PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 45 | 183--198
Tytuł artykułu

Komercjalizacja wizerunku a media społecznościowe

Warianty tytułu
Commercialization of the Image and Social Media
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie powszechnej globalizacji i przenikania coraz to większej części życia prywatnego poszczególnych jednostek do świata wirtualnego nieodłącznym elementem współczesnego prawa jest kwestia unormowania i klarowne określanie zasad panujących w tym cyfrowym środowisku. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie zjawiska komercjalizacji wizerunku w powszechnych już mediach społecznościowych jako możliwość przypisania ekonomicznej wartości wizerunkowi każdej osoby fizycznej. W artykule omówiono pojęcie wizerunku i jego rodzaje, treść prawa do wizerunku. Przedstawiono również samo zjawisko komercjalizacji, jego źródło, historię i wpływ na postrzeganie ekonomiczne wartości dóbr osobistych. Omówiono główne aspekty komercjalizacji wizerunku i możliwości dochodzenia naruszeń prawa do wizerunku na tle przedmiotowej komercjalizacji. Nadto przybliżono charakterystykę i dynamikę rozwoju mediów społecznościowych w Polsce. Omówiono specyfikę najpowszechniejszych portali społecznościowych w kraju oraz zjawisko komercjalizacji wizerunku na tle każdego z nich.(abstrakt oryginalny)
EN
In the era of globalization and everincreasing penetration of Universal part of private life of the individualunits to the virtual Word an integraf part of the modern law is a matter of regulatory and specifying Policy inthis the Digital environment. The aimof this work is an approximation of the phenomenon ofcommercialization of image in common already social media as the ability to assign economic value theimage of any natural person. The article discusses the concept of the image and its types, the content of the right of publicity. Alsoshows the same phenomenon of commercialization, its source, history, and influence on the perception ofthe economic value of the goods. Discusses the major aspects of the commercialization of the image andthe possibility of the investigation of infringements of the rights to the image on the background of thecommercialization. Moreover the article discusses characteristics and dynamics of the development of social media in Poland and the specifics of most social networks in the country, the phenomenon of commercialization of the image in the background of each of them.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
183--198
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
Bibliografia
 • Balcarczyk J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2012.
 • Bassewitz K. von, Prominenz und Celebrity. Die Vermarktung bekannter Persönlichkeiten in Deutschland, England und den USA aus maren- und persönlichkeitsrechtlicher Sicht, Köln-Műnchen 2008.
 • Barta J., Markiewicz R., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995.
 • Barta J., Markiewicz R., Matlak A., Prawo mediów, Warszawa 2008.
 • Grzeszak T., Glosa do wyroku SN z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CK 495/03, LEX nr 46078.
 • Grzeszak T., "Reklama a ochrona dóbr osobistych", Przegląd Prawa Handlowego" 2000/2.
 • Grzeszak T., Prawo do wizerunku i korespondencji (w: ) System prawa prywatnego, t.13, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2007.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 2002.
 • Markiewicz R., Zabawy z prawem autorskim, Warszawa 2015.
 • Michalski B., Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998.
 • Michalski B., Prawo do wizerunku a fotografia prasowa, Warszawa 1980.
 • Nowińska E., Ochrona prawna fotografii przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w:) Fotografia dziennikarska. Teoria - praktyka - prawo, K. Wolny - Zmorzyński, E. Nowińska, K. Groń, W. Sosnowski, Warszawa 2011.
 • Ritterman S., Komentarz od ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937.
 • Sadomski J., Naruszenie dóbr osobistych przez media. Analiza praktyki sądowej, Warszawa 2003.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych, Warszawa 2014.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., "Przedmiot, podmiot i charakter prawa do wizerunku", Gdańsk 2003, nr 8.
 • Sobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa - Poznań 2000.
 • Ślęzak P., Ochrona prawa do wizerunku , Katowice 2009.
 • Święcicka K., Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez prasę, Warszawa 2010.
 • Wojnicka E., "Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim", Kraków 1990, z. 56.
 • PWN Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/wizerunek;2579940.html.
 • Tkaczyk P., Storytelling w marketingu, http://paweltkaczyk.com/pl/ storytelling-w-marketingu/.
 • Word Intellectual Property Organization, www.wipo.int/copyright/en/activities/pdf/ wo_inf108.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.