PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 289--299
Tytuł artykułu

Znaczenie zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

Autorzy
Warianty tytułu
On the Importance of development in Tourism and Leisure in the Growth of Tourism in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powodzenie działań w zakresie zagospodarowania turystycznego na obszarach wiejskich często uzależnione jest od połączenia zasobów ludzkich z przedsiębiorczością lokalną. Jednym z istotnych warunków jest występowanie walorów przyrodniczych i klimatycznych. Połączenie walorów turystycznych z potencjałem kulturowym i zdolnością wytworzenia i wykreowania regionalnego produktu turystycznego tworzy atrakcyjność turystyczną regionu w dalszej ko-lejności popyt na usługę. Oczywiście, jak każde przedsięwzięcie, także rozwój turystyki na obszarach wiejskich wymaga kapitału inwestycyjnego. Skala działań dotyczy strategii unijnych, krajowych i lokalnych rozwoju turystyki obszarów wiejskich. Rozwój infrastruktury możliwy jest jednak przy społecznej i mentalnej gotowości społeczności wiejskiej do nowej kultury gospodarczej i zrównoważonego rozwoju. Jedną z szans są nadal nie w pełni wykorzystane środki finansowe pochodzące z funduszy UE.(fragment tekstu)
EN
Rural areas of rich natural, landscape, cultural and spatial assets are Poland's size-able potential. Among key elements that underlie success in the growth of tourism and touristic projects is the development in tourism, and thus developments in tourism com-bine all facilities and equipment in their entirety whose objective is to satisfy needs of tourists. Of importance to the development of countryside tourism are also social and economic relations in a given area and the condition of tourist infrastructure. The major issues discussed in the paper are aspects relating to the impact of tourist developments on the attractiveness and growth of tourism in rural areas. The objective of the paper is to point out the importance of touristic and leisure development in rural areas and a relationship between the development of countryside tourism and regeneration of rural areas. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Strony
289--299
Opis fizyczny
Twórcy
 • dr hab. prof. nadzw., Zakład Społecznych Podstaw Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Brojak-Trzaskowska M., Specyfika zagospodarowania turystycznego na przykładzie zasobów noclegowych województwa zachodniopomorskiego, Materiały z IV Ogól-nopolskiej Konferencji Naukowej, "Zagospodarowanie turystyczne", część I i II, Szczecin-Skandynawia, 30 maja-1 czerwca 2007.
 • Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 • Iwicki S., Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, Bydgoszcz 2010.
 • Jalinik M., Konkurencyjność produktów turystycznych, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
 • Jalinik M., Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Wydawnictwo PB, Białystok 2007.
 • Jalinik, M. Determinanty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, Wydawnictwo PB, Białystok 2005.
 • Jaremen D., Rapacz A., Wpływ regionalnych organizacji turystycznych na zagospoda-rowanie turystyczne obszarów recepcji, Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, "Zagospodarowanie turystyczne", część I i II, Szczecin-Skandynawia, 30 maja-1 czerwca 2007.
 • Lewandowska A., Specyfika infrastruktury turystyki uzdrowiskowej na przykładzie uzdrowisk statutowych województwa zachodniopomorskiego, Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, "Zagospodarowanie turystyczne", część I i II, Szczecin-Skandynawia, 30 maja-1 czerwca 2007.
 • Marszałek E., Koncepcja turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry, [w:] Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, "Zagospodarowanie tu-rystyczne", część I i II, Szczecin-Skandynawia, 30 maja-1 czerwca 2007.
 • Mickiewicz P., Źródła i poziom dochodów w gospodarstwach rozwojowych, [w:] Rola agrobiznesu w rozwoju obszarów wiejskich, red. A. Mickiewicz, Akademia Rolni-cza w Szczecinie, Szczecin 2001.
 • Nawrot Ł., Ocena zagospodarowania turystycznego w wybranych regionach Polski, w: Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, "Zagospodarowanie turystyczne", część I i II, Szczecin-Skandynawia, 30 maja-1 czerwca 2007.
 • Orłowski D., Baza gastronomiczna, jako ważny element zagospodarowania turystycznego, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 466, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2007, nr 9.
 • Panasiuk A., Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, "Zagospodarowanie turystyczne", część I i II, Szczecin-Skandynawia, 30 maja-1 czerwca 2007.
 • Prochorowicz M., Rozwój działalności pozarolniczej na przykładzie gospodarstw rolnych w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica" 2010, nr 284 (61).
 • Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Mini-sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
 • Przeorek-Smykała R., Zróżnicowanie zagospodarowania turystycznego regionów Polski, [w:] Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, "Zagospodarowanie turystyczne", część I i II, Szczecin-Skandynawia, 30 maja-1 czerwca 2007.
 • Rogalewsk O., Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974.
 • Rudzewicz A., Atrakcyjność turystyczna powiatu augustowskiego, [w:] Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, "Zagospodarowanie turystyczne", część I i II, Szczecin-Skandynawia, 30 maja-1 czerwca 2007.
 • Sikorska-Wolak I., Turystyka wiejska jako wielowymiarowe zjawisko i jako przedmiot badań naukowych, [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. Izabella Sikorska-Wolak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, SGGW, Warszawa 2008.
 • Strategia dla wiejskiej Europy, FAPA, Warszawa 1995.
 • Wodejko S., Ekonomiczne podstawy turystyki, WSiP, Warszawa 1998.
 • Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich, dokument Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 2009.
 • Ziobrowski Z., Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.
 • Zwoliński Ł., Wybrane cechy demograficzne ludności wiejskiej w latach 2000-2005, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007, nr 58.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567801

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.