PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 93--116
Tytuł artykułu

Dwuizbowy parlament i reformy instytucjonalne w Republice Włoskiej

Warianty tytułu
The Bicameral Parliament and the Institutional Reforms in the Republic of Italy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Parlamenty z natury są instytucjami dwoistymi, gdyż łączą społeczeństwo z prawną strukturą władzy państwowej. Analiza właściwości strukturalnych współczesnych legislatyw wskazuje, że szczególnie istotny jest czynnik organizacji wewnętrznej pozwalający wyodrębnić bikameralizm symetryczny. Przypadek Republiki Włoskiej przyciąga badaczy ustrojów politycznych z wielu powodów. Między innymi z tego względu, że obie izby posiadają identyczną pozycję prawnoustrojową, taką samą długość pięcioletniej kadencji oraz dysponują identycznymi kompetencjami. Proporcjonalna ordynacja wyborcza (poza dwoma wyjątkami) gwarantowała, że legislatywa była lustrzanym odbiciem społeczeństwa, umożliwiając spotkanie różnych ideologii, w tym również tych najbardziej radykalnych. Dwuizbowy parlament włoski wykazywał zdolność do pokojowej konfrontacji między dwoma skrajnymi biegunami życia politycznego w warunkach podzielonego politycznie i kulturowo społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Parliaments are dual institutions by nature, as they connect society with the legal structure of the state power. An analysis of the structural properties of contemporary legislative bodies indicates the particular importance of the factor of internal organization, which makes it possible to distinguish a symmetrical bicameralism. The case of Italy is attractive for researchers of political systems for many reasons. One of them is a fact, that both chambers hold the identical legal and political positions, have the same five years' terms of office and identical scopes of authority. The proportional voting system guaranteed (with two exceptions) that the legislative branch was a mirror image of society, allowing the meeting of various ideologies, including the most radical ones. Italy's bicameral parliament manifested its ability to absorb a peaceful confrontation between the opposite poles of the political life in the conditions of a politically and culturally divided society.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • 1. BALDINI Gianfranco (2004), La prima prova del modello neoparlamentare: il governo della città italiane nel decennio 1993-2002, w: Stefano Ceccanti, Salvatore Vassallo (red.), Come chiudere la transizione. Cambiamento, apprendimento e adattamento nel sistema politico italiano, Bologna.
 • 2. BERSELLI Edmondo (2011), L'Italia, nonostante tutto, Bologna.
 • 3. BOKSZCZANIN Izolda (2004), Reforma instytucji politycznych Republiki Włoskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa.
 • 4. BOKSZCZANIN Izolda (2014), Casus Silvio Berlusconiego - nowy typ przywództwa, "e-Politikon" nr X, http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2014/10/epolitikon-10-2014.pdf (27.01.18).
 • 5. BOKSZCZANIN Izolda (2016), Włochy, w: Jarosław Szymanek (red.), Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów, Warszawa.
 • 6. BORDIGNON Fabio (2014), Il partito del Capo. Da Berlusconi a Renzi, Santarcangelo di Romagna.
 • 7. CALISE Mauro (2015), Il presidente personale, w: Mauro Volpi (red.), Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di un ventennio, Bologna.
 • 8. CERON Andrea, CURINI Luigi (2014), Il governo Letta: formazione del governo e (in)stabilità in tempo do crisi, w: Carlo Fusaro, Amie Kreppel (red.), Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni. Edizione 2014, Bologna.
 • 9. CHIAROMONTE Alessandro (2014), Le elezioni politiche del 2013: uno tsunami senza vincitori, w: Carlo Fusaro, Amie Kreppel (red.), Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni. Edizione 2014, Bologna.
 • 10. CHIAROMONTE Alessandro, EMANUELE Vincenzo (2017), Party System Volatility, Regeneration and De-Institutionalization in Western Europe (1945-2015), "Party Politics", nr 23 (4).
 • 11. CHIAROMONTE Alessandro, WILSON Alex (2017), Introduzione. L'anno della «grande riforma» che non fu, w: Alessandro Chiaromonte, Alex Wilson (red.), Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni. Edizione 2017, Bologna.
 • 12. CHIAROMONTE Alessandro, VINCENZO Emanuele (2018), L'onda sismica non si arresta. Il muta-mento del sistema partitico italiano dopo le elezioni 2018, https://cise.luiss.it/cise/2018/03/09/ (17.03.18).
 • 13. CLARK Martin (2009), Współczesne Włochy 1871-2006, tłum. Tomasz Wituch, Warszawa.
 • 14. COLARIZI Simona (2007), Storia politica della Repubblica. Partiti, movimenti e istituzioni. 1943-2006, Roma-Bari.
 • 15. CONOSCERE la Camera: Gruppi Parlamentari (2017), http://www.camera.it/leg17/46 (30.09.17).
 • 16. CORBETTA Piergiorgio, GUALMINI Elisabetta (2013), Il partito di Grillo, Bologna.
 • 17. COTTA Maurizio, VERZICHELLI Luca (2008), Il sistema politico italiano, Bologna.
 • 18. DE BENEDETTO Marco Alberto, DE PAOLA Maria (2018), Se la condizione socio-economica decide il voto, http://www.lavoce.info/archives/51843 (13.03.18).
 • 19. DELLA PORTA Donatella, SBERNA Salvatore, VANNUCCI Alberto (2015), Corruzione centripeta e centrifuga nella post-democrazia italiana, w: Chris Hanretty, Stefania Profeti (red.), Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni. Edizione 2015, Bologna.
 • 20. DIAMANTI Ilvo (2003), Mappe dell'Italia politica. Bianco, rosso, verde, azzurro... e tricolore, Bologna.
 • 21. DIAMANTI Ilvo, LAZAR Marc (2018), Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie, Bari-Roma.
 • 22. DI MASCIO Fabrizio, NATALINI Alessandro (2016), La riforma della pubblica amministrazione: centralizzazione e ricomposizione: dell'unità amministrativa, w: Maurizio Carbone, Simona Piattoni (red.), Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni. Edizione 2016, Bologna.
 • 23. ELEZIONE presidenti (2018), https://www.ilfattoquotidiano.it (24.03.18).
 • 24. ELEZIONI 2018, chi governa? (2018), https://www.quotidiano.net/politica (16.03.18).
 • 25. FABRINI Sergio, LAZAR Marc (2016), La leadership di Renzi tra partito e governo, w: Maurizio Carbone, Simona Piattoni (red.), Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni. Edizione 2016, Bologna.
 • 26. FUSARO Carlo (2017), L'ennesima riforma costituzionale fallita, w: Alessandro Chiaromonte, Alex Wilson (red.), Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni. Edizione 2017, Bologna.
 • 27. GACA Andrzej, WITKOWSKI Zbigniew (2012), Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Włoskiej, Toruń.
 • 28. GASPERONI Giancarlo (2008), La distanza degli italiani dalla politica, w: Il ritorno di Berlusconi. Vincitori e vinti nelle elezioni del 2008, Bologna.
 • 29. GINSBORG Paul (1998), L'Italia del tempo presente. Famiglia, societa civile, Stato 1980-1996, Torino.
 • 30. GROPPI Tania (2007), Forma rządu a systemy wyborcze we Włoszech, "Przegląd Sejmowy", nr 3 (83).
 • 31. GUARNIERI Carlo (2006), Il sistema politico italiano. Rodiografia politica di un passe, Bologna.
 • 32. GUARNIERI Carlo (2016), Il sistema politico italiano: mutamenti e continuità, w: Angelo Panebianco (red.), Una certa idea di scienza politica. Saggi in onore di Gianfranco Pasquino, Bologna.
 • 33. HANRETTY Chris, PROFETI Stefania (2015), Introduzione. L'anno del rottamatore, w: Chris Hanretty, Stefania Profeti (red.), Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni. Edizione 2015, Bologna.
 • 34. IGNAZI Piero (2002), Il potere dei partiti. La politica In Italia dagli anni Sessanta a oggi, Roma-Bari.
 • 35. JÓŹWIAK - DI MARCANTONIO Jakub (2011), Silvio Berlusconi. Geniusz mediów i marketingu politycznego, Wrocław.
 • 36. KUŻELEWSKA Elżbieta (2017), Referendum konstytucyjne we Włoszech. Jak głosowanie ludowe wpływa na system polityczny państwa?, "Przegląd Europejski", nr 2 (44). Google Scholar
 • 37. L'APPELLO (2016) per il No al referendum costituzionale di Gianfranco Pasquino, http://www.ilfattoquotidiano.it/ (10.08.17).
 • 38. LANGENBACHER Eric, CONRADT David P. (2017), The German Polity, New York.
 • 39. LANZA Orazio, PIAZZA Gianni (2002), Il ricambio dei parlamentari, w: Gianfranco Pasquino (red.), Dall'Ulivo al governo Berlusconi. Le elezioni del 13 magio 2001 e il sistema politico italiano, Bologna.
 • 40. LANZALACO Luca (2014), Il Presidente e i «Saggi». Riforme istituzionali e stallo politico, w: Carlo Fusaro, Amie Kreppel (red.), Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni. Edizione 2014, Bologna.
 • 41. LAVER Michael, SCHOFIELD Norman (1990), Multiparty Government: The Politics of Coalition in Europe, Oxford.
 • 42. LEGGE (2017) n° 165 03/11/2017, Gazzetta Ufficiale n. 264 (11/11/2017), http://www.altalex.com/ documents/leggi/ (17.03.18).
 • 43. LEPRE Aurelio (1993), Storia della Prima Repubblica. L'Italia dal 1942 al 1992, Bologna.
 • 44. LIBERTINI Lucio (1977), Quale parlamento? Osservazioni e proposte sull'istituto parlamentare, Torino.
 • 45. LORENCKA Małgorzata (2010), Dyskusje wokół konstytucyjnej reformy systemu rządów we Włoszech, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", nr 2-3.
 • 46. LORENCKA Małgorzata (2017), Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemu politycznego Włoch, w: Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec, Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch, Katowice.
 • 47. MACHELSKI Zbigniew (2010), System polityczny Włoch, Warszawa.
 • 48. MASSARI Oreste (2015), Sistemi di partito, effetti dei sistemi elettorali dopo il 1993 e la riforma elttorale, w: Mauro Volpi (red.), Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di un ventennio, Bologna.
 • 49. MISIUDA-REWERA Witold (2005), Włochy. Republika autonomii, Lublin.
 • 50. MORLINO Leonardo (2006), Le tre fasi dei partiti italiani, w: Leonardo Morlino, Marco Tarchi (red.), Partiti e caso Italiano, Bologna.
 • 51. MORLINO Leonardo (2008), Democrazie tra consolidamento e crisi. Partiti, gruppi e citadini nel Sud Europa, Bologna.
 • 52. MUSELLA Luigi (2003), Il trasformismo, Bologna.
 • 53. PAOLUCCI Caterina (2014), Il centro e il centro-destra in evoluzione, w: Carlo Fusaro, Amie Kreppel (red.), Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni. Edizione 2014, Bologna.
 • 54. PASSARELLI Gianluca, TUORTO Dario (2012), Lega & Padania. Storie e luoghi delle camicie verdi, Bologna.
 • 55. PASSARELLI Gianluca, TUORTO Dario (2018), La Legga oltre la protesta, quasi al governo, https://www.rivistailmulino.it/news (23.03.18).
 • 56. PASQUINO Gianfranco (2005), La teoria dei sistemi di partito, w: Gianfranco Pasquino (red.), La scienza politica di Giovanni Sartori, Bologna.
 • 57. PASQUINO Gianfranco, PELIZZO Riccardo (2006), Parlamenti democratici, Bologna.
 • 58. PICCONE Beniamino (2018), L'Italia del rancore e della nostalgia sogna del dorato passato e l'isola che non c'è, "Il Sole 24 Ore", 7 marzo, http://www.econopoly.ilsole24ore.com (20.03.18).
 • 59. PINELLI Cesare (2015), Cambiamento o razionalizzazione della forma di governo, w: Mauro Volpi (red.), Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di un ventennio, Bologna.
 • 60. POWELL Bingham G., Jr (2006), Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, tłum. Marek Czekański, Warszawa.
 • 61. RAMELLA Francesco (2018), Il voto nelle (ex) regioni rosse dell'Italia di mezzo, "il Mulino" 14 marzo, https://www.rivistailmulino.it/item/4294 (16.03.18).
 • 62. REWERA Witold (2017), Historyczne mniejszości językowe we włoskich regionach o statutach specjalnych. Rozważania o pojęciu autonomii i gwarancjach ochrony prawnej, Lublin.
 • 63. RIZZO Sergio, STELLA Gian Antonio (2008), La Casta. Cosi i politici italiani sono diventati intoccabili, Milano. Google Scholar
 • 64. RIVOSECCHI Guido (2007), Reformy instytucjonalne i system dwuizbowy we Włoszech - analiza stanu reform, "Przegląd Sejmowy" 2007, nr 3 (83).
 • 65. SALVADORI Massimo L. (2001), Storia d'Italia e crisi di regime. Saggio sulla politica italiana 1861-2000, Bologna.
 • 66. SARTORI Giovanni (1982), Teoria dei partii e caso Italiano, Milano.
 • 67. SARTORI Giovanni (2002), Il sistema elettorale resta cattivo, w: Gianfranco Pasquino (red.), Dall'Ulivo al governo Berlusconi. Le elezioni del 13 magio 2001 e il sistema politico italiano, Bologna.
 • 68. SARTORI Giovanni (2004), Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti, Bologna.
 • 69. STRUSKA Dorota (2008), Między unitaryzmem a federalizmem. Ewolucja współczesnej myśli i praktyki ustrojowej Włoch, Warszawa.
 • 70. SUSZYCKA Magdalena, WAWRZYNIAK Jan (2007), O próbie rewizji konstytucji Republiki Italii, "Państwo i Prawo" 6.
 • 71. SZYMANEK Jarosław (2012), "Premierowska" odmiana systemu parlamentarnego, w: Tadeusz Mołdawa, Jarosław Szymanek, Michał Mistygacz (red.), Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, Warszawa.
 • 72. SZYMANEK Jarosław (2014), Mechanizm racjonalizacji parlamentarnego systemu rządów: przegląd koncepcji, w: Jarosław Szymanek (red.), System rządów w perspektywie porównawczej, Warszawa.
 • 73. VASSALLO Salvatore (2006), Sinistra e destra. Una distinzione sfuggente ma necessaria, w: Patrizia Cattelani, Piergiorgio Corbetta (red.), Sinistra e destra. La radioci psicologiche della differenza politica, Bologna.
 • 74. WAWRZYNIAK Jan (2007), Reformy instytucjonalne we Włoszech, "Przegląd Sejmowy", nr 6 (83).
 • 75. WITKOWSKI Zbigniew (2004), Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie przemian 1989-2004, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.