PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 46 | nr 1 | 29--37
Tytuł artykułu

Stereotypes in Management of Employees 50+

Autorzy
Warianty tytułu
Stereotypy w zarządzaniu pracownikami 50+
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono definicję stereotypu i omówiono mechanizmy jego oddziaływania. W ramach opracowania autorka identyfikuje wybrane stereotypy funkcjonujące w miejscu pracy koncentrując się na pracownikach 50+, a następnie dokonuje ich opisu. Podstawę prowadzonych rozważań stanowi przegląd piśmiennictwa naukowego, ze szczególnym uwzględnieniem wyników kilku międzynarodowych badań empirycznych. Celem artykułu jest opisanie wybranych stereotypów zarówno pozytywnych jak i negatywnych dotyczących pracowników 50+. Na podstawie interpretacji stereotypowych poglądów sformułowano wskazówki dla menedżerów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the definition of a stereotype and discusses the mechanisms of its impact. As part of the study, the author identifies selected stereotypes in the workplace, focusing on employees aged 50+, and then describes them. The basis for the deliberations is a review of scientific literature, with particular emphasis on the results of several international empirical studies. The aim of the article is to discuss selected stereotypes, both positive and negative, regarding employees aged 50+. Based on the interpretation of stereotypical views, guidelines for managers were formulated. (original abstract)
Rocznik
Tom
46
Numer
Strony
29--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Allport G. W. (1954), The nature of prejudice, Reading, MA Addison Wesley.
 • Andreoletti, C., Maurice, J. K., & Whalen, H. (2001), Gender, race, and age: Compound stereotypes across the lifespan, Paper presented at the Second Annual Meeting of the Society for Personality and Social Psychology, San Antonio, TX.
 • Arnania-Kepuladze T. (2019), Gender stereotypes and gender feature of job motivation: differences or similarity?, Management, 8, 2.
 • Aronson E., Wilson T.D. i Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna serce i umysł, Zysk i S-ka.
 • Avolio B. J., Barrett, G. J. (1987), Effects of age stereotyping in a simulated interview, Psychology and Aging, 2, pp. 56-63.
 • Benhabib J. i Bisin A. (2002), Self-control and consumption-savings decisions, Cognitive perspectives, New York University.
 • Bombiak E. (2014), Zarządzanie różnorodnością - wyzwaniem dla współczesnych menedżerów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie, 29, 102, s. 109-122.
 • Borowska A. (2013), Determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce, Economics and Management, 3, s. 153.
 • Chiu W.C.K., Chan A.W., Snape E. i Redman T. (2001), Age stereotypes and discriminatory attitudes towards older workers: An East-West comparison, Human Relations, 54, 5, pp. 629-662.
 • Cuddy A., Fiske S. (2002), Doddering But Dear: Process, Content, and Function in Stereotyping of Older Persons, [w:] Nelson T., Stereotyping and Prejudice against Older Persons, Cambridge, MIT Press, pp. 7-8.
 • Cuddy A.J.C., Norton M.I., i Fiske S.T. (2005), This Old Stereotype: The Pervasiveness and Persistence of the Elderly Stereotype, Journal of Social Issues, 61,2, pp. 267-285.
 • De Lange A., Taris T.W., Jansen P., Kompier M.A.J., Houtman I.L.D and Bongers P.M. (2010), On the relationships among work characteristics and learning-related behavior: Does age matter?, Journal of Organizational Behavior, 31, pp. 925-950.
 • Fiske S. T., i in. (2002), A Model of (Often Mixed) Stereotype Content: Competence and Warmth Respectively Follow From Perceived Status and Competition, Journal of Personality and Social Psychology, 82, pp. 878-902.
 • Gajda D. (2015), Stereotypy w zarządzaniu talentami, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1200, Organizacja i Zarządzanie, 60.
 • Górniak J. (red.) (2013), Młodość czy doświadczenie?, Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 r. PARP.
 • Gray L., McGregor J. (2013), Human Resource Development and Older Workers: Stereotypes in New Zealand, Asia Pacific, Journal of Human Resources Volume 41, Issue 3.
 • Gross-Gołacka E. (2018), Przesłanki do wprowadzenia koncepcji zarządzania różnorodnością w polskich przedsiębiorstwach, Journal of Modern Science, tom 1-36, s. 293-317.
 • Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M. (2015), Stereotypy w motywacji do pracy, Organizacja i kierowanie, Warszawa, 66, s. 49.
 • Hamilton D. L. (2015), Cognitive processes in stereotyping and intergroup behavior, Psychology Press.
 • Hentschel T., Heilman M. E., and Peus C. V. (2019), The Multiple Dimensions of Gender Stereotypes: A Current Look at Men's and Women's Characterizations of Others and Themselves. Frontiers in psychology, 10.
 • Jackson L. A., Sullivan L. A. (1988). Age stereotype disconfirming information and evaluations of old people. Journal of Social Psychology, 128, pp. 721-729.
 • Jurek Ł. (2014), (Nie) lojalność pracowników z pokolenia Y, Nauki o Zarządzaniu, s. 44-54.
 • Kofta M. (2000), Wprowadzenie: jak używamy stereotypów?, "Studia Psychologiczne", 38, s. 2.
 • Lippmann W. (1932), The Stakes of Diplomacy, University of Michigan.
 • Lippmann W. (1992), Public opinion, Harcourt, Brace and Company, New York.
 • Macrae C. N., Milne A. B., Bodenhausen G. V. (1994), Stereotypes as energy-saving devices: A peek inside the cognitive toolbox, Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1, pp. 37-47.
 • Marshall V.,Taylor P. (2006), Restructuring the Life Course: Work and Retirement. [in:] M. Johnso, V. L. Bengtson, P. Coleman i T. Kirkwood (red.). The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 572-582.
 • McCann R., Giles H. (2002), Ageism in the workplace: A communication perspective. [in:] T. Nelson (Ed.), Ageism: Stereotyping and prejudice against older persons, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 163-199.
 • McCarthy J., Heraty N., Bamberg A. (2019). Lifespan Perspectives on Age-Related Stereotypes, Prejudice, and Discrimination at Work (and Beyond). In Work Across the Lifespan (pp. 417- 435). Academic Press.
 • Mockałło Z. (2015), Stereotypy na temat starszych pracowników i ich związek z dobrostanem oraz płacą - przegląd badań, Bezpieczeństwo i praca, 4, s. 11-13.
 • Moczydłowska J.M., Kowalewski K. (2015), Stereotyp pracownika w wieku 50+ jako potencjalne źródło zachowań dyskryminacyjnych w środowisku pracy, Modern Management Review, 20, 22, 2. pp.71-81.
 • Mountford H. (2011), Oh Won't You Stay Just a Little Longer. Changing Employers Views of Older Workers, Australian Bulleting of Labour, 37, 2, pp. 164-190.
 • Newman L. S. (2009), Was Walter Lippmann interested in stereotyping?: Public opinion and cognitive social psychology, History of psychology, 12, 1, 7.
 • Operario D., Fiske S. T. (2001), Stereotypes: Content, structures, processes, and context. Blackwell handbook of social psychology: Intergroup processes, 1, pp. 22-44.
 • Pickering M. (2007), Stereotyping and stereotypes. The Blackwell encyclopedia of sociology, pp. 1-7.
 • Pietrzak H., (2000) Następstwa i efekty stereotypowego postrzegania człowieka i świata społecznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
 • Schwartz L. K., Simmons J. P. (2001). Contact quality and attitudes toward the elderly. Educational Gerontology, 27, pp. 127-137.
 • Sherman J. W., Lee A. Y., Bessenoff G. R., Frost L. A. (1998), Stereotype efficiency reconsidered: Encoding flexibility under cognitive load, Journal of Personality and Social Psychology, 75(3), 589.
 • Stankiewicz K., Ziemiański P. (2012), Zarządzanie różnorodnością jako metoda przełamywania stereotypów i uprzedzeń dotyczących pracowników w wieku okołoemerytalnym-przykłady dobrych praktyk, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce-teoria i praktyka, 3, s. 39-50.
 • Stańczak J., Szałtys D. (2017), Regionalne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności Polski w latach 1990-2015 oraz w perspektywie do 2040 roku, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Główny Urząd Statystyczny.
 • Strelau J. (2003), Psychologia, Podręcznik akademicki, Podstawy psychologii, t. 1, GWP, Gdańsk.
 • Turek D. (2011), Sprawiedliwość organizacyjna w przedsiębiorstwie, Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie, Praktyczna teoria nr 2011, 1, s. 41.
 • Turek D. (2015), Znaczenie wieku na rynku pracy - model relacji między pracownikami a pracodawcą, Studia socjologiczne, 2, 217.
 • Wojciszke B., (1991) Procesy oceniania ludzi, Wydawnictwo Nakom, Poznań.
 • Baza Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [18.02.2019].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.