PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | T. 11, Nr 2 | 313--329
Tytuł artykułu

Kryteria kontroli projektów innowacyjnych w aktualnej działalności Najwyższej Izby Kontroli

Warianty tytułu
Audit criteria of innovative projects in the current activity of the Supreme Audit Office
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz z rosnącym zaangażowaniem sektora publicznego w obszarze innowacyjności problematyka kontrolowania wydatkowania środków publicznych na projekty innowacyjne staje się ważnym problemem zarówno dla sektora publicznego, jak i dla pozostałych interesariuszy procesu wprowadzania innowacji - instytutów badawczych, spółek celowych, przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój oraz środowisk akademickich. Artykuł przedstawia analizę kryteriów stosowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w prowadzonych w ostatnich latach działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów innowacyjnych pod kątem ich aktualności i łatwości stosowania w praktyce. Ponadto artykuł prezentuje propozycje rozwiązań i uszczegółowienia stosowanych kryteriów w celu osiągnięcia większej transparentności i stworzenia wzorca dobrych praktyk realizacji projektów innowacyjnych z wykorzystaniem środków publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
With the increasing involvement of the public sector in the area of innovation, audit of the spending of public funds for innovative projects is becoming a major concern for both the public sector and the other stakeholders of implementation of innovations - research institutes, special purpose companies, companies investing in research and development and academics. The article presents an analysis of the criteria used by the Supreme Audit Office (NIK) in the control activities carried out in recent years concerning the implementation of innovative projects in terms of their relevance and ease of use in practice. In addition, the article presents proposals for solutions and specification of the criteria used in order to achieve greater transparency and to create a model of good practices for the implementation of innovative projects with the use of public funds.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
313--329
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Garlicki L., Narodziny i kształtowanie się kontroli w niepodległej Polsce, "Kontrola Państwowa" 1999, 44(2).
 • Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Komentarz T. III, Warszawa 2016.
 • Jaworska-Gromczyńska W., Konstytucyjne kryteria ocen Najwyższej Izby Kontroli, "Kontrola Państwowa" 1998, 43(5).
 • Kukuła A., EUROSAI - Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli, "Kontrola Państwowa" 2008, 53(2).
 • Miodek J., Ekspertyza na temat interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, "Kontrola Państwowa" 2002, 47(4).
 • Niezgódka-Medek M., Nowelizacja ustawy o NIK z 2010 r., "Kontrola Państwowa" 2013, 58(3).
 • Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87-243, Warszawa 2016.
 • Sarnecki P., Status prawny Najwyższej Izby Kontroli w świetle Konstytucji, "Kontrola Państwowa" 2002, 47(2).
 • Sierpowska I., Funkcje kontroli: studium prawnoporównawcze, Wrocław 2003.
 • Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań na podstawie standardów kontroli INTOSAI i praktyki ISSAI 3000, dostępne pod adresem: https://bip.nik.gov.pl/plik/ id,2047.pdf (dostęp: 3.09.2018).
 • Standardy ISSAI 100; ISSAI 200; ISSAI 300; ISSAI 400; dostępne pod adresem: https:// bip.nik.gov.pl/plik/id,10934.pdf (dostęp: 3.09.2018).
 • Szymanek J., O kontroli państwowej - teoretycznie, "Kontrola Państwowa" 2006, 51(5)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568245

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.