PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | T. 11, Nr 2 | 169--186
Tytuł artykułu

O problematyce nadpłat powstałych w związku z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
On the issue of excess tax that arose due to the Constitutional Tribunal's decisions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z podstawowych uprawnień Trybunału Konstytucyjnego nadanych mu postanowieniami ustawy zasadniczej jest orzekanie w sprawach zgodności ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeczenia Trybunału odnoszą się również do ustaw podatkowych, co implikuje określone konsekwencje związane z weryfikacją prawidłowości rozliczeń podatkowych dokonanych w oparciu o zakwestionowany przepis i zasadniczo prowadzi do powstania nadpłat. Sytuacje takie w ostatnim czasie nie należą do rzadkości, co uzasadnia głębszą refleksję nad tym tematem w kontekście racjonalności uregulowanych na gruncie ustawy - Ordynacja podatkowa procedur weryfikacji poprawności zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji lub decyzji. Postawić należy tezę, iż niejednolity charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i różny sposób rozliczenia podatku nie zostały w dostateczny sposób uwzględnione w przepisach tej ustawy. Prowadzi to do określonych problemów praktycznych na gruncie prawa podatkowego, które zostaną zasygnalizowane w niniejszym opracowaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the fundamental powers of the Constitutional Tribunal granted by the provisions of the Constitution is to decide about the compliance of a statute with the Polish Constitution. The Tribunal's decisions refer to tax statutes as well, which implies specified consequences connected with the verification of accuracy of tax settlements made under a challenged provision. Such situations have not been uncommon recently, which justifies a more profound reflection on this issue in the context of rationality of verification procedures of tax obligations, regulated under the Tax Ordinance Law, ensuing from a declaration or a decision. One should put forward a thesis according to which a non-uniform nature of the Constitutional Tribunal's decisions has not been sufficiently included in the provisions of this statute. This evokes specified practical problems in tax law, which will be outlined in this study. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
169--186
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Brzeziński B., Jezierski J., Z problematyki wykładni prawa podatkowego, Łódź 1992.
 • Dowgier R., Wniosek o oprocentowanie nadpłaty, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2018, 6.
 • Dowgier R., Przyczynienie się organu podatkowego do powstania przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji jako warunek oprocentowania nadpłaty, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2015, 4.
 • Dowgier R., Etel L. (red.), Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Białystok 2013.
 • Dowgier R., Etel L. (red.), Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Teszner K., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Etel L. et al., Nowa ordynacja podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Białystok 2017.
 • Etel L., Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego a zwrot nadpłaty, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2018, 3.
 • Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008.
 • Olechno A., Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na stosowanie prawa podatkowego w Polsce, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2013, 9.
 • Popławski M., Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia należności podatkowych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014.
 • Safjan M., Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu bezprawia normatywnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005, 67(1).
 • Smoktunowicz E., Mieszkowski J., Źródła i wykładnia prawa podatkowego, Białystok 1998.
 • Woś T., Wyroki interpretacyjne i zakresowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Studia Iuridica Lublinensia" 2016, 25(3), http://studiaiuridica.umcs.pl (dostęp: 13.03.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568183

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.