PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 3 | 31--53
Tytuł artykułu

Health, disability and labor force participation trends in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trendy w zakresie stanu zdrowia, niepełnosprawności i aktywności zawodowej w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki dekompozycji zmian w profilach wieku dla odsetka osób niepełnosprawnych i współczynników aktywności zawodowej (LFPR) z wykorzystaniem rozkładu wieku-kohorty (APC). Celem analizy jest oddzielenie tendencji długoterminowych (specyficznych dla kohorty) i krótkoterminowych (specyficznych dla okresu) w celu weryfikacji hipotez o pozytywnym wpływie zwiększania kapitału ludzkiego nowych kohort w populacji na zdrowie i LFPR. Obliczenia przeprowadzono na danych quasi-panelowych zbudowanych z bazy danych Polskiego Badania Siły Roboczej (PLFS) za lata 1995-2017. Wyniki pokazują, że polepszenie zdrowia osób w wieku 40-65 lat było bardzo luźno związane ze wzrostem ich udziału w sile roboczej. Niższy udział osób z rentami i polepszającymi się LFPR osób niepełnosprawnych odegrał stosunkowo niewielką rolę w wyjaśnianiu całkowitej zmiany LFPR w gospodarce, ponieważ większość pozytywnych zmian w podaży pracy wynikała ze zmian zachowań osób bez niepełnosprawności. Wyniki dekompozycji APC nie potwierdzają hipotezy o silnych zmianach pokoleniowych w LFPR i niepełnosprawności w całym okresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of the decomposition of the changes in the age profiles of percentages of disabled people and labor force participation rates (LFPR) using the age-period-cohort (APC) decomposition. The aim of the analysis is the separation of long-term (cohort-specific) and short-term (period-specific) tendencies to verify hypotheses about the positive impact of the increasing human capital of new cohorts in the population on health and LFPRs. Calculations have been made on quasi-panel data constructed from the Polish Labor Force Survey (PLFS) database for the period 1995-2017. The results show that the improving health of people of pre-retirement age was very loosely connected with the gains in their labor force participation. The lower share of people with disability benefits and the improving LFPRs of disabled people have played a relatively minor role in explaining the change in the total LFPR in the economy as the vast majority of the positive changes in the labor supply were due to changes in the behavior of people without disabilities. Finally, the results of the APC decomposition do not confirm the hypothesis about the simultaneous generational changes in LFPRs and disability during the analyzed period.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
31--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • SGH Warsaw School of Economics; National Bank of Poland
Bibliografia
 • Balleer A., Gómez-Salvador R., Turunen J. [2009], Labor Force Participation in the Euro Area: A Cohort Based Analysis, ECB Working Paper 1049, European Central Bank.
 • Bell B., Smith J. [2004], Health, Disability Insurance and Labor Force Participation, Bank of England Working Paper 218, Bank of England.
 • Blau D., Goodstein R. M. [2010], Can Social Security Explain Trends in Labor Force Participation of Older Men in the United States?, Journal of Human Resources, 45 (2).
 • Börsch-Supan A., Schuth M. [2014], Early Retirement, Mental Health, and Social Networks, in: Discoveries in the Economics of Aging: 225-250, University of Chicago Press.
 • Bound J., Waidmann T. [1992], Disability Transfers, Self-Reported Health, and the Labor Force Attachment of Older Men: Evidence from the Historical Record, The Quarterly Journal of Economics, 107 (4): 1393-1419.
 • Browning M., Crawford I., Knoef M. [2012], The age-period cohort problem: set identification and point identification, CeMMAP working paper CWP 02/12, Institute for Fiscal Studies.
 • Case A., Deaton A. [2005], Broken Down by Work and Sex: How Our Health Declines, in: Analyses in the Economics of Aging: 185-212, University of Chicago Press.
 • Caselli G., Meslé F., Vallin J. [2002], Epidemiologic transition theory exceptions, Genus, 58 (1): 9-51.
 • Clogg C. [1982], Cohort Analysis of Recent Trends in Labor Force Participation, Demography, 19 (4): 459-479.
 • CSO [2018], Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kw. 2017 r. [Labor force survey in Q4 2017], Polish Central Statistical Office, Warsaw.
 • Deaton A. [1997], The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development Policy, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 • Deaton A., Paxson Ch. [1994], Saving, Growth, and Aging in Taiwan, in: Studies in the Economics of Aging: 331-362, National Bureau of Economic Research Inc.
 • EHLEIS [2018], Health Expectancy in Poland, Issue 11, European Health and Life Expectancy Information System.
 • European Commission [2015], The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-28 Member States (2015-2060), European Economy Institutional Paper 089, no. 3 /2015.
 • Fries, J. F. [1980], Ageing, Natural Death and the Compression of Morbidity, New England Journal of Medicine, 303 (23), 1370-1370.
 • Fries J. F [1989], The compression of morbidity: near or far?, The Milbank Quarterly: 208-232.
 • Fu W., Hall P., Rohan T. E. [2004], Age-period-cohort analysis: Structure of estimators, estimability, sensitivity and asymptotics, Journal of the American Statistical Association.
 • Garibaldi P., Martins J. O., van Ours J. [2010], Ageing, Health, and Productivity. The Economics of Increased Life Expectancy, Oxford UP.
 • Glenn N. D. [2005], Cohort Analysis, 2nd edition, vol. 5, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Grigoli F., Koczan Z., Topalova P. [2018], A Cohort-Based Analysis of Labor Force Participation for Advanced Economies, International Monetary Fund.
 • Grossman, M. [1972], On the Concept of Health Capital and the Demand for Health, Journal of Political Economy, 80 (2): 223-255.
 • Hardy W., Keister R., Lewandowski P. [2018], Educational Upgrading, Structural Change and the Task Composition of Jobs in Europe, Economics of Transition, 26 (2): 201-231.
 • Heckman, J., Robb R, [1985], Using Longitudinal Data to Estimate Age, Period and Cohort Effects in Earnings Equations, in: Cohort Analysis in Social Research: 137-150, Springer.
 • Heger D., Kolodziej W. K. [2016], Changes in Morbidity over Time: Evidence from Europe, Ruhr Economic Paper 640.
 • IMF [2016] Republic of Poland. Selected Issues, IMF Country Report 16/211, International Monetary Fund, Washington.
 • Johansson A., Guillemette Y., Murtin F., Turner D., Nicoletti G., Maisonneuve C., Bousquet G., Spinelli F. [2012], Looking to 2060: Long-term global growth prospects: A going for growth report, OECD Economic Policy Paper no. 3, OECD Publishing, Paris.
 • Jones M. K. [2008], Disability and the labor market: a review of the empirical evidence, Journal of Economic Studies, 35 (5): 405-424.
 • Komada O., Strzelecki P., Tyrowicz J. [2019], A Regression Discontinuity Evaluation of Reducing Early Retirement Eligibility in Poland, International Journal of Manpower, 40 (2): 286-303.
 • Kotowska I. E., Strzelecki P., Saczuk K. [2014], Rynek Pracy, in: Diagnoza Społeczna 2013. Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków, Raport tematyczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Lazear E. [1979], Why Is There Mandatory Retirement?, Journal of Political Economy, 87 (6): 1261-1284.
 • Łątkowski W., [2015], Estymacja prawdopodobieństw przejścia między stanami zdrowia osóbw wieku 50 lat i więcej w Polsce w modelu wielostanowym, Studia Demograficzne, 168 (2): 25-37.
 • Manton K. G. [1982], Changing Concepts of Morbidity and Mortality in the Elderly Population, The Milbank Memorial Fund Quarterly, Health and Society, 60 (2): 183-244.
 • Mason K., Oppenheim W., Mason M., Winsborough H., Poole K. [1973], Some Methodological Issues in Cohort Analysis of Archival Data, American Sociological Review, 38 (2): 242-258.
 • O'Dea C. [2012], apc: Estimating age, period and cohort effects. Software, Institute for Fiscal Studies.
 • Oeppen J., Vaupel J. [2002], Broken Limits to Life Expectancy, Science, 5570 (296): 1029.
 • Olshansky S. J., Rudberg M. A., Carnes B., Cassel C., Brody J. [1991], Trading Off Longer Life for Worsening Health: The Expansion of Morbidity Hypothesis, Journal of Aging and Health, 3 (2): 194-216.
 • Oshio T., Oishi A. S., Shimizutani S. [2011], Social Security Reforms and Labor Force Participation of the Elderly in Japan, The Japanese Economic Review, 62 (2): 248-271.
 • Ryder N. [1965], The Cohort as a Concept in the Study of Social Change, American Sociological Review, 30 (6): 843-861.
 • Saczuk K. [2004], Labor Force Participation Scenarios for 27 European Countries 2002-2052, CEFMR Working Paper, 5/2004, Central European Forum for Migration Research.
 • Salomon J. A., Wang H., Freeman M. K., Vos T., Flaxman A., Lopez A. D., Murray C. [2012], Healthy life expectancy for 187 countries, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010, The Lancet, 380 (9859): 2144-2162.
 • Shannon C. E. [1948], A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal, 27, 379-423 and 623-656, Mathematical Reviews (MathSciNet), MR10: 133e.
 • Siegel J. S., Swanson D. A. [2007], The Methods and Materials of Demography 2nd ed., Emerald Group Publishing, Bingley, UK.
 • Stonawski. M. [2011], Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy, PhD thesis, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Strzelecki P. [2009], The multi-state projection of Poland's population by educational attainment for the years 2003-2030, Studia Demograficzne, 151 (2): 23-44.
 • Thévenon O. [2013], Drivers of Female Labor Force Participation in the OECD, OECD Social, Employment and Migration Working Paper 145, OECD Publishing, Paris.
 • Verbrugge L. [1984], Longer Life but Worsening Health? Trends in: Health and Mortality of Middle-Aged and Older Persons, The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society, 62 (3): 475-519.
 • Wilmoth J. [2006], Age-Period-Cohort Models in Demography, in: Caselli J., Vallin G., Wunsch G. (eds.), Demography: Analysis and Synthesis, vol. III, 227-29, Elsevier, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.