PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | T. 11, Nr 2 | 204--224
Tytuł artykułu

Przetwarzanie danych biometrycznych w polskim porządku prawnym

Warianty tytułu
The Processing of Biometric Data in the Polish Legal Framework
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie problematyki przetwarzania danych biometrycznych na tle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów prawa krajowego mających na celu zapewnienie skuteczności stosowania tego rozporządzenia. Artykuł przybliża pojęcie i podstawowe zasady przetwarzania danych biometrycznych osób fizycznych, z uwzględnieniem problematycznej kwestii dobrowolności zgody pracownika na przetwarzanie jego danych biometrycznych przez pracodawcę. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to cover the issue of the processing of biometric data in the context of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC and the provisions of the relevant Polish law intended to ensure effective application of the regulation in question. The paper is to familiarize the readers with the notion and the fundamental principles of the processing of the biometric data of natural persons, taking into account the problematic issue of voluntary consent given by employees to their biometric data being processed by their employers.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
204--224
Opis fizyczny
Bibliografia
 • ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych, www.edugiodo.giodo.gov.pl
 • Ashok J., Shivashankar V., Mudraj P.V.G.S., An overview of biometrics, "International Journal an Computer Science and Engineering" 2010, 2(7).
 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Zakamycze 2004.
 • Barta J. (red.), Litwiński P., Kawecki M., Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Bielak-Jomaa E., Dane biometryczne i zasady ich ochrony, [w:] M. Jagielski et al., Ochrona danych osobowych medycznych, Warszawa 2016.
 • Mir A.H., Rubab S., Jhat Z.A., Biometrics Verification: a Literature Survey, "Journal of Computing and ICT Research", 2011, 5(2), s. 67-80, http://www.ijcir.org/volume5-number2 /article7.pdf.
 • Opinia 3/2012 Grupy Roboczej Art. 29 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie sytuacji w dziedzinie technologii biometrycznych (WP 193).
 • Opinia 2/2017 Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych Osobowych z dnia 8 czerwca 2017 r. (WP 249), https://giodo.gov.pl/pl/1520296/10060
 • Opinia Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych Osobowych przyjęta w dniu 1 sierpnia 2003 r. pod nazwą "Dokument Roboczy w sprawie biometrii" (12168/02/EN WP 80), http://www.statewatch.org/news/2004/feb/biometric-wp80_en.pdf
 • Sudoł M., Aspekty prawne biometrii, [w:] T. Woszczyński (red.), Raport biometryczny 2.0: "Bankowość biometryczna", Warszawa 2013.
 • Tatepamulwar C.B., Pawar V.P., Fadewarr H.S., Biometric Recognition: Biometrics: Iris Scanning C.B. - A Literature Review, https://www.slideshare.net/oliviamoran/biometrics- -iris-scanning-a-literature-review.
 • Wierczyński G., Komentarz do rozporządzenia w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", [w:] G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2016.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sygn. II SA/Wa 151/10. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5D76DF794E
 • Wyrok NSA z dnia 6 września 2011 r. w sprawie sygn. I OSK 1476/10.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2008 r., sygn. K 43/07.
 • Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. UE L 281, 23/11/1995, P. 0031-0050).
 • Projekt ustawy z dnia 12 września 2017 r. - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302951 ostatecznie zastąpiony przez ustawę zmieniającą z dnia 21 lutego 2019 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. z 2019 r., poz. 730).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. tj. z 2019, poz. 1040).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2187
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 659 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1373 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1014 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1014 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1398).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 768 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 649, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.