PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 45 | 37--51
Tytuł artykułu

The Forms of Practising as a Legal Adviser

Autorzy
Warianty tytułu
Formy wykonywania zawodu radcy prawnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Obecnie spośród zawodów prawniczych radca prawny ma największy zakres wyboru form aktywności zawodowej. Treść art. 8 ustawy o radcach prawnych wskazuje formy organizacyjno-prawne, w których może być wykonywany zawód radcy prawnego. Początkowe brzmienie tego przepisu wskazywało stosunek pracy jako podstawową formę wykonywania zawodu. Aktualnie, ustawa o radcach prawnych na równi traktuje wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółkach: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, co umożliwia tej grupie prawników, świadczenie usług w sposób odpowiadający ich indywidualnym preferencjom i potrzebom społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)
EN
At present, the profession of a legal adviser has the largest range of professional activity forms. The content of Article 8 of the Act on Legal Advisers indicates the organisational and legal forms within which the profession of a legal adviser can be performed. The initial wording of this provision indicated the employment relationship as the basic form of practising the profession. Currently, the Act equally treats the practice of a legal adviser within the framework of an employment relationship, on the basis of a civil law contract, in the legal adviser's office and in the following partnerships: a civil law partnership, a general partnership, a professional partnership, a limited partnership and a limited joint-stock partnership, which enables this group of lawyers to provide services in line with their individual preferences and the actual social needs.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Karnicka-Kawczyńska A., Kawczyński J., Adwokat i radca prawny jako pełnomocnicy procesowi [Attorneys at law and legal advisers as legal representatives for the purposes of litigation], Prawo Spółek [Companies Law] 1998, No. 6.
 • Katner W. J., Sytuacja prawna spółki cywilnej na tle nowego prawa działalności gospodarczej [The legal standing of a civil law partnership in light of the new Act on Economic Activity], Przegląd Prawa Handlowego [Commercial Law Review] 2001, No. 1.
 • Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia [Commercial Companies Code. Explanatory notes], Zakamycze 2004.
 • Klatka Z., Pomoc prawna [Legal assistance], [in:] A. Bereza (ed.), Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania [The profession of a legal adviser and the principles of practising this profession], Warsaw 2015.
 • Klatka Z., Spółka partnerska nową formą wykonywania zawodu radcy prawnego [A professional partnership as a new form of practising as a legal adviser], Radca Prawny [Legal Adviser] 1998, No. 4 (37).
 • Klatka Z., Łoziński J., Status prawny radcy prawnego jako pracownika [The legal status of a legal adviser as an employee] , Monitor Prawa Pracy [Labour Law Monitor] 2005, No. 3.
 • Kruszewska J., O ustawie o radcach prawnych. Część I [About the Act on Legal Advisers. Part 1], Palestra [The Bar] 1983, Nos. 1-2.
 • Krześniak E. J., Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem spółek adwokatów i radców prawnych [A professional partnership with specific consideration of partnerships established by attorneys at law and legal advisers], Warsaw 2002.
 • Kwapisz K., Ustawa o radcach prawnych. Komentarz [The Act on Legal Advisers. A commentary], Warsaw 2013.
 • Kwiatkowska-Falęcka K., Historia legislacji zasad wykonywania zawodu i zasady etyki radcy prawnego [The history of the legislation concerning the principles of performing the profession and ethics of legal advisers], [in:] A. Bereza (ed.), Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania [The profession of a legal adviser. The history and principles of the profession], Warsaw 2015.
 • Liszcz T., Prawo pracy [Labour law] , Warsaw 2011.
 • Magnuski P., Tomaszek A., Czy zawód adwokata i radcy prawnego może wykonywać komandytariusz? [Can attorneys at law and legal advisers act as limited partners?], Palestra [The Bar] 2001, Nos. 9-10.
 • Moskwa L., Napierała J., Spółka jawna [A general partnership] [in:] A. Koch, J. Napierała (ed.), Prawo spółek handlowych [Commercial Companies Law], Zakamycze 2005.
 • Niedziński T., Formy wykonywania zawodu radcy prawnego (wybrane zagadnienia) [The forms of practising the profession of a legal adviser (selected issues)] , [in:] M. Pawelczyk, R. Stankiewicz (ed.), Publicznoprawny status radcy prawnego [The public and legal status of legal advisers], Warsaw 2012.
 • Salamończyk D., Nowelizacja ustaw: Prawo o adwokaturze i o radcach prawnych [Amendments to the Act on Attorneys at Law and the Act on Legal Advisers], Prawo Spółek [Companies law] 1997, no. 9.
 • Siemiątkowski T., Potrzeszcz R. (ed.), Komentarz do kodeksu spółek handlowych [A commentary to the Commercial Companies Code], Warsaw 2010.
 • Stoga K., Szubielska D., Dwugłos radców prawnych dotyczący statusu radcy prawnego [Legal advisers' debate on the status of legal advisers], Radca Prawny. Zeszyty naukowe [Legal Adviser. Scientific Papers] 2015, No. 3 (4).
 • Szydziak M., Wykonywanie zawodu radcy prawnego w formie kancelarii [Practising as a legal adviser in a law office], Radca Prawny [Legal Adviser] 2005, No. 5 (77).
 • Troicka-Sosińska R., Ustawa o radcach prawnych po nowelizacji [The Act on Legal Advisers with amendments], Monitor Prawniczy [Legal Monitor] 1997, No. 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567889

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.