PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 51 | 14--31
Tytuł artykułu

Audyt i controlling finansowy w systemie informacyjno-kontrolnym jednostki gospodarczej -obszary dywergencji i konwergencji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Auditing and Controlling in Information and Control System of Business Entities - Areas of Divergence and Convergence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój globalnej gospodarki determinuje konieczność dostosowania przedsiębiorstw do oczekiwań ewoluującego rynku. Relewantne i skuteczne działania jednostek powinny uwzględniać najnowsze rozwiązania organizacyjno-prawne z zakresu rachunkowości i koncepcji zarządzania. W tym celu niezbędna jest budowa holistycznego i elastycznego systemu informacyjno-kontrolnego przedsiębiorstwa, który zapewni wiarygodność informacji, zabezpieczając je przed istotnymi zniekształceniami oraz zwiększy ich znaczenie w procesie decyzyjnym. Celem głównym opracowania jest przedstawienie roli audytu finansowego i controllingu finansowego jako narzędzi informacyjno-kontrolnych jednostek gospodarczych oraz zwrócenie uwagi na obszary ich dywergencji i konwergencji. Do realizacji celu wykorzystano analizę krytyczną literatury przedmiotu z zakresu audytu i controllingu finansowego, a przy formułowaniu wniosków - metody dedukcji i syntezy. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of the global economy results in the necessity to adapt companies to the expectations of the evolving market. Relevant and effective measures taken by companies should include the latest organizational and legal solutions in the areas of accounting and management. Thus, a company holistic and flexible information and control system should be developed to provide reliable information that is secured against significant distortion and to increase the role of information in decision-making processes. The main aim of the article is to present the role of financial audit and controlling as the information and control tools in economic entities and to draw attention to the areas of their divergence and convergence. To achieve the objective, critical analysis of the literature on the subject regarding financial audit and controlling was used and the methods of deduction and synthesis were applied to reach conclusions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
14--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Andruczyk B., Nowe szanse i wyzwania dla controllera w obliczu integracji z Unią Europejską, "Controlling i rachunkowość zarządcza", 2003 nr 2.
 • [2] Anthony R.N., Planning and Control System, Boston1965.
 • [3] Bąk M., Obszary zainteresowań współczesnej rachunkowości [w:] Sojak S., Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 • [4] Bramsemann R., Handbuch Controlling, Methoden und Techniken, Carl Hanser Verlag, Műnchen-Wien 1990.
 • [5] Controlling dla menedżerów, Nowak E. (red.), CeDeWu.pl, Warszawa 2013.
 • [6] Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Nowak E. (red.), PWE, Warszawa 2004.
 • [7] Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, The Institute of Internal Auditors, Florida 2009.
 • [8] Krajewska S., Znaczenie controllingu finansowego w działalności przedsiębiorstwa, Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie, Nr 8, Kraków 2008.
 • [9] Krajowy Standard Rewizji Finansowej 200 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 200, Ogólne Cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania (IAASB), Załącznik nr 1.1 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r.
 • [10] Krajowy standard rewizji finansowej nr 1 Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych, Załącznik do uchwały Nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r.
 • [11] Krzemień R., Winiarska K., Audyt wewnętrzny. Testy i zadania, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • [12] Krzywda D., Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych [w:] Krzywda D. (red.) Rewizja sprawozdań finansowych (wydanie drugie zmienione), SKwP, Warszawa 2012.
 • [13] Kuc B.R., Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 • [14] Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
 • [15] Lingnau V., Konzepte und Instrumente des Controllings. Controlling und benachbarte Gebiete, Technische Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern 2012/2013.
 • [16] Lűck W., Die Zukunft der Interne Revision, Entwicklungstendenzen der unternehmensinsternen Űberwachung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2000.
 • [17] Micherda B., Świetla K., Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne, Difin, Warszawa 2013.
 • [18] Międzynarodowe Standardy Badania, Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, 2016.
 • [19] Rubik J., Audytor a controller - sylwetka zawodowa, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław, 2008 Nr 14.
 • [20] Sawyer L.B., Dittenhofer M.A, Scheiner J.H., Sawyer's Internal Auditing, wyd. IV. Altamonte Springs 1996.
 • [21] Słownik controllera, polsko -angielsko -niemiecki, International Group of Controlling, tł. S. Olech, Akademia Controllingu, ODiTK, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 2003.
 • [22] Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • [23] Słownik, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, The Institute of Internal Auditors Reserch Fundation (IIARF), Florida, 2009.
 • [24] Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, t. jedn., Dz.U. 2017 poz. 1089, z późn.zm.
 • [25] Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, t. jedn., Dz. U. 2009 nr 77, poz. 649.
 • [26] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t. jedn., Dz. U. 2019, poz.869, z późn, zm.
 • [27] Weber J., Jakie zadania powinien podejmować controller i dlaczego?- Zasadnicze przemyślenia dotyczące znanego problemu, [w:] Controlling - doświadczenia krajowe i zagraniczne. Problemy, instrumenty, procedury, perspektywy, Oficyna Controllingu PROFIT, Katowice, 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.