PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 45 | 153--172
Tytuł artykułu

Aspekt porównawczy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (w zakresie ochrony praw społeczno-ekonomicznych) z innymi aktami międzynarodowymi o podobnym znaczeniu

Autorzy
Warianty tytułu
The Comparative Aspect of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (Regarding the Protection of Socio-Economic Rights) with other International Acts of Similar Importance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule Karta Praw Podstawowych UE została uwyraźniona przede wszystkim przez porównanie tego dokumentu z innymi instrumentami ochrony praw człowieka. Postanowienia zawarte w KPP przedstawione są na płaszczyźnie uniwersalnej, której fundamentem jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. oraz Międzynarodowe pakty praw człowieka z 1966 r. (Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz Międzynarodowy pakt praw osobistych i politycznych). Dla problematyki praw człowieka istotne są także zapisy zawarte w dokumentach końcowych - Konferencji Helsińskiej z 1973 r. i Konferencji Wiedeńskiej z 1989 r., tworzących ład w ramach KBWE/OBWE. Innym zasadniczym punktem odniesienia jest ochrona praw podstawowych w ramach Rady Europy wraz z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the EU Charter of Fundamental Rights has been analyzed first of all by comparing this document with other instruments for the protection of human rights. The provisions contained in the Charter of Fundamental Rights of the European Union are presented on a universal level, the foundation of which is the Universal Declaration of Human Rights of 1948 and International Human Rights pacts of 1966 (The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights). The provisions contained in the final documents - the Helsinki Conference of 1973 and the Vienna Conference of 1989, which form the order within the Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) / the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) - are also important for the issue of human rights. Another fundamental point of reference is the protection of fundamental rights within the Council of Europe together with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
153--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
Bibliografia
 • Arnull A., The European Union and its Court of Justice, Oxford 1999.
 • Banaszak B., Bisztyga A., Complak K., Jabłoński M., Wieruszewski R., Wójtowicz K., System ochrony praw człowieka, Kraków 2005.
 • Bisztyga A., Europejska Konwencja Praw Człowieka a Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - stan kompatybilności czy konkurencyjności?, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 3(7)/2011.
 • Crowe R., The institutional role of the European Council after the Treaty of Lisbon, ?????????? ?????? ??????? 2013, nr 6.
 • Drzewicki K., Internationalization of Human Rights and Their Juridization [w:] red. R. Hanski, M. Suksi An introduction to the International protection of Human Rights, Turku, 1997.
 • Evju S., Fundamental social rights vs. fundamental freedoms, Europaische Zeitschrift fur Arbeitsrecht, nr. 3.
 • Franklin Ch. N.K., The Legal Status of the EU Charter of Fundamental Rights after the Treaty of Lisbon, Tilburg Law Review 2001, nr 2.
 • Głąbicka, K., Polityka socjalna w Unii Europejskiej, Studia Europejskie, 1997 nr 4.
 • Gomien D., Vademecum Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 1996.
 • Hambra S., Muszyński M., Karta Praw Podstawowych, Bielsko-Biała 2001.
 • Hofmann H. C.H., The relation between the charter's fundamental rights and the unwritten general principles of EU law: good administration as the test case, European constitutional law review; EuConst 2013, nr 1.
 • Hołda J. i Z., Rybczyńska J., Ostrowska D., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Kraków 2004.
 • Jaskiernia J., Rada Europy, Unia Europejska i OBWE w europejskim systemie ochrony praw człowieka - synergia działań czy konkurencja? [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, t. I, Toruń 2012.
 • Karowiec R., Prawo do pracy jako istotny element ochrony praw człowieka w aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania - nowe rozwiązania, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.
 • Kuźniar R., Prawa człowieka, Warszawa 2004.
 • Latoszek E., Proczek P., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2001.
 • Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003.
 • Łazowski, A., Traktaty Europejskie, wprowadzenie, Warszawa-Bydgoszcz 2003.
 • O'Brien K., The Charter of Fundamental Rights of the EU in practice, ERA-Forum: scripta iuris europaei 2013, t. 14, nr. 4.
 • Perulli A., Fundamental social rights, market regulation and EU External Action, International Journal of Comparative Lobour Law and Industrial Relations 2014.
 • Piechowiak M., Aksjologiczne podstawy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Piechowiak M., Powszechność praw człowieka. Zagadnienia filozoficzno prawne [w:] red. T. Jasudowicz i C. Mik, O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów. Księga Pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej, Toruń 1996.
 • Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w wersji Traktatu amsterdamskiego, [w:] Dokumenty Europejskie, t. III, Lublin 1999.
 • Szejna A., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej znaczenie dla Polski i Europy, Warszawa 2008.
 • Commission of the European Communities: Commision Communication on the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Brussels, 13.9.2000, COM (2000) 559 final, pkt 12.
 • European Council decision on the drawing up of Charier of fundamental rights of the European Union "Bulletin EU" 6-1999, Annexes to the Presidential conclusions, pkt 1.64 (26/28), Annex 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568239

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.