PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
Import of Rolling Stock to Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy postanowili zbadać, jaka była rola importu taboru kolejowego i jego elementów w zaspokojeniu potrzeb polskiego rynku kolejowego oraz skąd pochodził importowany tabor. Zakres czasowy badań objął lata 1945-2017, ale ze względu na różne uwarunkowania gospodarcze analizę przeprowadzono w trzech okresach: 1945-1989, 1990-2001 i 2002-2018. W badaniach pominięto tabor parowy oraz wagony, a skupiono się na elektrycznych i spalinowych jednostkach trakcyjnych. Uwzględniono także kwestie związane z importem technologii i podzespołów do produkcji tego rodzaju taboru na terenie Polski. Wskazano uwarunkowania sprowadzania taboru z zagranicy, miejsce produkcji importowanych pojazdów eksploatowanych w Polsce oraz kraje, w których były one użytkowane, jeśli sprowadzono je jako używane. W okresie PRL import taboru odbywał się głównie w ramach RWPG. Z importu pochodziła znaczna część taboru spalinowego, zaś tabor elektryczny produkowano głównie w kraju. Istotne znaczenie miał zakup licencji na produkcję podzespołów i lokomotyw elektrycznych w Europie Zachodniej. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku znacząco spadło zapotrzebowanie na tabor, w tym także na jego import. Natomiast po otwarciu rynku kolejowego w 2002 roku zapotrzebowanie na tabor istotnie wzrosło, co przełożyło się także na zwiększony import - najpierw używanego, a potem nowego taboru. Współcześnie sprowadzano z zagranicy przede wszystkim lokomotywy oraz podzespoły do produkcji taboru w kraju - głównie z Niemiec.(abstrakt oryginalny)
EN
The authors examined the role of rolling stock import and its elements in meeting the needs of the Polish rail market and the sources of the imported rolling stock. The time range of the research covered the years 1945-2017, but due to different economic conditions, the analysis was carried out for three periods: 1945-1989, 1990-2001 and 2002-2018. In the research, the steam locomotives were omitted, and the analysis covered electric and diesel rolling stock. Issues related to the import of technologies and components for rolling stock production in the country were also taken into account. The conditions of importing the rolling stock from abroad, the place of production of imported vehicles operated in Poland and the countries in which they were used, if they were imported as used, were indicated. Import of rolling stock in the PPR took place mainly within the frame of CMEA. A significant part of the diesel rolling stock came from import, and the electric rolling stock was largely produced in the country. Important were the purchase of licenses for the production of electric locomotives and components for its production in Western Europe. In the 1990s, the demand for rolling stock decreased significantly and this also included import. However, after the opening of the railway market in 2002, the demand for rolling stock increased and so did the imports - first used vehicles and later new rolling stock. Currently, locomotives and components for rolling stock production in the country were imported from abroad.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 55 lat lokomotyw EU06 (2017, 9 lutego). InfoRail. Pozyskano z http://m.inforail.pl/55-lat-lokomotyw-eu06_more_91778.html
 • Baza wagonów kolejowych (2018, 15 listopada). Pozyskano z http://bazawagonow.pl/
 • Beria, P., Quinet, E., de Rus, G., Schulz, C. (2010). A comparison of rail liberalisation levels across four European countries. 12 WCTR, Lisbona.
 • Bocheński, T. (2012). Koleje regionalne w Polsce. W: S. Sitek (red.). Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki i Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, 37-50.
 • Bocheński, T. (2016). Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Bruckmann, D., Bomhauer-Beins, A., Weidmann, U. (2015). A Qualitative Model to Evaluate the Financial Effects of Innovations in the Rail Sector. Transportation Research Procedia, 10, 564-573. doi: 10.1016/j.trpro.2015.09.010
 • Chiżyński, J. (2011). Atlas przewoźników kolejowych Polski. Rybnik: Eurosprinter.
 • Ciechański, A. (2013). Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881-2010. Prace Geograficzne, 243.
 • Crozet, Y. (2017). Rail freidht development in Europe: how to deal with a doubly-imperfect competition? Transportation Research Procedia, 25, 425-442. doi: 10.1016/j.trpro.2017.05.420
 • Fiszer, K. (2017a, 26 stycznia). Czeskie 810 w SKPL. Do połączeń całorocznych. Rynek Kolejowy. Pozyskano z https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/czeskie-810-w-skpl-do połaczen- calorocznych-80018.html
 • Fiszer, K. (2017b, 10 kwietnia). SKPL: Dodatkowe kursy na Pleszewskiej KL. Rynek Kolejowy. Pozyskano z https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/skpl-dodatkowe-kursy-na-pleszewskiej- kl-81171.html
 • Freightliner Pl (2018, 22 grudnia). Pozyskano z https://pl.freightliner.eu/pl/o-nas/nasz-tabor/
 • Fularz, A. (2004). LKR - Krótka historia pierwszej kolei samorządowej. Ekonomika Kolei, 1, 6-10.
 • Goździewicz, J. (2017, 23 grudnia). Kolej lat siedemdziesiątych w Polsce. Wspomnienia. Rynek Kolejowy. Pozyskano z https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/kolej-lat-siedemdziesiatych- w-polsce-wspomnienia-84978.html
 • Graff, M. (2007). Lokomotywy Bombardiera TRAXX F140 MS dla PKP Cargo. Technika Transportu Szynowego, 12, 18.
 • Graff, M. (2012a). Lokomotywy elektryczne serii E405/E412 kolei włoskich. Technika Transportu Szynowego, 1-2, 45-48.
 • Graff, M. (2012b). Spalinowe wagony silnikowe i zespoły trakcyjne serii DH1 i DH2. Technika Transportu Szynowego, 12, 43-46.
 • Graff, M. (2013). Spalinowe zespoły trakcyjne serii MR+MRD i Y. Technika Transportu Szynowego, 5, 30-33.
 • Graff, M. (2014a). Spalinowe zespoły trakcyjne GTW Stadlera na sieci PKP PLK. Technika Transportu Szynowego, 1-2, 45-47.
 • Graff, M. (2014b). Pojazdy z napędem spalinowym dla ruchu regionalnego w Polsce. Technika Transportu Szynowego, 4, 25-34.
 • Graff, M. (2017). Przemysł taboru szynowego w Polsce. Technika Transportu Szynowego, 9, 17-34.
 • Gravita 10BB z certyfikatem UTK (2012, 31 maja). Kurier Kolejowy. Pozyskano z https://kurierkolejowy. eu./aktualności/8248/gravita-10bb-z-certyfikatem-utk.html
 • Informacja o wynikach kontroli prawidłowości przeprowadzenia przez Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Koleje Państwowe przetargów na wybór dostawy składów szybkich pociągów z wychylnym nadwoziem (2000, 19 stycznia). Warszawa: Departament Transportu, Gospodarki Morskiej i Łączności NIK.
 • Irteński, T. (2013). Lokomotywy. Polskie konstrukcje. Warszawa: Wydawnictwo SBM.
 • Joint locomotive pool and maintenance strategy (2013, kwietnia). COSMOS, Good Practice, 10. Pozyskano z http://www.intermodal-cosmos.eu/content/e4/e251/e259/e268/COSMOS_ WP1_Good-Practice-Manual_10_Joint-locomotive-pool_LM-HC_20130430_eng.pdf
 • Koclega, G. (2009, 6 lipca). Lokomotywa Voith Maxima 40 CC w Lotos Kolej. Rynek Kolejowy. Pozyskano z: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/lokomotywa-voith-maxima- -40-cc-w-lotos-kolej-61088.html
 • Koleje Mazowieckie (2017, 15 grudnia). Pozyskano z http://www.mazowieckie.com.pl/
 • Komplet Vectronów w PKP CARGO, pora na PKP Intercity? (2017, 5 maja). InfoRail. Pozyskano z http://inforail.pl/komplet-vectronow-w-pkp-cargo-pora-na-pkp-intercity-_more_94131. html
 • Korcz, P. (2006). Atlas wąskotorówek. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych.
 • Kroma, R. (1995). Lokomotywa elektryczna EP03. Świat Kolei, 1, 31.
 • Lokomotywy spalinowe serii SM40 i SM41 (2018, 15 grudnia). Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce. Pozyskano z https://www.parowozy.pl/ekspozycja/spalinowe/sm40-sm41/
 • LOTOS Kolej rozpoczyna eksploatację pierwszej lokomotywy TRAXX F140 DE (2011, 1 lipca). Pozyskano z http://www.lotos.pl/322/p,174,n,3406/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_kolej_rozpoczyna_eksploatacje_pierwszej_lokomotywy_traxx_f140_de
 • Madrjas, J. (2018a, 11 stycznia). SKPL przemaluje składy kupione z GPW. Ale jeszcze nie wiadomo, gdzie pojadą. Rynek Kolejowy. Pozyskano z https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/skpl-przemaluje-sklady-kupione-z-gpw-ale-jeszcze-nie-wiadomo-gdzie-pojada- 85225.html
 • Madrjas, J. (2018b, 19 stycznia). Jakie (jeszcze) pociągi muszą sprzedać wodociągi? Rynek Kolejowy. Pozyskano z https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/jakie-jeszcze-pociagi- -musza-sprzedac-wodociagi-85374.html
 • Madrjas, J. (2018c, 9 kwietnia). FPL: Do Polski jadą kolejne lokomotywy Class 66. Rynek Kolejowy. Pozyskano z https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/fpl-do-polski-jada-kolejne-lokomotywy- class-66-86113.html
 • Piech, R. (2008, 18 lutego). Zespoły MR MRD Arriva PCC z dopuszczeniem do ruchu. InfoRail. Pozyskano z http://inforail.pl/zespoly-mr-mrd-arrivapcc-z-dopuszczeniem-do-ruchu_ more_65950.html
 • Pierwsza polska wielosystemowa lokomotywa zakończyła testy (2013, 14 sierpnia). Nowy Przemysł. Pozyskano z https://logistyka.wnp.pl/pierwsza-polska-wielosystemowa-lokomotywa- zakonczyla-testy,204433_1_0_0.html
 • Push-pulle z Bombardiera dla Kolei Mazowieckich (2017, 15 grudnia). Railway Busines Forum. Pozyskano z http://www.rbf.net.pl/wiecej,Push-pulle-z-Bombardiera-dla-Kolei-Mazowieckich
 • Rail Polska Sp. z o.o. (2017, 15 grudnia). Pozyskano z http://www.railpolska.pl/ztk.html
 • Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2016 (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Rudziński, A. (2009). Koleje Górnicze KWB Konin. Technika Transportu Szynowego, 4-5, 78-83.
 • Rusak, R. (2008a). Pojazdy trakcyjne przewoźników prywatnych - lokomotywy elektryczne. Technika Transportu Szynowego, 3, 13-21.
 • Rusak, R. (2008b). Pojazdy trakcyjne przewoźników prywatnych - lokomotywy spalinowe. Technika Transportu Szynowego, 4, 31-45.
 • Sato, Y. (2005). Global market of rolling stock manufacturing: present situation and future potential. Japan Railway & Transport Review, 41, 4-13.
 • Skodlarski, J. (1987). Stosunki handlowe Polski z krajami kapitalistycznymi (1945-1949). Kwartalnik Historyczny, 94(3), 125-144.
 • Szybciej, bezpieczniej i wygodniej - nowe pociągi z Programu Infrastruktura i Środowisko dla Intercity (2011, 23 sierpnia). Pozyskano z https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/wiadomosci/strony/20110822_intercity_rozwoj_transportu_kolejowego_pois.aspx
 • Szymajda, M. (2015, 24 grudnia). SD80. Czy dla unikalnego pojazdu jest jeszcze ratunek?, Rynek Kolejowy. Pozyskano z https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/sd80-czy-dla-unikalnego-pojazdu-jest-jeszcze-ratunek-73824.html
 • Szymajda, M. (2018, 15 czerwca). SN84 "Mucha" w barwach SKPL już w Bieszczadach. Wkrótce zabierze pasażerów. Rynek Kolejowy. Pozyskano z https://www.rynek-kolejowy.plwiadomosci/sn84-mucha-w-barwach-skpl-juz-w-bieszczadach-wkrotce-zabierze-pasazerow-87460.html.
 • Taylor, Z., Ciechański, A. (2017). Deregulacja i przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE. Prace Geograficzne, 257.
 • Terczyński, P. (1999). Spalinowe wagony silnikowe na Polskich Kolejach Państwowych. Technika Transportu Szynowego, 12, 19-29.
 • Terczyński, P. (2007). Atlas lokomotyw 2007. Poznań: Poznański Klub Modelarzy.
 • Terczyński, P. (2010). Elektryczne zespoły trakcyjne w Polsce - stan obecny i bliska perspektywa. Technika Transportu Szynowego, 5-6, 13-20.
 • Trakcja elektryczna (2018, 15 grudnia). Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce. Pozyskano z https://www.parowozy.pl/ekspozycja/elektryczne/
 • Wach, K. (2014, 22 kwietnia). GAMY dla PKP IC z silnikami MTU serii 4000. InfoRail. Pozyskano z http://m.inforail.pl/gamy-dla-pkp-ic-z-silnikami-mtu-serii-4000_more_40549.html
 • Warszawa: Husarz PKP Intercity (2008, 11 grudnia). InfoRail. Pozyskano z http://www.inforail.pl/warszawa-husarz-pkp-intercity_more_63720.html
 • Wojtkiewicz, S., Bocheński, T. (2018). Rozwój przemysłu taboru kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(3), 157-173. doi: 10.24917/20801653.323.10
 • Wróblewski, P. (2018, 15 grudnia). Historia i dzień dzisiejszy Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Pobrano z https://www.skm.pkp.pl/en/o-nas/nasza-historia
 • Za nieco ponad trzy tygodnie SP32 zakończą służbę (2017, 5 grudnia). InfoRail. Pozyskano z http://inforail.pl/za-nieco-ponad-trzy-tygodnie-sp32-zakoncza-sluzbe_more_100936. html
 • Zajfert, M. (2013). Dostęp do taboru kolejowego barierą rozwoju rynku przewozów pasażerskich w Polsce. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4(2), 89-109.
 • Zintel, K. (2003). Wąskotorowe lokomotywy elektryczne na tor 900 mm w kopalniach węgla brunatnego. Świat Kolei, 6, 30-35.
 • Zintel, K. (2005). Lokomotywy elektryczne typu EL2. Świat kolei, 1, 14-21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.