PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 23 | nr 3 | 1--14
Tytuł artykułu

Macroeconomic Factors of Economic Growth in the European Union in 2000-2016: A Multidimensional Analysis

Warianty tytułu
Makroekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej w latach 2000-2016: analiza wielowymiarowa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Konstrukcja efektywnej polityki w obszarze wzrostu gospodarczego wymaga identyfikacji jego kluczowych determinant. W przeprowadzonym badaniu wykorzystano jedną z metod analizy wielowymiarowej - analizę dyskryminacyjną. Jest ona szeroko stosowana w skali mikroekonomicznej, zwłaszcza w obszarze przewidywania bankructwa przedsiębiorstw, jednak w zagadnieniu wzrostu gospodarczego nie była praktycznie dotychczas wykorzystywana. Oprócz głównego celu polegającego na wskazaniu najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2016, badany był wpływ kryzysu oraz akcesji do UE. Źródłem danych statystycznych były bazy Eurostat oraz The Conference Board (Total Economy Database). Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że o stopie wzrostu PKB krajów UE decydowały: konsumpcja, inwestycje, eksport i wydajność pracy, a w okresach spowolnienia gospodarczego również dług publiczny. Przystąpienie do UE powodowało wzrost znaczenia eksportu.(abstrakt oryginalny)
EN
The creation of an effective growth policy requires the identification of its key determinants. The study used one of the methods of multidimensional analysis - discriminant analysis. It is widely used on a microeconomic scale, especially in the area of forecasting bankruptcy of enterprises, but in the area of economic growth, it has not been used in practice so far. In addition to the main objective of identifying the most important economic growth factors of the European Union countries in 2000- 2016, the impact of the crisis and accession to the EU was examined. The statistical data sources were the databases of Eurostat and the Conference Board (Total Economy Database). The results obtained allowed us to conclude that the rate of Gross Domestic Product growth in the EU countries was determined by consumption, investment, export and labour productivity, and in periods of economic slowdown also public debt. The enlargement of the EU resulted in an increase in the importance of export.(original abstract)
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
1--14
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Szczecin, Poland
 • University of Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Agrawal K., Maheshwari J., 2014, Default risk modelling using macroeconomic variables, Journal of Indian Business Research, vol. 6, no. 4, pp. 270-285.
 • Ahn S., Hemmings P., 2000, Policy Influences on Economic Growth in OECD Countries: An Evaluation of the Evidence, OECD, Economics Department, Economics Department Working Papers, no. 246, OECD, Paris.
 • Barro R.J., 1996, Determinants Of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study, NBER Working Paper 5698, Cambridge.
 • Batóg J., 2007, Próba klasyfikacji czynników wzrostu gospodarczego, Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 450, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki no. 17, pp. 43-56.
 • Batóg J., 2009, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej z autokorelacją przestrzenną do klasyfikacji obiektów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 47, Taksonomia 16, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, pp. 382-389.
 • Batóg B., Batóg J., 2012, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do identyfikacji czynników determinujących stopę zwrotu z inwestycji na rynku kapitałowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, no. 242, pp. 387-395.
 • Batóg J., 2010, Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej. Analiza ekonometryczna, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (DCCCLIV) 780, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Batóg B., Wawrzyniak K., 1997, Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej do oceny kondycji finansowo-ekonomicznej spółek i przedsiębiorstw I, II, III i IV transzy alokowanych do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, Przegląd Statystyczny, vol. 44, no. 1, pp. 105-115.
 • Borys T., 2005, Indicators for Sustainable Development - Polish Experiences, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok.
 • Bosworth B., Collins S.M., 2003, The Empirics of Growth: An Update, Brookings Papers on Economic Activity, no. 2, pp. 113-206, DOI: 10.1353/eca.2004.0002.
 • Budner W.W., 2006, Zmiany zależności ekonomicznych polskiej gospodarki w okresie transformacji w wymiarze regionalnym, Prace Habilitacyjne, no. 27, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Choudhury A.H., Naidu G.N., 2009, Turkey's Economic Integration with the EU: An Evaluation of Current Status and Future Prognosis, Journal of International Business Research, vol. 8, no. 1, pp. 29-43.
 • Cortés E.A., Navarro J.L.A., 2011, Do ICT Influence Economic Growth and Human Development in European Union Countries?, International Advances in Economic Research, vol. 17, no. 1, pp. 28-44, DOI: 10.1007/s11294-010-9289-5.
 • Czerwiński Z., 2002, Stopa inwestycji a maksymalizacja spożycia, [in:] Moje zmagania z ekonomią, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Doppelhoffer G., 2000, Three Essays on the Determinants of Economic Growth, unpublished Ph.D. dissertation, Columbia University.
 • Doppelhofer G., Miller R. I., Sala-i-Martin X., 2000, Determinants of Long-term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach, Economics Department Working Papers no. 266, OECD, Paris.
 • Durlauf S.N., Johnson P.A., Temple J.R.W., 2005, Growth Econometrics, [in:] P. Aghion, S.N. Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth, Vol. 1A, Handbooks in Economics 22, Elsevier, North-Holland.
 • Fernandes S., 2013, An empirical approach of the distinctive aspects for socioeconomic development, International Journal of Social Economics, vol. 40, no. 11, pp. 956-970, DOI: 10.1108/IJSE-02-2012-0031.
 • Fisher R.A., 1936, The use of multiple measurements in taxonomic problems, Annals of Eugenics, vol. 7, no. 2, pp. 179-188.
 • Ismail S., Ahmed S., 2015, Economic growth and macro variables in India: An empirical study, Journal of Economics and Development, vol.17, no. 3, December, pp. 42-59.
 • Johnson R.A., Wichern D.W., 2007, Applied Multivariate Statistical Analysis, Pearson Education.
 • Kosikowski C., 2004, Potrzeba i możliwości wspierania długookresowego wzrostu gospodarczego i dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski przez prawo, [in:] G. Kołodko (ed.), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, pp. 163-176.
 • Maniatis P., 2013, The place of the eurozone countries in the international economy. Comparison using discriminant analysis, Journal of Economic Studies, vol. 40, no. 2, pp. 127-179, DOI: 10.1108/01443581311283655.
 • McLachlan G.J., 2004, Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition, John Wiley & Sons.
 • Panek T., 2009, Metody statystyczne wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Piasecki R., 2003, Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa.
 • Piontek B., 2006, Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Rozprawy Naukowe, no. 13, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 • Pociecha J., 2007, Problemy prognozowania bankructwa firmy metodą analizy dyskryminacyjnej, Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, no. 205, pp. 63-79.
 • Pritchett L., 2000, Understanding patterns of economic growth: searching for Hills among Plateaus, mountains, and plains, The World Bank Economic Review, May, vol. 14, no. 2, pp. 221-250.
 • Próchniak M., 2005, Bariery wzrostu gospodarczego. Przegląd wyników badań empirycznych, Zeszyty Naukowe, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej, no. 17, pp. 76-101.
 • Rapacki R. (ed.), 2009, Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa.
 • Rapacki R., Próchniak M., 2014, Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Ekonomia, no. 39, pp. 87-122.
 • Siedlecki J., 2000, Równowaga a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 • Tacq J., 2007, Multivariate Analysis in Social Science Research, Sage Publications, London.
 • Temple J., 1999, The new growth evidence, Journal of Economic Literature, vol. 37, no. 1, pp. 112-156.
 • Trpkova M., Tevdovski D., 2010, Applied discriminant analysis in the estimation of potential EU members, Revista Tinerilor Economişti (The Young Economists Journal), vol. 1, issue 15, pp. 135-147.
 • Woźniak G.M., 2004, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Zrozumieć wzrost gospodarczy. Analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy, 2005, OECD, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568153

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.