PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | T. 11, Nr 2 | 330--348
Tytuł artykułu

Znaczenie dysfunkcji w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego rodziców i dzieci w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej w świetle wyników badań własnych - aktowych

Warianty tytułu
The importance of psychological and physical dysfunction of parents and children in the judgements on parental rights termination in light of the author's judicial records investigation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem autora jest przedstawienie wpływu dysfunkcji w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego rodziców oraz dzieci na orzeczenie końcowe w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej wbrew pozorom nie jest postępowaniem, którego głównym celem jest stwierdzenie, czy dany rodzic zasługuje na wykonywanie władzy rodzicielskiej. Najważniejszą zasadą tego typu postępowań jest ochrona dobra dziecka. Dlatego też pozbawienie władzy rodzicielskiej nie następuje jedynie w sytuacji "zawinionej" przez rodzica, ale również w każdym przypadku, w którym dojdzie do trwałej niemożności wykonywania władzy rodzicielskiej z przyczyn niezawinionych po jego stronie. Wobec tego w artykule zostały przedstawione dysfunkcje zależne (np. alkoholizm czy narkomania), jak i niezależne (np. choroba onkologiczna) obejmujące sferę zdrowia rodziców i dzieci. Dokonano także ich oceny w kontekście orzecznictwa o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Wykorzystano materiały źródłowe (m.in. akty prawne, piśmiennictwo prawnicze, orzecznictwo Sądu Najwyższego), wyniki badań własnych - aktowych, uzyskane przy pomocy narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza do badania akt sądowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the below article is to illustrate the impact of the psychological and physical dysfunction within the family on the final judgement on the parental rights termination. The main goal of the proceedings to terminate parental rights is not, in spite of appearances, to determine whether the parent is capable of executing the parental duties. The prime concern of those proceedings is to ensure the child's well-being. Thus, the termination of parental rights does not occur only when the parent is 'at fault', but also in every case of permanent inability to exercise parental rights where the parent is not culpable. Therefore, this article covers dysfunctions including addiction (e.g. drug or alcohol), health conditions (e.g. a terminal illness) and others that can affect the sphere of the health of the parents and the children. Additionally, various dysfunctions were assessed in the context of the rulings on parental rights termination. Source documents used include legislative acts, legal literature, Supreme Court rulings, as well as the results of an individually conducted research based on a purpose-built questionnaire for examining court files. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
330--348
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 • Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1994 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 września 1951 r. (C 715/51), OSNCK 1953, Nr 2, poz. 37.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 17 listopada 1998 r. (II CKN 893/97), OSP 2001, Nr 3, poz. 46.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 lipca 1999 r. (I CKN 341/99), Legalis nr 503427.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 stycznia 2000 r. (III CKN 834/99), Legalis nr 188136.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 3 czerwca 2000 r. (II CKN 960/00), Legalis nr 188112.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 września 2000 r. (I CKN 931/00), Legalis nr 277256.
 • Ciepła H., Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warszawa 2000.
 • Długoszewska I., Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 2012.
 • Dolecki H., Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Warszawa 1983.
 • Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Legalis, wyd. 5, http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damjxhe4d mnboobqxalrthaztcnrqgeya
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568241

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.