PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 22, nr 3, t. 2 | 235--245
Tytuł artykułu

Działania funkcjonariuszy publicznych negatywnie wpływających na rozwój przedsiębiorczości

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Activities of Public Officers and their Negative Impact on Entrepreneurship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonariusze publiczni z racji pełnionych obowiązków, mają duży wpływ na funkcjonowanie wielu firm, zarówno publicznych jak i prywatnych. W związku z tym podlegają nie tylko szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej, służbowej lub materialnej. Z uwagi na ciężar gatunkowy decyzji jakie podejmują, odpowiadają również na podstawie kodeksu karnego. Katalog czynów zabronionych, jakie mogą popełnić w ramach swojej działalności jest dość szeroki a sankcje dolegliwe. Artykuł prezentuje najczęściej popełniane przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych. Są to m.in. łapownictwo (art. 228 k.k.), nadużycie funkcji (art. 231 k.k.), zmuszanie do zeznań (art. 246 k.k.), ujawnienie tajemnicy państwowej (art. 265 k.k.) oraz służbowej (art. 266 k.k.), poświadczenie nieprawdy (art. 271 k.k.) oraz zakłócanie przetargu publicznego (art. 305 k.k.). Nie wszystkie przepisy określają wprost podmiot przestępstwa jako funkcjonariusza publicznego lub osobę pełniącą funkcje publiczne. Często są to przestępstwa powszechne, czyli takie które może popełnić niemal każdy, ale ustawy przewidują bardziej dolegliwą sankcję, w sytuacji kiedy przestępstwa dopuścił się funkcjonariusz publiczny lub osoba pełniąca funkcję publiczną. Autor dokonuje analizy poszczególnych przestępstw wraz z prezentacją statystyczną ich ścigania przez uprawnione organy. (abstrakt oryginalny)
EN
Civil servants are subject to broadly understood civil, professional and financial responsibility. Furthermore, due to the weight of the decisions they make, civil servants are criminally liable as well. Consequently, the catalogue of offences which may be committed is sizeable and the resulting penalties - severe. The article outlines the most common 'white-collar crimes' committed by civil servants, and these are bribery, abusing their function, forcing testimonies, breaking state and professional secrecy, making false, as well as impeding a public tender. Nevertheless, not all regulations hold a civil servant / a public office holder directly accountable for the crime as these crimes belong to a category of misdemeanours that could be committed by virtually anyone. Yet, the regulation places a more severe penalty upon a civil servant or a public office holder who has thus violated the law. The author analyses the crimes and provides statistical information on their prosecution by authorised official bodies. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Bojarski M., [w:] Górniok O., Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 2004.
 • Charko D., Odpowiedzialność karna funkcjonariusza publicznego - wybrane zagadnienia, "Samorząd Terytorialny" nr 10/2012.
 • Dziwisz S., Odpowiedzialność karna osób pełniących funkcje publiczne - uwzględnienie statusu pracownika Najwyższej Izby Kontroli, "Kontrola państwowa", 2016 nr 3.
 • Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz t. 1., Zoll A. (red.), Kraków 2012.
 • Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz t. 2., Zoll A. (red.), Warszawa 2013.
 • Kodeks karny. Komentarz, Stefański R.A. (red.), Warszawa 2015.
 • Komentarz do art. 231, Teza nr 3, (dostęp LEX).
 • Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, Giżyńska M., Piszcz A. (red.), Toruń 2014.
 • Postanowienie SN z dnia 9 marca 2006 r. III KK 230/05, Legalis nr 77085.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Kodeks karny z dnia 11 lipca 1932 r. t.j. Dz.U. Nr 60, poz. 571.
 • Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny, t.j. Dz.U. Nr 13, poz. 94.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, t.j. Dz.U. Nr 88, poz. 553.
 • Walczak W., Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za podejmowane decyzje zarządcze będące nadużyciem władzy, "Wiedza Prawnicza" 2013, nr 6.
 • Wiatrowski P., Pojęcie korzyści majątkowej i osobistej w kontekście znamion przestępstwa łapownictwa, "Przegląd Sądowy" 2007, nr 7-8.
 • Wyrok SA z dnia 10 marca 2011 r. II AKa 213/10. Legalis nr 332300.
 • Wyrok SN z dnia 7 stycznia 1983 r., III KR 336/82. Legalis nr 23516.
 • Wyrok TK z dnia 20 marca 2006 r. sygn. akt K. 17/2005, LexPolonica nr 402772.
 • Wyrok TK z dnia 9 czerwca 2010 r., SK 52/08, Legalis nr 1241399.
 • Wyrok WSA z dnia 8 grudnia 2011 r. II SA/Wa 1844/11, Legalis nr 411712.
 • Zakrzewski R., Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w nowym Kodeksie karnym, cz. II., "Monitor Prawniczy" 1998, nr 1.
 • Zakrzewski R., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, "Monitor Prawniczy" 1998, nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.