PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | T. 11, Nr 2 | 270--282
Tytuł artykułu

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7.04.2017 r., V CSK 481/16

Warianty tytułu
Commentary on Supreme Court verdict of 7 April 2017, V CSK 481/16
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W glosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy potwierdził możliwość modyfikacji wynagrodzenia ryczałtowego poza przypadkami opisanymi w art. 632 § 2 k.c. w sytuacji przedmiotowo istotnej zmiany zakresu świadczenia wykonawcy. Nie poddano natomiast szerszej analizie kwestii prawnej doniosłości nieformalnych uzgodnień między stronami co do zmiany treści zobowiązania oraz istnienia obowiązku formalnej zmiany umowy w takich okolicznościach. Ponadto Sąd Najwyższy odmówił zakwalifikowania umowy typu "zaprojektuj i wybuduj" jako umowy o roboty budowlane, uznając ją za umowę mieszaną. Niniejsza glosa stanowi komentarz do stanowiska Sądu Najwyższego w powyższych kwestiach, przy czym w zakresie pierwszego problemu jest to komentarz aprobujący, odnośnie zaś do dwóch pozostałych krytyczny.(abstrakt oryginalny)
EN
In the commented verdict Supreme Court confirmed possibility to modify lump sum outside of the scope of regulation of Civil Code art. 632 § 2 in case when there are essential changes in the contractor's performance. However, the question of legal consequences of informal arrangements between the parties on modification of the obligation and the issue of duty to formally amend the contract in such situations was not addressed. Additionally, Supreme Court refused to classify "Design and Build" contract as a variation of the construction contract and considered it a mixed contract instead. This text comments on the issues referred to hereinabove. As for the first issue it is an affirmative commentary while the remaining two issues are being commented critically. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
270--282
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Bańczyk W., Alokacja ryzyka zmiany okoliczności podczas wykonywania długoterminowej umowy o dzieło i o roboty budowlane w kierunku umowy rozwijającej się, Kraków 2017.
 • Dubis W., Charakter prawny obowiązku inwestora właściwego przygotowania inwestycji w umowie o roboty budowlane, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 2009, 3161.
 • Gordon Z., Umowa o roboty budowlane w obrocie uspołecznionym, Toruń 1991.
 • Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016.
 • Gutowski M., Odpowiedzialność inwestora w umowach o roboty budowlane (na tle art. 647¹ § 5 k.c.), "Państwo i Prawo" 2008, 2, s. 82.
 • Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Warszawa 2018.
 • Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz LEX, t. 3, Zobowiązania. Część szczególna, wyd. 2, Warszawa 2014.
 • Klein A., Skutki braku współdziałania wierzyciela z dłużnikiem, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 1990, 1152.
 • Klich G., Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, Warszawa 2016.
 • Kocot W.J., Odpowiedzialność przedkontraktowa, Warszawa 2013.
 • Łętowska E. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań - część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2013.
 • Osajda K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Zobowiązania, Warszawa 2013.
 • Radwański Z. (red.), System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1, Ossolineum 1981.
 • Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977.
 • Stachowiak M., Jerzykowski J., Dzierżanowski W., Prawo zamówień publicznych. Komentarz LEX, wyd. 6, Warszawa 2014.
 • Strzępka J., Zielińska E., Umowa o roboty budowlane w systematyce Kodeksu cywilnego - de lege lata i de lege ferenda (cz. 1), "Monitor Prawniczy" 2007, 10.
 • Strzępka J.A. (red.), Prawo umów budowlanych, wyd. 3, Warszawa 2012.
 • Strzępka-Frania E., Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych, Warszawa 2010.
 • Szczurowski T., Kwalifikacja prawna umów remontowych i innych wykonywanych przez prowadzenie robót budowlanych w istniejącym obiekcie, "Monitor Prawniczy" 2011, 16.
 • Szostak R., Umowy o zamówienia publiczne w zarysie, Warszawa 2018.
 • Szpunar A., Nadużycie prawa podmiotowego, Kraków 1947.
 • Tarska M., Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012.
 • Winiarz J. (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1980.
 • Włodyka S. (red.), System prawa handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, wyd. 4, Warszawa 2014.
 • Zagrobelny K., Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568215

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.