PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 3 | 9844--9849
Tytuł artykułu

Efektywność oczyszczania ścieków przetwórstwa mięsnego z wykorzystaniem wypełnień aktywnych

Warianty tytułu
The Efficiency of Meat Processing Wastewater Treatment Using Activated Fillings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było określenie efektywności oczyszczania ścieków z przemysłu mięsnego przy wykorzystaniu wypełnień aktywnych. Przemysł mięsny jest źródłem ścieków o wysokim stężeniu zanieczyszczeń, które w znacznym stopniu wpływają na degradację środowiska. Omawiane zużyte wody zawierają ChZT na poziomie 1500-5000 mg O2/dm3 , 1000-2500 mg O2/dm3 BZT5, 120-200 mg N/dm3 azotu ogólnego oraz do 40 mg P/dm3 fosforu ogólnego. Restrykcyjne wymogi odprowadzanych wód do środowiska oraz trudności z usuwaniem fosforu w warunkach beztlenowym, sprawiają, że poszukuje się nowych technik oczyszczania ścieków. Zaproponowana metoda oczyszczania ścieków opiera się o proces roztwarzania metali. Testowane wypełnienia aktywne pokryte zostały w zależności od wariantu proszkiem żelaza lub miedzi. W wyniku korozji metali, jony uwalniane do ścieków wspomagają proces ich oczyszczania. W przypadku redukcji związków organicznych wyższą efektywnością wykazało się wypełnienie pokryte żelazem (52,6±08%). W odniesieniu do usuwania związków azotu i fosforu wyższą skuteczność wykazało wypełnienie pokryte proszkiem miedzi. Azot ogólny został zredukowany o 24,92±0,5%., natomiast fosfor ogólny o 65,65±1,6%. Najmniejszą efektywnością usuwania zarówno fosforu ogólnego, azotu ogólnego jak również związków organicznych wyrażonych w ChZT zaobserwowano w próbie kontrolnej z wypełnieniem nie pokrytym żadnym metalem.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study was to determine the effect of meat wastewater treatment with active plenums.The meat industry is source of highly polluted wastewater, which significantly impact the degradation of the environment. The discussed sewage contain 1500-5000 mg O2/dm3 COD, 1000-2500 mg O2/dm3 BOD5, 120-200 mg/dm3 total nitrogen and to 40 mg/dm3 total phosphorus. The restrictive requirements of wastewaters introduce to environment and the difficulty of phosphorus removal in the anaerobic condition cause to looking for the new treatments ways. The proposed method of wastewater treatment is based on the process of dissolution of the metals. Tested were covered with active filling depending on the variant of iron or copper powder. As a result of corrosion of metal ions released to assist the process of waste water purification. In the case of a reduction of organic compounds showed a higher efficiency of by filling the covered with iron (52.6±08%). With regard to the removal of nitrogen and phosphorus compounds showed higher efficiency filling coated copper powder. Total nitrogen was reduced by 24.92±0.5%., while the total phosphorus about 65.65±1.6%. The lowest efficiency of removal of both total phosphorus, total nitrogen and organic compounds expressed in COD was observed in the control of the filling is not covered with any metal. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9844--9849
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • [1] Bartkiewicz B.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych, "Wydawnictwo Naukowe PWN", Warszawa 2007.
 • [2] Chávez P., Castillo L., Dendooven, L.: Poultry slaughter wastewater treatment with an up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor, "Bioresource Technology", 15/2005, s. 1730-1736.
 • [3] Gudelis-Matys K.: Oczyszczanie ścieków w zakładach mięsnych, "Gospodarka Mięsna", 9/2004, s. 50-52.
 • [4] Konieczny P., Szymański M.: Ścieki przemysłu spożywczego - charakterystyka, zagrożenia, korzyści, "Przegląd Komunalny", 2/2007, s. 88-100.
 • [5] Konieczny P., Uchman W.: Zakład mięsny a środowisko naturalne, "Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego", Poznań 1997.
 • [6] Krzanowski S., Wałęga A., Paśmionka I.: Oczyszczanie ścieków z wybranych zakładów przemysłu spożywczego, "Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN w Krakowie", Kraków 2008.
 • [7] Makara A., Banach M., Kowalski M., 2010. Hydrolizaty białkowe i suszone pro-teiny - analiza rynku, wymagania jakościowe, zastosowanie, "Czasopismo Techniczne. Chemia", 107/2010, s. 161- 172.
 • [8] Mały rocznik statystyczny, ZWS, Warszawa 2005.
 • [9] Mizgajski A., Andrzejewska-Wierzbicka M.: Formy oddziaływania na środowisko przetwórstwa mięsnego w świetle przepisów prawa, "Problemy Ocen Środowiskowych", 3/2003, s. 46-52.
 • [10] Olszewski A.: Technologia przetwórstwa mięsa, "WNT", Warszawa 2008.
 • [11] Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, "ZWS", Warszawa 2008.
 • [12] Simpson A., Kubicki M.: Ochrona środowiska w przemyśle mięsnym, "FAPA", 1998, s.42-45.
 • [13] Wysocka I., Kościelniak T.: Wpływ napowietrzania na efektywność usuwania fosforu ze ścieków metodą roztwarzania metali, "Inżynieria Ekologiczna", 24/2011, s. 154-163.
 • [14] Wysocka I., Krzemieniewski M., Janczukowicz W., Pesta J.: Influence of metal ions introduction to the solution by corrosion on phosphorus removal from wastewater, "Natural sciences", 2/2001, s. 307-315.
 • [15] Wysocka I.: Dezaktywacja fosforu w ściekach metodą roztwarzania metali, "Inżynieria Ekologiczna" 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568143

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.