PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 22, nr 3, t. 2 | 179--192
Tytuł artykułu

Lokalizacja inwestycji lotniskowych a planowanie przestrzenne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Airport Site Locations and Spatial Planning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł porusza problematykę lokalizacji inwestycji lotniskowych w kontekście instrumentów prawnych realizacji polityki przestrzennej państwa. Skupiono się w nim przede wszystkim na problematyce lokalizacji tzw. lotnisk użytku publicznego ze względu na ich szczególne znaczenie gospodarcze i społeczne, a także lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Co warto podkreślić, przepisy tzw. specustaw wprowadzają odrębne rozwiązania prawne w zakresie lokalizacji inwestycji lotniskowych. Przede wszystkim są to dwie ustawy, a mianowicie ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego oraz ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of airport site locations in the context of legal instruments used to implement state spatial policy. The author has focused his attention mostly on site locations of so called public-use airports due to their special economic and social significance, including the site location of the Central Transport Hub. It is worth emphasizing that the provisions of the special purpose acts introduce separate legal solutions with regard to new airport site locations. First of all, we deal with two acts. The first one sets out specific principles for the preparation and realization of public-use airport investment projects and the second one refers to the Central Transport Hub. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Detterbeck S., Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, C.H. Beck, München 2008.
 • Grzywacz W., Infrastruktura transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982.
 • Huber M.P., Öffentliches Wirtschaftsrecht, [w:] Besonderes Verwaltungsrecht, Schmidt-Aβmann E., Schoch F. (Hrsg.), De Gruyter Recht, Berlin 2008.
 • Mindur M., Wzajemne relacje między gospodarką a transportem, "Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki LogForum" 2005, Vol 1, No6, http://www.logforum.net/vol1/issue1/no6/6_1_1_05.html, (08.08.2018).
 • Ruczkowski P., Środki ochrony praw właścicielskich w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, [w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, Niżnik-Dobosz I., (red.), LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Wysocka E., Koziński J., Nowa sytuacja planowania przestrzennego, [w:] Wysocka E. (red.), System studiów i planów zagospodarowania przestrzennego po reformie administracji państwa, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 2000.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, Dz.U. z 2018 r., poz. 1089.
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1380.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 121.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073.
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1183.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202.
 • Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 433.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.