PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. nr 59 | 44--60
Tytuł artykułu

Geopolityczne czynniki innowacyjnego rozwoju Polski i krajów Trójmorza

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Geopolitical Factors of the Innovative Development of Poland and the Three Seas Initiative Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ważnym kierunkiem przyszłego rozwoju Polski jest budowanie unii państw Trójmorza. Jest to droga realistyczna w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych, ale długa i niełatwa. Unia Trójmorza do swojej samodzielności politycznej potrzebuje własnej strefy walutowej, która zapewni niezależność i oryginalną siłę ekonomiczną państwom członkowskim. Ta strefa walutowa różni się istotnie w teorii i praktyce od strefy euro; jest ona integracyjna a nie dyskryminacyjna. Jej podstawą jest ekonomia pracy, w której bank centralny nie ma prawa emisji waluty, lecz działa jako płatnik wynagrodzeń dla sektora budżetowego. W wyniku tworzenia unii ujawnią się pozytywne czynniki innowacyjne jak zwiększenie skali działalności i postępowa organizacja finansów państwa. Artykuł zawiera także teorię translacji wielkości ekonomicznych do wspólnej jednostki pieniężnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The building of the Threa Seas union is an important direction for the future development of Poland This is a realistic path in the current geopolitical conditions, but it is long and not easy. For its political independence the Three Seas nnion needs its own currency zone, which will ensure independence and original economic power for the member states. This currency area is significantly different in theory and practice from the euro area; it is inclusive and not discriminatory. It is based on the labor economy, in which the central bank does not have the right to issue currency, but acts as a remuneration payer for the public sector. As a result of the creation of the union, positive innovative factors will appear, such as an increase in the scale of operations and the progressive organization of state finances. The paper also contains the theory of translating economic values into a common monetary unit. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Barburski, J., Dobija, M. (2011). Produktywność pracy jako narzędzie sterowania ekonomicznego. W: M. Dobija (red)., Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej (s. 82-112). Kraków: Wydawnictwo UEK.
 • Barrow, J.D. (2002). The Constant of Nature. From Alpha to Omega - The Numbers That Encode the Deepest Secrets of the Universe. New York: Pantheon Books.
 • Bartosiak, J. (2014-2015). Polska droga od słabości do siły. Nowa Konfederacja. Internetowy Miesięcznik Idei, 3 (54) 1-6.
 • Bartosiak, J. (2018). Geostrategiczne położenie Polski. Pobrane z: https://www.youtube. com/watch?v=LrWZ-75AM7Y (2018.3.10).
 • Bobkowski, K. (2013). Chiny w grze o dominację nad Eurazją. Przegląd Geopolityczny, 6, 47-59.
 • Chodakiewicz, M. (2018). Międzymorze. Warszawa: Wydawnictwo Wolności.
 • Dobija, M. (2005). Financing Labor in the Public Sector without Tax Funds. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 4, 5-20.
 • Dobija, M. (2011). Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange. Modern Economy, 2(2), 142-152. DOI: 10.4236/me.2011.22019.
 • Dobija, M. (2014a). Formation of the Integrative Currency Area. SOP Transactions on Economic Research, 1 (1), 1-9. DOI: 10.15764/ER.2014.01001.
 • Dobija, M. (2014b). Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego. Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39, 110-133.
 • Dobija, M. (2014c). The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency. Modern Economy, 5, 289-302. DOI: 10.4236/me.2014.54029.
 • Dobija, M. (2015). Organizacja systemu finansowego i priorytety zarządzania w państwach tworzących integracyjną strefę walutową. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 42, 86-105.
 • Dobija, M. (2016). Układ pojęć konstytuujących teorię rachunkowości w kontekście nauk ekonomicznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 145, 9-28.
 • Dobija, M. (2017). Ekonomiczne podstawy geopolitycznego projektu Międzymorza. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50, 144-162. DOI 10.15584/nsawg.
 • Dobija, M. (2018). Integracyjna strefa walutowa źródłem siły Międzymorza. ARCANA, 139-140, 24-54.
 • Friedman, G. (2009). Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek. Warszawa: AMF Plus Group. Friedman, G. (2012). Następna dekada. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Jastrzębska, W., Cyrek, M., Kata, R., Wosiek, M. (2016). Strefa euro w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego - między wizją a realiami. Warszawa: CeDeWu.
 • Jędrzejczyk, M. (2012). Labor Productivity Parity vs. Trend of Exchange Rate. Modern Economy, 6, 780-785. DOI: 10.4236/me.2012.36099.
 • Jędrzejczyk, M. (2013). Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce. Warszawa: Difin.
 • Kurek, B. (2011). Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko. Kraków: Wydawnictwo UEK.
 • Kurek, B., Dobija, M. (2013). Towards Scientific Economics. Modern Economy, 4, 293-304. DOI: 10.4236/me.2013.44033.
 • Mazurkiewicz, B. (2017). Zmiany w postrzeganiu przestrzeni a geopolityka we współczesnej Rosji. Przegląd Geopolityczny, 22, 117-127.
 • Mazur, M. (1976). Cybernetyka i charakter. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Mundell, R. (1968). International Economics. New York: Macmillan.
 • Mundell, R, (2000a). The Euro and the Accession Countries. Journal of Transforming Economies and Societies, EMERGO, 7 (13), 3-9.
 • Mundell, R. (2000b). Międzynarodowa architektura finansowa. Obszar euro i jego rozszerzenie na Europę Wschodnią. Master of Business Administration, 6 (47), 4-11.
 • Poteraj, J. (2012). System emerytalny na Białorusi. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24, 186-200.
 • Renkas, J. (2016), Ekonomia pracy: teoria godziwych wynagrodzeń. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 439, 284-301.
 • Sykulski, L. (2014). Koncepcja radykalnego podmiotu i "czwarta teoria polityczna" Aleksandra Dugina w kontekście bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej. Przegląd Geopolityczny, 8, 229-240.
 • Sykulski, L. (2015), Polska myśl geopolityczna latach 1989-2009. Chorzów: Chorzowskie Towarzystwo Naukowe im. Kurta Aldera.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.