koncepcji przyjętej w prawie polskim. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 61-74.
 • Gilbert R., Shapiro C. (1990): Optimal Patent Length and Breadth. "The RAND Journal of Economics", Vol. 21, No. 1, s. 106-112.
 • GIPC (2018): US Chamber Intemational 1P lndex, 6,h ed. http://globalipcenter.wpengine. com//wp-content/uploads/2018/02/GIPC_IP_Index_2018.pdf (dostęp: 24.10.2018).
 • Glass A.J., Saggi K. (1998): Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment. "Journal of International Economics", Vol. 56 (2), s. 387-410.
 • Glass A.J., Wu X. (2007): Intellectual Property Rights and Quality Improvement. "Journal of Development Economics", Vol. 82 (2), s. 393-410.
 • Gliściński K. (2011): Czas to teoretycznie uzasadnić. Niemieckie spojrzenie na prawo autorskie, https://prawokultury.pl (dostęp: 12.10.2017).
 • Gliściński K. (2012): Prawo kultury a własność, https://prawokultury.pl/media/entry/attach/Prawo autorskie a_wlasnosc.pdf(dostęp: 12.03.2016).
 • Gliściński K. (2016): Wszystkie prawa zastrzeżone. Historia sporów o autorskie prawa majątkowe, 1469-1928. Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa.
 • Gliściński K. (2012): Statut Anny i zmiana retoryki. Utwór udostępniony na licencji Creative Commons, https://prawokultury.pl/media/entry/attach/Statut_Anny_i_ zmiana_retoryki_.pdf (dostęp: 22.10.2016).
 • Główczyk J. (2000): Uniwersalny słownik ekonomiczny. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Głuszek E. (2004): Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Goh A.-T., Oliver J. (2002): Optimal Patent Protection in a Two-sector Economy. "International Economic Review", Vol. 43 (4), s. 1191-1214.
 • Gompers P., Lemer J., Scharfstein D. (2005): Entrepreneurial Spawning: Public Corporations and the Genesis of New Ventures, 1986 to 1999. "The Journal of Finance", Vol. 60 (2), s. 577-614.
 • Gonela R.M. (2013): Geographical Indications - Law and Policy Perspectives: A Case Study with Reference to Andhra Pradesh. Acharya Nagarjuna Uniyersity, Guntur.
 • Gordon J.W. (1992a): Of Harms and Benefits: Torts, Restitution and Intellectual Property. "Journal of Legal Studies", Vol. 21, s. 449-482.
 • Gordon J.W. (1992b): On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse. "Wirginia Law Review", Vol. 78, s. 149-281.
 • Gordon J.W. (1993): Property Right in Self-Expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property. "Yale Law Journal", Vol. 102 (7), s. 1533-1609.
 • Gould D.M., Gruben W.C. (1996): The Role of Intellectual Property Rights in Economic Growth. "Journal of Development Economics", Vol. 56, No. 2, s. 387-410.
 • Górnicki L. (2013): Rozwój idei praw autorskich: Od starożytności do II wojny światowej. Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Górski Ł. (2013): Dyskurs w obrębie prawa własności intelektualnej. Spojrzenie filozoficzno-prawne. "Studia Iuridica Toruniensia", t. XII, s. 69-85.
 • Graham L., McJohn S. (2005): Indigenous Peoples and Intellectual Property. "Washington University Journal of Law and Policy", Vol. 19, s. 313-337.
 • Grant R. (1987): John Locke's Liberalism. University of Chicago Press, Chicago.
 • Greenbaum D. (2009): Determining Optimal Levels of Intellectual Property Protection in Developing Nations: Is Less Really More? Is More Really Less? "Current Science", Vol. 97, No. 11, s. 1604-1620.
 • Green R.T., Smith T. (2002): Countering Brand Counterfeiters. "Journal of International Marketing", Vol. 10, No. 4, s. 89-106.
 • Greenhalgh Ch., Rogers M. (2008): Trade Marks and Performance in UK Firms: Evidence of Schumpeterian Competition through Innovation. Oxford Intellectual Property Research Centre, Oxford.
 • Greenhalgh Ch., Rogers M. (2012): Trade Marks and Performance in Services and Manufacturing Firms: Evidence of Schumpeterian Competition through Innovation. "Australian Economic Review", Vol. 45, Iss. 1, s. 50-76.
 • Griffiths A. (2005): The Economic Rationale of Trade Mark Law. Institute for Law & Economics, University of Hamburg, Hamburg.
 • Griliches Z. (1990): Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey. "Journal of Economic Literature", Vol. 28, s. 1661-1707.
 • Grossman G.M., Helpman E. (1991): Quality Ladders in the Theory of Growth. "Review of Economic Studies", Vol. 58, s. 43-61.
 • Grossman G.M., Lai E. (2004): International Protection of Intellectual Property. "The American Economic Review", Vol. 94, No. 5, s. 1635-1653.
 • Grzybowski M. (1931): Prawo autorskie. W: H. Konica (red.): Encyklopedia podręczna prawa prywatnego. Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, z. 1.
 • Grzybowski S. (1972): Prawo wynalazcze. W: S. Grzybowski, J. Szwaja, A. Kopf, S.Włodyka: Zagadnienia prawa wynalazczego. PWN, Warszawa.
 • Grzybowski S. (2007): Rozdział I: Geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa. W: J. Barta (red.): System Prawa Prywatnego. Tom 13: Prawo autorskie. Wyd. 2. Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, s. 1-6.
 • Grzybowski S., Kopff A., Serda J. (1973): Zagadnienia prawa autorskiego. PWN, Warszawa.
 • Hagedoorn J., Zobel A.-K. (2015): The Role of Contracts and Intellectual Property Rights in Open Innovation. "Technology Analysis & Strategic Management", Vol. 27(9), s. 1050-1067.
 • Halewood M. (1999): Indigenous and Local Knowledge in International Law: A Preface to Sui Generis Intellectual Property Protection. "McGill Law Journal", Vol. 44, s. 953-996.
 • Hall R. (1992): The Strategic Analysis of Intangible Resources. "Strategic Management Journal", Vol. 13 (2), s. 135-144.
 • Hall R. (1993): A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable Competitwe Advantage. "Strategic Management Journal", Vol. 14 (8), s. 607-618.
 • Hall B.H., Jaffe A.B., Trajtenberg M. (2001): The NBER Patent Citations Data File: Lessons, Insights and Methodological Tools. "NBER Working Papers", No. 8498, http://www.nber.org/papers/w8498 (dostęp: 19.04.2017).
 • Hall B.H., Jaffe A., Trajtenberg M. (2005): Market Value and Patent Citations. "The Rand Journal of Economics", Vol. 36, s. 1-50.
 • Hall B.H., Trajtenberg M. (2004): Uncovering GPTS with Patent Data. "NBER Working Papers", No. 10901, www.nber.org/papers/wl0901 (dostęp: 19.04.2017).
 • Hansen B.E. (1996): Inference when a Nuisance Parameter Is Not Identified under the Null Hypothesis. "Econometrica", Vol. 64 (2), s. 413-430.
 • Hansen B.E. (1999): Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing and Inference. "Journal of Econometrics", Vol. 93 (2), s. 345-368.
 • Hansen B.E. (2000): Sample Splitting and Threshold Estimation. "Econometrica", Vol. 68 (3), s. 575-603.
 • Harhoff D., Henkel J., Hippel E. von (2003): Profiting from Voluntary Information Spillovers: How Users Benefit by Freely Revealing their Innovations. "Res Policy", Vol. 32, s. 1753-1769.
 • Harhoff D., Scherer F.M., Vopel K. (2003): Citations, Family Size, Opposition and the Value of Patent Rights. "Research Policy", Vol. 32 (8), s. 1343-1363.
 • Harhoff D., Wagner S. (2009): The Duration of Patent Examination at the European Patent Office. "Management Science", Vol. 55 (12), s. 1969-1984.
 • Head J.G. (1962): Public Goods and Public Policy. "Public Finance", No. 17, s. 197-219.
 • Hegel G.W.F. (1991): Elements of the Philosophy of Right. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Helfer L.H. (2003): Human Rights and Intellectual Property: Conflict Or Coexistence? "Minnesota Intellectual Property Review", Vol. 5, Iss. 1, s. 47-61.
 • Heller M.A., Eisenberg R.S. (1998): Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research. "Science", Vol. 280, s. 698-701.
 • Helpman E. (1983): Innovation, Imitation, and Intellectual Property Right. "Econometrica", Vol. 61 (6), s. 1247-1280.
 • Helpman E. (1984): A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporations. "Journal of Political Economy", Vol. 92 (3), s. 451-471.
 • Henderson R., Jaffe A., Trajtenberg M. (1998): Universities as a Source of Commercial Technology: A Detailed Analysis of University Patenting, 1965-1988. "Review of Economics and Statistics", Vol. 80 (1), s. 119-127.
 • Henkel J. (2006): Selective Revealing in Open Innovation Processes: The Case of Embedded Linux. "Research Policy", Vol. 35, s. 953-969.
 • Hertenstein J. (2005): The Impact of Industrial Design Effectiveness on Corporate Financial Performance. "The Journal of Product Innovation Management", Vol. 22, s. 3-21.
 • Hettinger E.C. (1989): Justifying Intellectual Property. "Philosophy and Public Affairs", Vol. 18(1), s. 31-52.
 • Hipp Ch., Grupp H. (2005): Innovation in the Service Sector: The Demand for Service-Specific Innovation Measurement Concepts and Typologies. "Research Policy", Vol. 34(4), s. 517-535.
 • Hippel E. von (2005): Democratizing Innovations. The MIT Press, London, Cambridge.
 • Holcombe R. (1997): A Theory of The Theory of Public Goods. "The Review of Austrian Economics", Vol. 10, No. 1,s. 1-22.
 • Hoppe H.H. (1998): The Private Production of Defense. "Journal of Libertarian Studies", Vol. 14(1), s. 27-52.
 • Horii R., Iwaisako T. (2007): Economic Growth with Imperfect Protection of Intellectual Property Rights. "Journal of Economics", Vol. 90, No. 1, s. 45-85.
 • Horowitz A. W., Lai E.L.C. (1996): Patent Length and the Role of Innovation. "International Economic Review", Vol. 37, s. 785-801.
 • Howitt P., Mayer-Foulkes D. (2005): R&D, Implementation, and Stagnation: A Schumpeterian Theory of Convergence Clubs. "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 37, Iss. 1, s. 147-177.
 • Hu A.G.Z, Png I.P.L. (2009): Patent Rights and Economic Growth: Eyidence from Cross-Country Panels of Manufacturing Industries. CELS 2009 4th Annual Conference on Empirical Legal Studies Paper.
 • Hughes J. (1988): The Philosophy of Intellectual Property. "Georgetown Law Journal", Vol. 77, s. 296-314.
 • Hughes J. (2006): Champagne, Feta and Bourbon. The Spirited Debate about Geographical Indications. "Hastings Law Journal", Vol. 58 (2), s. 299-386.
 • Humboldt W. von. (1969): The Limits of State Action. Edited by J.W. Burrow. Cambridge University Press, Cambridge (pierwszy raz opublikowane w 1792 r.).
 • Hurmelinna-Laukkanen P. (2011): Enabling Collaborative Innovation - Knowledge Protection for Knowledge Sharing. "European Journal of Innovation Management", Vol. 14(3), s. 303-321.
 • Idris K. (2003): Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth. WIPO, Geneva.
 • Ignatowicz J. (2000): Prawo rzeczowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • International Plant Genetics Resources Institute (1999): Key Questions for Decision Makers. Protection of Plant Varieties under the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Decision Tools. International Plant Genetics Resources Institute, Rome.
 • Itami H., Roehl T.W. (1987): Mobilizing Ivisible Assets. Harvard University Press, Cambridge.
 • Iwaisako T., Fugatami K. (2003): Patent Policy in Endogenous Model Growth. "Journal of Economics", Vol. 78 (3), s. 239-258.
 • Iwaisako T., Futagami K., Tanaka H. (2007): Innovation, Licensing, and Imitation: The Effects of Intellectual Property Rights Protection and Industrial Policy. COE, Discussion Paper, No. 174, s. 1-42.
 • Iwanek M., Wilkin J. (1998): Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Jaffe A.B., Lerner J. (2007): Innovation and Its Discontents How Our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress, and What to Do About It. Princeton University Press, New Jersey.
 • Jakobsson A., Segerstrom P.S. (2012): In Support of the TRIPS Agreement. Stockholm School of Economics Working Paper.
 • Janis M.D. (1999): Second Tier Patent Protection. "Harvard International Law Journal", Vol. 40(1), s. 151-219.
 • Janjua P.Z., Ghulam S. (2007): Intellectual Property Rights and Economic Growth: The Case of Middle Income Developing Countries. "The Pakistan Development Review", Vol. 46 (6), s. 711 -722.
 • Jankowska M. (2011): Autor i prawo do autorstwa. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Jarmołowicz W., Kuźmar S. (2016): Innowacje w regionach Unii Europejskiej w latach 2000-2011. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCIX, s. 223-242.
 • Javorcik B. (2004): The Composition of Foreign Direct Investment and Protection of Intellectual Property Rights: Evidence from Transition Economies. "European Economic Review", Vol. 48, Iss. 1, s. 39-62.
 • Jensen P.H., Webster E. (2009): Another Look at the Relationship between Innovation Proxies. "Australian Economic Papers", Vol. 48 (3), s. 252-269.
 • Jezioro J. (2014): Prawo własności intelektualnej. W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.): Zarys prawa cywilnego. Wyd. II. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 943-1104.
 • Jezioro J. (2015): Prawo własności intelektualnej na gruncie prawa polskiego: wprowadzenie. W: D. Nawieśniak, M. Nitkowski, A. Pietraszewska, M. Szczepaniak (red.): Prawo autorskie i własność przemysłowa. Naukowe Koło Cywilistów działające przy Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa, Wrocław, s. 9-18.
 • Jodełka-Schreiber H. (2009): Niematerialne dziedzictwo kulturowe: idee, prawo, praktyka. W: W. Szafrański, K. Zalesińska (red.): Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki. Tom III. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • JPO (2016): 1P5 Statistics Report 2015 Edition. JPO.
 • Judd K. (1985): On the Performance of Patents. "Ecomentrica", Vol. 53 (3), s. 567-586.
 • Juma C. (1989): The Gene Hunters: Biotechnology and the Scramble for Seeds. Princeton University Press, Princeton.
 • Juszczyk P. (2017): Wykorzystanie koncepcji free revealing w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. "Handel Wewnętrzny", tom 3 (368), s. 153-162.
 • Kamiński M. (2011): An Overview and the Eyolution of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement. PIJIP Research Paper No. 17. American University Washington College of Law, Washington, DC.
 • Kanniah R. (2011): Breeders vs Farmers: The Contestfor Rights over Plant Varieties in Selected Asian Countries. VDM Verlag Dr Muller, Saarbrucken.
 • Kardam K.S. (2007): Utility Model. A Tool for Economic and Technological Development: A Case Study of Japan. WIPO and Japanese Patent Office, http://www. training-jpo.go.jp/en/iiploads/textvti7ws_pdf7kardam.pdf (dostęp: 2.07.2017).
 • Kendall Ch.K., Meddin S. (2004): Accessorising Aboriginality: Heritage Piracy and the Failure of Intellectual Property Regimes to Safeguard Indigenous Culture. "Bond Law Reyiew", Vol. 16 (1), s. 166-185.
 • Kępiński M. (1990): Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do Konwencji berneńskiej. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3-4, s. 53-70.
 • Kim Y.K., Lee K., Park W.G., Choo K. (2012): Appropriate Intellectual Property Protection and Economic Growth in Countries at Different Levels of Deyelopment. "Research Policy", Vol. 41 (2), s. 358-374.
 • Kinsella N.S. (1994): A Civil Law to Common Law Dictionary. "Louisiana Law Review", Vol. 54, s. 1265-1305.
 • Kinsella N.S. (2015): AgainstIntellectual Property. Mises Institute, Auburn.
 • Kinsella N.S. (2016): Przeciw własności intelektualnej, https://mises.pl/pliki/upload/ kinsella-przeciwIP.pdf (dostęp: 12.01.2018).
 • Kitch E.W. (2000): Elementary and Persistent Errors in the Economic Analysis of Intellectual Property. "Vanderbilt Law Review", Vol. 53 (6), s. 1729-1741.
 • Klemperer P. (1990): How Broad Should the Scope of Patent Protection Be? "The RAND Journal of Economics", Vol. 21, No. 1, s. 113-130.
 • Kohler J. (1880): Das Autorrecht, eine ziwilistische Abhandlung. G. Fischer, Jena.
 • Kohler J. (1969): Philosophy of Law. A.M. Kelley, New York.
 • Konach T. (2014): Autorskie prawa osobiste w ustawodawstwie Francji i Republiki Federalnej Niemiec - analiza porównawcza. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczne", z. 3, s. 107-120.
 • Konkin S.E. (1986): Copywrongs. "The Voluntaryist", No. 2.
 • Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki z 17 września 1787 roku wraz z poprawkami (1999). W: Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych. Wyboru dokonali M.J. Ptak i M. Kinstler, Wrocław, s. 597-616.
 • Kolańczyk K. (2001): Prawo rzymskie. Wyd. V. LexisNexis, Warszawa.
 • Kolasiński M.K. (2007): Prawo konkurencji a ochrona własności intelektualnej. "Kwartalnik Prawa Publicznego", nr 1-2, s. 63-81.
 • Kolasiński M.K. (2008): Znaczenie analizy funkcjonalno-ekonomicznej dla wykładni prawa własności intelektualnej. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", z. 4, s. 17-22.
 • Koleda G. (2008): Promoting Innovation and Competition with Patent Policy. "Journal of Evolutionary Economics", Vol. 18 (3), s. 433-453.
 • Komisja Europejska (2011): Strategia dotycząca praw własności intelektualnej w celu pobudzenia kreatywności i innowacji. Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela 24 maja, http://europa.eu/rapid/press-release lP-1 l-630 pl.htm (dostęp: 22.10.2012).
 • Korzycka-Iwanow M. (2009): Wyłączne prawo do odmiany (breeder's right) w obszarze własności intelektualnej. "Studia Iuridica Agraria", t. 7, s. 241-251.
 • Kotchen M. (2012): Public Goods. W: J. Whitehead, T. Haab (eds.): Environmental and Natural Resource Economics: An Encyclopedia. www.environment.yale.edu/ kotchen/pubs/pgchap.pdf (dostęp: 15.12.2017).
 • Kozioł-Nadolna K. (2015): Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 73 (854), s. 671-683.
 • Krótki kurs własności intelektualnej (2014). Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa, http://prawokultury.pl/kurs/ (dostęp: 3.05.2018).
 • Krupski R. (2014): Innowacje wartości i innowacje otwarte w kontekstach odpowiednich dla nich strategii. "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", nr 30, s. 7-16.
 • Kumar N. (2003): Intellectual Property Rights, Technology and Economic Development: Experiences of Asian Countries. "Economic and Political Weekly", Vol. 38 (3), s. 209-226.
 • Kunasz M. (2006): Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii. "Gospodarka Narodowa", nr 6, s. 33-48.
 • Kuś I., Senda Z. (2004): Prawo autorskie i prawa pokrewne. Poradnik przedsiębiorcy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Kuznets S. (1930): Appendix. The Statistics of Patents. W: J. Cantwell (ed.): The Economics of Patents. An Elgar Reference Collection, Cheltenham, s. 169-173.
 • Kwan Y.K., Lai E. (2003): Intellectual Property Rights Protection and Endogenous Economic Growth. "Journal of Economic Dynamic and Control", Vol. 27, s. 853-873.
 • Lagrost C., Martin D., Dubois C., Quazzotti S. (2010): Intellectual Property Valuation: How to Approach the Selection of an Appropriate Valuation Method. "Journal of Intellectual Capital", Vol. 11, Iss. 4, s. 481-503.
 • Lai E. (1998): Intemational Intellectual Property Protection and the Rate of Product Innovation. "Journal of Development Economics", Vol. 55, s. 133-153.
 • Lai Ch., Wang V. (2015): Effects of Intellectual Property Rights Protection and Integration on Economic Growth and Welfare. Economics The Open-Access, Open-Assessment e-Journal. Discussion Paper. No. 1, http://www.economicsejournal.org/economics/discussionpapers/2015-1 (dostęp: 12.10.2017).
 • Lampart M. (2014): Uwagi do proponowanych zmian w przepisach unijnych w zakresie ochrony znaków towarowych. "Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury", z. 4 (15), s. 25-32.
 • Landes W., Posner R. (1989): An Economic Analysis of Copyright Law. "Journal of Legal Studies", Vol. 18 (2), s. 325-363.
 • Landes W., Posner R. (2003): The Economic Structure of Intellectual Property Law. Harvard Uniyersity Press, Cambridge.
 • Langbein J.H., Lettow Lerner R., Smith B.P. (2009): History of the Common Law: The Development of Anglo-American Legal Institutions. Wolters Kluwer Law & Business, New York.
 • Lanjouw J.O., Pakes A., Putnam J. (1998): How to Count Patents and Palne Intellectual Property: The Uses of Patent Renewal and Application Data. "Journal of Industrial Economics", Vol. 46 (4), s. 405-432.
 • Lanjouw J.O., Schankerman M. (2001a): Characteristics of Patent Litigation: A Window on Competition. "The RAND Journal of Economics", Vol. 32 (1), s. 129-151.
 • Lanjouw J.O., Schankerman M. (2001b): Enforcing Intellectual Property Rights, "NBER Working Papers" No. 8656. www.nber.org/papers/w8656 (dostęp: 12.12.2016).
 • Lanjouw J.O., Schankerman M. (2004): Patent Quality and Research Productivty: Measuring Innovation with Multiple Indicators. "The Economic Journal", Vol. 114 (495), s. 441-465.
 • Langton M., Rhea Z.M. (2005): Traditional Indigenous Biodiversity-related Knowledge. "Australian Academic & Research Libraries", Vol. 36 (2), s. 45-69.
 • Laursen K., Salter A. (2014): The Paradox of Openness: Appropriability, External Search and Collaboration. "Research Policy", Vol. 43 (5), s. 867-878.
 • Layne-Farrar A., Lerner J. (2011): To Join or Not to Join: Examining Patent Pool Participation and Rent Sharing Rules. "International Journal of Industrial Organization", Vol. 29 (2), s. 294-303.
 • Lee D. (2010): Regulation of Medicine Patents by the AntiCounterfeiting Trade Agreement to Broaden Access to Medicine. "Intellectual Property Brief", Vol. 1, Iss. 1, s. 44-49.
 • Lee J.Y., Mansfield E. (1996): Intellectual Property Protection and US Foreign Direct Investment. "The Review of Economics and Statistics", Vol. 78, Iss. 2, s. 181-186.
 • Legiędź T. (2013): Nowa ekonomia instytucjonalna a zmiany paradygmatu rozwoju gospodarczego. "Ekonomia", nr 4 (25), s. 77-90.
 • Lemley M. (2015): IP in a World without Scarcity. "NYU Law Review", Vol. 90, No. 2, s. 460-515.
 • Lerner J. (1994): The Importance of Patent Scope: An Empirical Analysis. "The RAND Journal of Economics", Vol. 25 (2), s. 319-333.
 • Lerner J. (2002): 150 Years of Patent Protection. "American Economic Review", Vol. 92, s. 221-225.
 • Lerner J. (2009): The Empirical Impact of Intellectual Property Rights on Innovation: Puzzles and Clues. "American Economic Review", Vol. 99 (2), s. 343-348.
 • Lertdhamtewe P. (2013): Asian Approaches to International Law: Focusing on Plant Protection Issues. "Journal of Intellectual Property Law & Practice", Vol. 8 (5), s. 388-398.
 • Lesser W. (2011): Measuring Intellectual Property "Strenght" and Effects: An Assessment of Patent Scoring Systems and Casuality. "Journal of Business, Entreneurship & the Law", No. IV/I1.
 • Lev B. (2003): Intangible Assets Concepts and Measurements. New York University Press, New York.
 • Lewiński S. von. (2009): Copyright Throughout the World. Thomson Reuters, Toronto.
 • Liberda B.Z., Maj E. (2009): Idee i nowoczesny wzrost. W: B. Fiedor, Z. Hockuba (red.): Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności. VIII Kongres Ekonomistów Polskich, tom II, PTE, s. 92-120.
 • Libertarianizm (2011): http://www.eduteka.pl/doc/libertarianizm (dostęp: 21.09.2017).
 • Llerena P., Millot V. (2013): Are Trade Marks and Patents Complementary, or Substitute Protections for Innovation. Working Papers of BETA from Bureau d'Economie Théorique et Appliquée, UDS, Strasburg.
 • Machlup F. (1962): Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press, Princeton.
 • Mackaay E. (1990): Economic Incentives in Markets for Information and Innovation. "The Harvard Journal of Law and Public Policy", Vol. 12, s. 867-909.
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (s.a.): Zakres ochrony celnej praw własności intelektualnej, http://patenty.bg.agh.edu.pl/marr/zakres-ochrony-celnej-praw-wlasnosci-intelektualnej.pdf (dostęp: 8.08.2017).
 • Mansfield E. (1994): Intellectual Property Protection, Foreign Direct Investment and Technology Transfer. International Finance Corporation Discussion Paper, No. IFD 27*IFC Working Paper Series. The World Bank, Washington D.C.
 • Mansfield E. (1995): Intellectual Property Protection, Direct Investment and Technology Transfer: Germany, Japan and the United States. International Finance Corporation Discussion Paper, No. IFD 27*IFC Working Paper Series. The World Bank, Washington D.C.
 • Maskus K.E. (2000): Intellectual Property in the Global Economy. Institute for International Economics, Washington.
 • Maskus K.E. (2004): Encouraging International Technology Transfer. UNCAD-ITCSD Project on IPRs and Sustainable Deyelopment. Issue Paper, No. 7.
 • Maskus K.E., Konan D.E. (1994): Trade-Related Intellectual Property Rights: Issues and Exploratory Results W: A.V. Deardorff, R.M. Stern (eds.): Analytical and Negotiating Issues in the Global Trading System. The University of Michigan Press, Ann Arbor, s. 401-446.
 • Maskus K.E., McDaniel Ch. (1999): Impacts of the Japanese Patent System on Productivity Growth. "Japan and the World Economy", Vol. 11, s. 557-574.
 • Matusiak K.B., red. (2011): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Matthew F. (2007): Fundamentals of Patent Law. Hart Publishing, Oxford and Portland.
 • Matutes C., Regibeau P., Rockett K. (1996): Optimal Patent Design and the Diffusion of Innovations. "The RAND Journal of Economics", Vol. 27 (1), s. 60-83.
 • McCalman P. (2001): Reaping What You Sow: An Empirical Analysis of International Patent Harmonization. "Journal of International Economics", Vol. 55 (1), s. 161-186.
 • McDonough J.F.in. (2006): The Myth of The Patent Troll: An Alternative View of The Function of Patent Dealers in An Idea Economy. "Emory Law Journal", Vol. 56, s. 189-228.
 • Mendonça S., Pereira T., Godinho M. (2003): Trademarks as an Indicator of Innovation and Industrial Change. Artykuł wygłoszony na konferencji: What Do We Know About Innovation? organizowanej przez SPRU/University of Sussex, http://www.sussex.ac.uk/Units/spru/events/KP_Conf_03/documents/Mendonca.pdf (dostęp: 13.07.2017).
 • Mendonça S., Pereira T., Godinho M. (2004): Trademarks as an Indicator of Innovation and Industrial Change. "Research Policy", Vol. 33 (9), s. 1385-1404.
 • Merges R.P., Nelson R.R. (1990): On the Complex Economics of Patent Scope. "Columbia Law Reyiew", Vol. 70, s. 839-916.
 • Miąsik D. (2012): Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Michel P., Nyssen J. (1998): On Knowledge Diffusion, Patents Lifetime And Innovation Based Endogenous Growth. "Annales d'economie et statistique", Vol. 49/50, s. 77-103.
 • Michalak A. (2005): Ochrona własności intelektualnej na granicy - rozporządzenie Rady WE Nr 1383/2003. "Monitor Prawniczy", nr 9.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (2010): Studium niematerialnych zasobów organizacji. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 820, s. 31-46.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (2002): Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Difin, Warszawa.
 • Mill J.S. (1862): Principles of Political Economy. Appleton, New York.
 • Millot V. (2009): Trademarks as an Indicator of Product and Marketing Innovations. "OECD Science, Technology and Industry Working Papers", No. 6.
 • Moga T.T. (2012): China's Utility Model Patent System: Innovation Driyer or Deterrent. United States Chamber of Commerce.
 • Moore A.D. (1997): Towarda Lockean Theory of Intellectual Property. W: A.D. Moore (ed.): Intellectual Property: Moral, Legal, and International Dilemmas. Rowman & Littlefield, Lanham, s. 91-112.
 • Moore A.D. (2008): Personality-Based, Ruler-Utylitarian, and Lockean Justification of Intellectual Property. W: H. Tavani, K. Himtna (eds.): Information and Computer Ethic. John Wiley & Sons, New York, s. 105-130.
 • Moore A.D. (2012): A Lockean Theory of Intellectual Property Revised. "San Diego Law Review", nr 1069.
 • Mrozek J.J. (2012): Rozważania prawne wokół pojęcia "wolność słowa". "Media -Kultura - Komunikacja Społeczna", nr 8, s. 157-163.
 • Murshed S.M. (1992): Comparing Quotas with FERs: A Three Region North-South-NICs Macroeconomic Analysis. "Open Economies Review", Vol. 3 (3), s. 255-270.
 • Murray F., Stern S. (2007): Do Formal Intellectual Property Rights Hinder the Free Flow of Scientific Knowledge? An Empirical Test of the Anti-Commons Hypothesis. "Journal of Economic Bahavior & Organization", Vol. 63, s. 648-687.
 • Myers G. (2007): The Intersection of Antitrust and Intelectual Property: Cases and Materials. Thomson, St. Paul.
 • Naghavi A. (2007): Strategic Intellectual Property Rights Policy and North-South Technology Transfer. "Review of World Economics", Vol. 143, Iss. 1, s. 55-78.
 • Nance D.A. (1990): Owning Ideas. "Harvard Journal of Law and Public Policy", Vol. 13 (3), s. 757-773.
 • Narasimhan S.M. (2008): Towards a Balanced 'Sui Generis'Plant Fariety Reginie: Guidelines to Establish a National PVP Law and an Understanding of TRIPS-plus Aspects of Plant Rights. UNDP.
 • Narin F., Hamilton K.S., Olivastro D. (1997): The Increasing Linkage between U.S. Technology and Public Science. "Research Policy", Vol. 26 (3), s. 317-330.
 • NBP (2016): Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy. Warszawa, https://www.nbp.pl (dostęp: 15.03.2017).
 • Niedbalska G. (2009): Podręcznik statystyki patentów - OECD Patent Statistics Manual. "MSN Working Papers", nr 5.
 • Niżankowska A.M. (2007): Prawo do integralności utworu. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Nogues J.J. (1993): Social Costs and Benefits of Introducing Patent Protection for Pharmaceutical Drugs in Developing Countries. "The Developing Economies", Vol. 31 (1), s. 24-53.
 • Nordhaus W.D. (1972): The Optimum Life of a Patent: Reply. "The American Economic Review", Vol. 62, No. 3, s. 428- 430.
 • North D.C. (1990): Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge Uniyersity Press, Cambridge - New York.
 • North D.C., Thomas R.P. (1973): The Rise of the Western World. A New Economic History. Cambridge University Press, New York.
 • Nowicka A. (2017): Patenty dotyczące roślin w świetle Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i dyrektywy w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych. "Przegląd Prawa Rolnego", nr 1 (20), s. 47-79.
 • Nowińska E., Promińska U., Vall M. du. (2005): Prawo własności przemysłowej. LexisNexis, Warszawa.
 • Novos I., Waldman M. (1984): The Effects of Increased Copyright Protection: An Analytic Approach. "Journal of Political Economy", Vol. 92 (2), s. 236-246.
 • Nozick R. (1974): Anarchy, State, and Utopia. Basic Books, New York.
 • O'Connor B. (2004): The Law of Geographical Indications. Cameron May, London.
 • O'Donoghue T., Zweimuller J. (2004): Patents in Model of Endogenous Growth. "Journal of Economic Growth", Vol. 81 (9), s. 81-123.
 • Odagiri H., Goto A., Sunami A. (2010): IPR and the Catch-Up Process in Japan. W: H. Odagiri, A. Goto, A. Sunami, R. Nelson (eds.): Intellectual Property Rights, Development, and Catch-Up an International Comparative Study. Oxford Uniyersity Press, Oxford, s. 95-132.
 • OECD (1994): The Measurement of Scientific and Technological Activities: Using Patent Data as Science and Technology Indicators. OECD Publishing, Paris.
 • OECD (2009): OECD Patent Statistics Manual. OECD Publishing, Paris.
 • OECD (2013a): Measuring Patent Quality. Omdicators of Technological and Economic Value. OECD, Directorate for Science, Technology and Industry, DSTI/DOC (2013)3.
 • OECD (2013b): OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. OECD Publishing, Paris.
 • OECD/EC (2005): Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Innoyation Data: Oslo Manual. Third edition. OECD Publishing, Paris.
 • OECD/EUIPO (2016): Trade in Counterfeit and Pirated Goods. Mapping The Economic Impact. OECD Publishing, Paris.
 • OECD/Eurostat (2008): Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD Publishing, Paris.
 • Office of the United States Trade Representatiye (2017): 2017 Special 301 Report. https://ustr.gov/sites/default/files/301/2017 Special 301 Report FIN AL.PDF (dostęp: 5.08.2017).
 • Office of the United States Trade Representative (2018): 2017 Special 301 Report. https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2018 Special 301.pdf (dostęp: 30.08.2018).
 • Olander H., Vanhala M., Hurmelinna-Laukkanen P. (2014): Reasons for Choosing Mechanisms to Protect Knowledge and Innovations. "Management Decision", Vol. 52 (2), s. 207-229.
 • Oleński J. (2000): Elementy ekonomiki informacji. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Oppenheim C. (1951): An Approach to Evaluation of the American Patent System. "Journal of the Patent and Trademark Office Society", Vol. 33, s. 555-568.
 • Ostergard R.L. (2000): The Measurement of Intellectual Property Rights Protection. "Journal of International Business Studies", Vol. 31 (2), s. 349-360.
 • Otero Garcia-Castrillón C. (2012): Protection of Intellectual Property through Border Measures in the European Union. "Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo", Vol. XXI, s. 220-267.
 • Pakes A. (1986): Patents as Options: Some Estimates of the Value of Holding European Patent Stocks. "Econometrica", Vol. 54 (4), s. 755-784.
 • Pakes A., Griliches Z. (1984): Patents and R and D at the Firm Level: A First Look. R and D Patents and Productivity. Uniyersity of Chicago Press, Chicago.
 • Pakes A., Schankerman M. (1984): The Rate of Obsolescence of Patents, Research Gestation Lags, and the Private Rate of Return to Research Resources. W: Z. Griliches (ed.): R&D, Patents, and Productivity. University of Chicago Press, Chicago, s. 73-88.
 • Pańko W. (1984): O prawie własności i jego współczesnych funkcjach. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Palmer T.G. (2005): Are Patents and Copyrights Morally Justified? The Philosophy of Property Rights and Ideal Object. W: A. Moore (ed.): Information Ethics: Privacy, Property, and Power. Uniyersity of Washington Press, Seattle, WA. Przedruk z: "Harvard Journal of Law and Public Policy" 1990, Vol. 13, No. 3, s. 817-866.
 • Park W.G. (1999): Impact of the International Patent System on Productivity and Technology Diffusion. W: O. Lippert (ed.): Competitive Strategies for the Protection of Intellectual Property. The Fraser Institute, Vancouver, s. 47-72.
 • Park W.G. (2007): Intellectual Property Rights and International Innovations. W: K. Maskus (ed.): Intellectual Property, Growth and Trade. Emerald Group Publishing, Bingley, s. 289-327.
 • Park W.G. (2008): International Patent Protection: 1960-2005. Research Policy, Elsevier, Vol. 37, Iss. 4, s. 761-766.
 • Park W.G., Ginarte J.C. (1997): Intellectual Property Rights and Economic Growth, Contemporary Economic Policy, Voi. 15 (3), s. 51-61.
 • Park W.G., Wagh S. (2001): Intellectual Property and Patent Regimes. Economic Freedom of the World. Annual Report 2001, www.cato.org (dostęp: 28.08.2017).
 • Paterson R.K., Karjala D.S. (2003): Looking Beyond Intellectual Property in Resolving Protection of the Intangible Cultural Heritage of Indigenous People. "Cardozo Journal of International and Comparative Law", Vol. 11, s. 633-670.
 • Patry W. (2009): Moral Panics and the Copyright Wars. Oxford Uniyersity Press, Toronto.
 • Patry W. (2012): How to Fix Copyright. Oxford Uniyersity Press, New York.
 • Patterson L.R. (1968): Copyright in Historic Perspective, Vanderbilt University, Nashville.
 • Pavitt K. (1985): Patent Statistics as Indicators of Inventive Actiyities: Possibilities and Problems. "Scientometrics", Vol. 7, s. 77-99.
 • Pejovich S. (1982): Karl Marx, Property Rights School and the Process of Social Change. "International Review of Social Sciences", Vol. 35, s. 383-397.
 • Pejovich S. (1990): The Economics of Property Rights. Towards a Theory of Comparative Systems. Springer Netherlands, Dordrecht.
 • Pejovich S. (1995): Economic Analysis of Institutions and Systems. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London.
 • Penrose E.T. (1951): The Economics of International Patent System. John Hopkins Press, Baltimore.
 • Penrose E.T. (1959): The Theory of the Growth of the Firm. John Wiley, New York.
 • Perkams M., Hosking J.M. (2009): The Protection of Intellectual Property Rights through International Investment Agreement: Only a Romance or True Love? Transnational Dispute Management. www.chalfetzlindsey.com/wp-content/uploads/2009/9/000074743.PDF (dostęp: 30.09.2017).
 • Perry G. (1978): John Locke. Allen & Unwin, London.
 • Pfister E., Deffains B., Doriat-Duban M., Saussier S. (2006): Institutions and Contracts: Franchising. "European Journal of Law and Economics", Vol. 21, Iss. 1, s. 53-78.
 • Pigou A.C. (1924): The Economics of Welfare. 2nd edition. Macmillan and Co., London.
 • Pomaskow J. (2015): Ekonomiczna analiza prawa - alternatywa dla głównego nurtu ekonomii. "Współczesne Problemy Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 11 (858), s. 209-216.
 • Popp D., Santen N., Fisher-Vanden K., Webster M, (2012): Technology Variation w. R&D Uncertainty: What Matters Most for Energy Patent Success? "NBER Working Papers", No. 17792, www.nber.org/papers/wl7792.
 • Posner R.A. (1987): The Law and Economic Movement. "American Economic Reyiew", Vol. 77(2), s. 1-13.
 • Posner R.A. (1989): Economic Analysis of Law. "American Economic Review", Vol. 77 (2), s. 1-13.
 • Posner R.A. (1993a): The New Institutional Economics Meets Law and Economics. "Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft", Vol. 149, No. 1, s. 73-87.
 • Posner R.A. (1993b): The Problems of Jurisprudence. Harvard University Press, Massachusets-London.
 • Posner R.A. (2005): Intellectual Property: The Law and Economics Approach. "Journal of Economic Perspectives", Vol. 19, No. 2, s. 57-73.
 • Procedura zarządzania własnością intelektualną (2010). Projekt "Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes" realizowany z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjne przedsiębiorczości akademickiej". Gdański Park Naukowo-Technologiczny, http://www.uwb.edu.pl/pliki/Procedura Zarzadzania Wlasnoscia Intelektualna.pdf (dostęp: 9.04.2018).
 • Proudhon P.-J. (1840): What Is Property? An Inquiry into the Principle of Right and of Government, http://www.gutenberg.org/ebooks/360 (dostęp: 22.11.2017).
 • Prud'homme D. (2014): Creating a "Model" Utility Model Patent System: A Comparative Analysis of the Utility Model Patent Systems in Europe and China. IP Key Working Paper for China's State Intellectual Property Office, http://www. ipkey.org/en/ip-law-document/item/3275-creating-a-model-utility-model-system-a-comparative-analysis-of-the-utility-model-systems-in-europe-and-china (dostęp: 12.06.2017).
 • Prud'homme D. (2017): Utility Model Patent Regime "Strength" and Technological Development: Experiences of China and other East Asian Latecomers. "China Economic Review", Vol. 42, s. 50-73.
 • Radwański Z., Olejniczak A. (2011): Prawo cywilne - część ogólna. C.H. Beck, Warszawa.
 • Rand A. (2013): Patenty i prawa autorskie. W: A. Rand: Kapitalizm. Nieznany ideał. Tłum. J. Łoziński. Zysk i S-ka, Poznań, s. 207-214.
 • Rapp R., Rożek R.P. (1990): Benefits and Costs of Intellectual Property Protection in Developing Countries. "Journal of World Trade", Vol. 75/77, s. 75-102.
 • Raulik-Murphy G., Cawood G., Lewis A. (2010): Design Policy: An Introduction to What Matters. "Design Management Review", Vol. 21 (4), s. 52-59.
 • Raustiala K., Sprigman C. (2012): The Knockoff Economy: How Imitation Sparks Innovation. Oxford University Press, New York.
 • Reichman H. (2000): The TRIPS Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation with the Developing Countries? "Case Western Reserve Journal of International Law", Vol. 32, s. 441-470.
 • Reilly R., Schweihs R. (1998): Valuing Intangible Assets. lst ed., McGraw-Hill, New York.
 • Regibeau P., Rockett K. (2010): Innovation Cycles and Learning at the Patent Office: Does the Early Patent Get the Delay? "The Journal of Industrial Economics", Vol. 58 (2), s. 222-246.
 • Rob R., Waldfogel J. (2007): Piracy on the Silver Screen. "The Journal of Industrial Economics", Vol. 55, No. 31, s. 379-395.
 • Rockett K. (1990): The Quality of Licensed Technology. "International Journal of Industrial Economics",Vol. 8, s. 559-574.
 • Rodrik D. (2000): Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them. "Studies in Comparative International Deyelopment", Vol. 35, No. 3, s. 3-31.
 • Rodrik D. (2003): Introduction: What Do We Learn from the Country Narratiwes? W: D. Rodrik (ed.): In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth, Princeton Uniyersity Press, Princeton, http.7/assets.press.princeton.edu/ chapters/s7518.pdf (dostęp: 5.09.2017).
 • Rodrik D. (2004): Getting Institutions Right. CESifo DICE Report nr 2.
 • Rodrik D. (2018): What Do Trade Agreements Really Do? "Journal of Economic Perspectives", Vol, 32, No. 2, s. 73-90, https://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/what do trade agrecments really do.pdf (dostęp: 16.09.2018).
 • Rogers M. (1998): The Definition and Measurement of Innovation. "Melbourne Institute Working Paper", Vol. 10, s. 1-27.
 • Rokita J. (2005): Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa.
 • Romer P.M. (1992): Two Strategies for Economic Development: Using Ideas and Producing Ideas, Proceedings of the World Bank Annual Conference on Deyelopment Economics, Washington.
 • Romer P.M. (1994): The Origins of Endogenous Growth. "Journal of Economic Perspectives", Vol. 8, s. 3-22.
 • Rothbard M.N. (2008): Patenty i prawa autorskie. W: M.N. Rothbard: Ekonomia wolnego rynku. T. 3. Tłum. R. Rudkowski. Fijor Publishing, Warszawa, s. 133-142.
 • Rowley Ch.K. (1989): Public Choice and the Economic Analysis of Law. W: N. Mercuro (ed.): Law and Economics. Kluwer Academic Publishers, Boston, s. 123-173.
 • Rowley Ch.K. (2005): An Intellectual History of Law and Economics: 1739-2003. W: F. Parisi, Ch.K. Rowley: The Orgins of Law and Economics. Esseys by Founding Fathers. Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, s. 3-32.
 • Ruediger S. (2008): Topics in Technology and Growth: Intellectual Property Rights, Institutions, and Skills Formation. UMI, ProQuest LLC.
 • Saito H., Isa S. (2005): Chapter II: General Introduction. W: P. Ganea, Ch. Heath, H. Saito (eds.): Japanese Copyright Law: Writings in Honour of Gerhard Schricker. Kluwer Law International, Hague, s. 11-18.
 • Samuelson P. (1954): The Pure Theory of Public Expenditure. "Review of Economics and Statistics", Vol. 36 (4), s. 387-389.
 • Samuelson P. (1955): A Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure. "Review of Economics and Statistics", Vol. 37, s. 350-356.
 • Schautschick P., Greenhalgh Ch. (2015): Empirical Studies of Trade Marks - The Existing Economic Literature. "Economics of Innovation and New Technology", Vol. 6, Iss. 4, s. 358-390.
 • Scherer F. (1977): The Economic Effects of Compulsory Patent Licensing. Graduate School of Business Administration, Center for the Study of Financial Institutions, New York University.
 • Schmoch U. (2003): Service Marks as Novel Innovation Indicator. "Research Evaluation", Vol. 12, No. 2, s. 149-156.
 • Schmookler J. (1950): The Interpretation of Patent Statistics. "Journal of the Patent Office Society", Vol. 32 (2), s. 123-146.
 • Schneider M., Vrins O. (2012): The Magnitude and the Economic and Social Consequences of Counterfeiting and Piracy. W: M. Schneider, O. Vrins (eds.): Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures. Law and Practice in the EU. 2nd ed. Oxford University Press, Oxford, s. 3-25.
 • Schreiber H. (2014): Folklor lub dziedzictwo. Kłopoty z pojęciami = kłopoty z praktyką. W: B. Fotyga, R. Michalski (red.): Kultura ludowa. Teorie, praktyki, polityki. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa, s. 367-374.
 • Schwab K. (2013): The Global Competitiyeness Report 2012-2013. World Economic Forum, Geneva.
 • Schweisfurth T., Raasch Ch., Herstatt C. (2011): Free Revealing in Open Innovation: A Comparison of Different Models and their Benefitsfor Companies. "March International Journal of Product Deyelopment", Vol. 13 (2), s. 95-118.
 • Şener S., Hacioğlu V., Akdemir A. (2017): Invention and Innovation in Economic Change. "Journal of Economics, Finance and Accounting" (JEFA), Vol. 4, Iss. 2, s. 203-208.
 • Seto K. (2017): Copyright Registration in Japan, http://www.seto-office.com/copyright registration.htm (dostęp: 15.06.2017).
 • Seville C. (2009): EU Intellectual Property Law and Policy. Edward Elgar, Cheltenham.
 • Seyourn B. (1996): The Impact of Intellectual Property Rights of Foreign Direct Investment. "Columbia Journal of World of Business", Vol. 31, s. 51-59.
 • Shaffer B. (2013): A Libertarian Critique of Intellectual Property. Mises Institute, Auburn.
 • Shane S. (2001): Technological Opportunities and New Firm Creation. "Management Science", Vol. 47 (2), s. 205-220.
 • Shapiro R.J., Hassett K.A. (2005): Healthy Returns: The Economic Impact of Public Investment in Surface Transportation. American Public Transportation Associations, www.apta.com/research/info/online/documents/healthy_returns.pdf (dostęp: 22.10.2017).
 • Sherwood R. (1997): Intellectual Property Systems and Investment Stimulation: The Rating System in Eighteen Deyeloping Countries. "IDEA", Vol. 37, No. 2, s. 261-370.
 • Shirley M.M. (2005): Institutions and Deyelopment. W: C. Menard, M. Shirley (eds.): Handbook of New Institutional Economics. Springer, Dordrecht, s. 611-638.
 • Schumpeter J.A. (1912): The Theory of Economic Development. 10th printing 2004. Transaction Publishers, New Brunswick - New Jersey.
 • Sieniow T., Włodarczyk W. (2009): Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym. Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Warszawa.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., red. (2014): Prawo własności intelektualnej. LexisNexis, Warszawa.
 • Siewicz K. (2014a): Monopole intelektualne. W: Prawo własności intelektualnej. Materiały dla uczelni. Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa.
 • Siewicz K. (2014b): Okres ochrony utworu. W: Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni. Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa.
 • Sikorski R. (2004): Ochrona stu generis baz danych w prawie polskim. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 59-78.
 • Sikoyo G.M., Nyukuri E., Wakhungu J.W. (2006): Intellectual Property Protection in Africa: Status of Laws, Research, and Policy Analysis in Ghana, Kenya, Nigeria, South Africa, and Uganda. African Centre for Technology Studies (ACTS), Ecopolicy Series, No. 16, Nairobi.
 • Singhal S. (2008): Geographical Indications and Traditional Knowledge. "Journal of Intellectual Property Law and Practice", Vol. 3, Iss. 11, s. 732-738.
 • Sinha M. (2013): IPR Rules and Their Uncertain Effects. Business Linę http://www. thehindubusinessline.com/opinion/article2068519.ece (dostęp: 3.09.2017).
 • Sitek E. (1997): Strategia rozwoju w ujęciu zasobowej teorii firmy. "Ekonomista", nr 5-6, s. 757-766.
 • Skwarzyński M. (2012): Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej. KUL, Lublin.
 • Smith P. (2001): How Do Foreign Patent Rights Affect U.S. Exports, Affiliate Sales, and Licenses? "Journal of International Economics", Vol. 55, s. 411-439.
 • Solow R. (1956): A Contribution to the Theory of Economic Growth. "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 70, Iss. 1, s. 65-94.
 • Sójka-Zielińska K. (2008): Kodeks Napoleona. Historia i Współczesność. LexisNexis, Warszawa.
 • Srivastava M.K., Gnyawali D.R. (2011): When Do Relational Resources Matter? Leweraging Portfolio Technological Resources for Breakthrough Innovation. "Academy of Management Journal", Vol. 54 (4), s. 797-810.
 • Stahl J.C. (2010): Mergers and Sequential Innovation: Evidence from Patent Citations. Finance and Economics Discussion Series, No. 12. Division of Research and Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, DC, s. 1-17.
 • Staake T., Thiesse F., Fleisch E. (2009): The Emergence of Counterfeit Trade: A Literature Review. "The European Journal of Marketing", Vol. 43, Iss. 3/4, s. 320-349.
 • Stallman R.M. (2004): Did You Say Intellectual Property? It's a Seductive Mirage. Free Software Foundation, Boston.
 • Stanford Encyclopedia of Philospophy (2002): https://plato.stanford.edu/entries/ libertarianism/ (dostęp: 10.12.2017).
 • Stankiewicz M. (2005): Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Dom Organizatora, Toruń.
 • Stankiewicz W. (2012): Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. Wyd. III. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa.
 • Stelmach J., Brożek B., Załuski W. (2007): Dziesięć wykładów o ekonomii prawa. Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Stelmach J., Soniewska M. (2007): Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych. Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Stembridge B. (2010): Chinese Utility Models - A Lesser-Known IP Strategy. "Intellectual Asset Management", July/August, s. 9.
 • Stiglitz J.E. (2000): The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics. "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 115, No. 4, s. 1441-1478.
 • Subramanian A. (1995): Putting Some Numbers on the TR1PS Pharmaceutical Debate. "International Journal of Technology Managament", Vol. 10 (2-3), s. 252-268.
 • Sullivan P.H. (2000); Value-Driven Intellectual Capital, How to Conyert Intangible Corporate Assets into Market Palne. John Wiley & Sons, New York.
 • Suthersanen U. (2006): Utility Models and Innovation in Developing Countries. UNCTAD Project on IPRs and Sustainable Deyelopment, Issue paper No. 13, United Nations Conference on Trade and Development.
 • Svensson R. (2012): Commercialization, Renewal, and Quality of Patents. "Economics of Innovation and New Technology", Vol. 21 (2), s. 175-201.
 • Szczepanowska-Kozłowska K., Andrzejewski A. (2013): Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne. LexisNexis, Warszawa.
 • Szewc A., Jyż G. (2003): Prawo własności przemysłowej. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Tandon P. (1982): Optimal Patents with Compulsory Licensing. "Journal of Political Economy", Vol. 90 (3), s. 470-486.
 • Taylor L. (1983): Structuralist Macroeconomics: Applicable Models for the Third World. Basic Books, New York.
 • Tether B. (2009): Design in Innovation: Coming outfrom the Shadow of R&D. Department for Innovations, Universities and Skills, London.
 • Thomas R.E., Schechter J.R. (2003): Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents, and Trademarks.. Thomson/West, St. Paul, MN.
 • Thompson M.A., Rushing F.W. (1996): An Empirical Analysis of the Impact of Patent Protection on Economic Growth. "Journal of Economic Deyelopment", Vol. 21, No. 2, s. 61-79.
 • Thompson M.A., Rushing F.W. (1999): An Empirical Analysis of the Impact of Patent Protection on Economic Growth: An Extension. "Journal of Economic Development", Vol. 24, No. 1, s. 67-76.
 • Thurow L.C. (1989): Needed: A New System of Intellectual Property Rights. "Harvard Business Review", September-October Issue, s. 93-104.
 • Trajtenberg M. (1990): A Penny for Your Quotes: Patent Citations and the Palue of Innovation. "The RAND Journal of Economics", Vol. 21 (1), s. 172-187.
 • Trajtenberg M., Jaffe A., Henderson R. (1997): University versus Corporate Patents: A Window on the Basicness of Inventions. "Economics of Innovation and New Technology", Vol. 5 (1), s. 19-50.
 • Treyerton G.T., Matthies C., Cunningham K.J., Goulka J., Ridgeway G., Wong A. (2009): Film Piracy, Organized Crime and Terrorism. Rand Corporation, Santa Monica, CA.
 • Trzmielak D., Byczko S. (2010): Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Ulmer E. (1960): Urheber- und Perlagsrecht. Springer, Gottingen-Heidelberg.
 • United Nations (2017): Evolution of the International Trading System and Its Trends from a Development Perspectwe. Trade and Developmental Board TD/B/64/5, https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb64d5_en.pdf (dostęp: 28.03.2017).
 • Urbanek P. (1999): Jak mierzyć poziom innowacyjności gospodarki. "Studia Prawno-Ekonomiczne", nr LIX, s. 169-175.
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2009): Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa.
 • US International Trade Commission (2010): China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effects on the U.S. Economy. USITC Publication 4199 (amended), https://www.usitc.gov/publications/332/pub4199.pdf (dostęp: 22.07.2017).
 • Vall M. du (2008): Prawo patentowe. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Vall M. du (2010): Wzory użytkowe: geneza, współczesne systemy ochrony, wnioski dla polskiego ustawodawcy. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", nr 107 (1), s. 66-79.
 • Varsakelis N.C. (2001): The Impact of Patent Protection, Economy Openness and National Culture on R&D Investment: A Cross-Country Empirical Investigation. "Research Policy", Vol. 30, Iss. 7, s. 1059-1068.
 • Vichyanond J. (2009): Intellectual Property Protection and Patterns of Trade. "CEPS Working Paper", No. 197, s. 1-48.
 • Waldron J. (1983): Two Worries about Mixing One's Labour. "Philosophical Quarterly", Vol. 33, s. 37-44.
 • Walter K. (1998): Strategie Interaction, Knowledge Sourcing and Knowledge Creation in Foreign Environments - An Analysis of Foreign Direct Investment in R&D By Multinational Companies. W: M.A. Hitt, J.E. Ricard, R.D. Noxon (eds.): Managing Strategically in Interconnected World. John Wiley, Chichester, s. 149-166.
 • Walter K. (1999): The Drivers of Foreign Direct Investement into Research and Development: Empirical Investigation. "Journal of International Business Studies", Vol. 30(1), s. 1-24.
 • Wawrer P. (2013): Wydłużenie okresu przejściowego TRIPS dla LDC, http-.//prawo kultury.pl (dostęp: 15.03.2018).
 • Weresa M.A. (2009): Innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy. W: E. Mińska-Struzik, T. Rynarzewski (red.): Szoki technologiczne w gospodarce światowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, s. 187-200.
 • Whicher A., Raulik-Murphy G., Cawood G. (2011): Evaluating Design: Understanding the Return on Investment. "Design Management Review", Vol. 22 (2), s. 44-52.
 • Wichterman D. (1991): Intellectual Property Rights and Economic Development: An Issue Brief. Agency for International Development. Center for Development Information and Evaluation, Washington, DC.
 • Wilkin J. (2004): Ewolucja ekonomii politycznej i jej miejsce we współczesnej myśli ekonomicznej. W: J. Wilkin (red): Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj? Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 7-32.
 • Williamson O.E. (1993): Transaction Cost Economics Meets Posnerian Law and Economics. "Journal of Institutional and Theoretical Economics", Vol. 149, s. 99-118.
 • WIPO (2013): The Guidelines on the Economic Social and Cultural Impact of Copyright in the Creative Economy, http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/performance/pdf/escia.pdf (dostęp: 13.08.2017).
 • WIPO (2015a): Analysis and Debate of Intellectual Property Issues. "The WIPO Journal", Vol. 6, Iss. 2.
 • WIPO (2015b): Guide on Surveying the Economic Contribution of Copyright-Based Industries, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/893/wipo_pub_893.pdf (dostęp: 12.08.2017).
 • WIPO (2016): Understanding Industrial Property, Geneva, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_895_2016.pdf (dostęp: 14.12.2017).
 • Witz H. (2012): Valuation of Intellectual Property: A Review of Approaches and Methods. "International Journal of Business and Management", Vol. 7, No. 9, s. 40-48.
 • Wojcieszko-Głuszko E. (2012): Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych. W: R. Skubisz (red.): System Prawa Prywatnego. Tom 14 B. Prawo własności przemysłowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, s. 469-556.
 • Wojnarska-Krajewska E. (2012): Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (tzw. ACTA) a prawo polskie. "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych", nr 1 (33), s. 9-37.
 • Wołodkiewicz W., Zabłocka M. (2005): Prawo rzymskie. Instytucje. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Wood A. (1994): North-South Trade, Employment, and Inequality: Changing Fortunes in a SkUI-Driven World. Clarendon Press, Oxford.
 • Wściubiak Ł. (2017): Rola praw własności intelektualnej w świetle koncepcji otwartych innowacji. "Studia i Prace WNEIZ US", nr 48/3, s. 73-82.
 • WTO (1994): Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS), https://www.wto.Org/english/docs_e/legal_e/31 bistiipsOle.htm (dostęp: 13.03.2017).
 • Xu B., Chiang E.P. (2005): Trade, Patents and International Technology Diffusion. "The Journal of International Trade & Economic Development. An International and Comparative Review", Vol. 14, Iss. 1, s. 115-135.
 • Yang G., Maskus K.E. (2001): Intellectual Property Rights and Licensing: An Econometric Investigation. "Weltwirtschaftliches Archiw", Vol. 134 (2), s. 210-221.
 • Youn M. (2013): The Chilling Effect and the Problem of Private Action. "Vanderbilt Law Review", Vol. 1437, s. 1473-1539.
 • Zalesko M. (2007): Wybrane aspekty teorii praw własności. W: B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.): Własność i kontrola w teorii i praktyce. "Ekonomia i Prawo", vol. 3, nr 1, s. 61-67.
 • Zalesko M. (2013): Prawa własności filarem wzrostu gospodarczego. "Ekonomia", nr 4 (25), s. 92-102.
 • Zaradkiewicz K. (2013): Instytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja podstawowego prawa własności i jej urzeczywistnienie w prawie prywatnym. Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, tom XLIV, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa.
 • Żakowska-Henzler H. (2013): Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej a prawo własności intelektualnej. Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 • Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęty w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz.U. 2009, nr 198, poz. 1522).
 • Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz.U. 1990, nr 82, poz. 474).
 • Ashby Donald and others v. France. Wyrok z dnia 10 stycznia 2003 r. (nr skargi 36769/08).
 • Decyzja Rady Administracyjnej z dnia 29 czerwca 2017 r., zmieniająca zasady 27 i 28 rozporządzeń wykonawczych do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (CA/D 6/17), Dz.Urz. EUP 2017, poz. A54.
 • Deklaracja praw ludów tubylczych ONZ z dnia 29 czerwca 2006 r., http://www.un. org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
 • Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Eutopejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz. UE L 167 z 22.6.2001, s. 10).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 96/9/EC i Komisji Europejskiej z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.Urz. UE L 077, 27/03/1996 P. 0020-0028).
 • Gesetz uber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) z dnia 9 września 1965 r.
 • Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawąz dnia 5 marca 1934 r.), Dz.U. 1935, nr 84, poz. 515.
 • Konwencja międzynarodowa o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzona w Rzymie dnia 26 października 1961 r. (Dz.U. 1997, nr 125, poz. 800).
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284).
 • Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz.U. 2002, nr 184, poz. 1532).
 • Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. 2004, nr 79, poz. 737), oraz Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz.U. 2007, nr 236, poz. 1736).
 • Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz.U. 1975, nr 9, poz. 49).
 • Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. - Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz.U. 1975, nr 9, poz. 51).
 • Konwencja powszechna o prawie autorskim, zrewidowana w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz.U. 1978, nr 8, poz. 28).
 • Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r. (Dz.U. 2011, nr 172, poz. 1018).
 • Porozumienie haskie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęte w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz.U. 2009, nr 198, poz. 1522).
 • Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., a także zmienione dnia 2 października 1979 r. (Dz.U. 1993, nr 116, poz. 514).
 • Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. (Dz.U. 2003, nr 63, poz. 583).
 • Porozumienie strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r., następnie zmienione dnia 28 września 1979 r. (Dz.U. 2003, nr 63, poz. 579).
 • Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS), Dz.U. 1996, nr 32, poz. 143. Załącznik 1C do podpisanego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. Porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu WTO (Dz.U. 1995, nr 98 poz. 483), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis _trips_01_e.htm (dostęp: 13.03.2017).
 • Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r. i zmienione dnia 1 października 1985 r. (Dz.U. 2003, nr 172, poz. 1669).
 • Porozumienie z Locarno ustanawiające międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych, podpisane w Locarno dnia 8 października 1968 r., zmienione dnia 28 września 1979 r. (Dz.U. 2014, poz. 462).
 • Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz.U. 2003, nr 13, poz. 129).
 • Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089 (COD)), Dz.Urz. UE 2011/C 285/35.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 816/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym (Dz.Urz. UE L 2006, nr 157, poz. 1).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1610/96 z dnia 23 lipca 1996 r., dotyczące stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 1996, nr 198, poz. 30).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 2006, nr 93, poz. 12).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz.Urz. UE L 2006, nr 93, poz. 1).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszanie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (Dz.Urz. UE LI96/7).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. UE. L 2002, nr 3, poz. 1).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 3295/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające środki uniemożliwiające dopuszczanie do swobodnego obrotu, wywozu, powrotnego wywozu lub poddawania procedurze zawieszającej towarów podrabianych i towarów pirackich (Dz.Urz. UE L 341/8).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE. L 1994, nr 11, poz. 1).
 • Traktat budapesztański z dnia 28 kwietnia 1977 r. o międzynarodowym uznawaniu depozytów drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego (Dz.U. 1994, nr 110, poz. 528).
 • Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjęte w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. (Dz.U. 2009, nr 100, poz. 838) oraz zmiany regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętego w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. (Dz.U. 2014, poz. 77 i 78).
 • Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. 2004, nr 41, poz. 375).
 • Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim (WIPO Copyright Treaty) z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. 2005, nr 3, poz. 12).
 • Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz.U. 1991, nr 70, poz. 303).
 • Umowa o Wyszechradzkim Instytucie Patentowym sporządzona w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. (Dz.U. 2016, poz. 43).
 • Umowa o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, sporządzona w Paryżu dnia 21 września 1960 r. (Dz.U. 2000, nr 64, poz. 744).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. 2003, nr 137, poz. 1300, tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 126, poz. 877).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001, nr 128, poz. 1402).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2013, poz. 1410), tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2017 r. (Dz.U., poz. 776).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993, nr 47, poz. 211).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984, nr 5, poz. 24).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567640

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.