PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 45 | 199--219
Tytuł artykułu

Ograniczenia linkowania w Internecie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - analiza orzeczenia z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie C-610/15

Warianty tytułu
Restrictions of Linking on the Internet in the Light of the Case Law of the Court of Justice of the European Union - an Analysis of the Judgment of 14 June 2017 in Case C-610/15
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł ma na celu omówienie problematyki odpowiedzialności prawnej za zamieszczanie hiperlinków w Internecie. W tym kontekście, duże znaczenie ma orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-610/15 w postępowaniu Stichting Brein przeciwko Ziggo BV oraz XS4ALL Internet BV, które będzie przedmiotem komentarza w niniejszym opracowaniu. Zaprezentowane zostaną uwagi o charakterze wprowadzającym, które mają za zadanie przybliżenie tytułowego zagadnienia, oraz definicje odesłania (linka/hiperlinka) proponowane w literaturze przedmiotu. Następnie, zostanie dokonana aproksymacja dotychczasowej linii orzeczniczej TSUE dotyczącej odpowiedzialności prawnej za zamieszczania odesłań w Internecie (orzeczenia w sprawach: C-466/12, C-160/15, C-527/15). Powyższe dało asumpt do przedstawienia kolejnego orzeczenia TSUE dotyczącego omawianej materii - orzeczenie z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie C-610/15. W ramach tych rozważań omówiono stan faktyczny sprawy razem ze schematem argumentacji TSUE tj. zasadami i czynnikami, które decydują o legalności zamieszczenia hiperlinków. Artykuł kończy się zwięzłym podsumowaniem zawierającym autorskie spostrzeżenia oraz prognozę dotyczącą przyszłych orzeczeń TSUE mieszczących się w linii orzeczniczej dotyczącej odpowiedzialności za linkowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to discuss the issue of legal liability for posting hyperlinks on the Internet. In this context, the ruling of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in Case C-610/15 in the proceedings of Stichting Brein against Ziggo BV and XS4ALL Internet BV, which will be the subject of a comment in this study, is of great importance. Introductory remarks will be presented, which are designed to bring the subject matter closer, and definitions of referral (link / hyperlink) proposed in the literature. Next, an approximation of the current jurisprudence of the CJEU regarding the legal liability for posting references on the Internet (rulings in cases C-466/12, C-160/15, C-527/15) will be made. The above gave a signal to present another ruling of the CJEU regarding the subject matter - a judgment of 14 June 2017 in case C-610/15. As part of these considerations, the facts of the case were discussed together with the CJEU argumentation scheme, i.e. the principles and factors that determine the legality of placing hyperlinks. The paper ends with a concise summary containing author's insights and a forecast regarding future rulings of the CJEU falling within the jurisprudence of the responsibility for linking.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
199--219
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Arezzo E., Hyperlinks and making available right in the European Union: What future for the Internet after Svensson?, "International Review of Intellectual Property and Competition Law" 2015.
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
 • Gęsicka D., Publiczne udostępnianie utworu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2014.
 • Mania G., Cytat w muzyce - o potrzebie reinterpretacji przesłanek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2017.
 • Markiewicz R., Svensson a sprawa polska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2014.
 • Oręziak B., Czy linkowanie w sieci jest dopuszczalne? Analiza w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, [w:] Własność intelektualna w Internecie, red. D. Żak, Lublin 2018.
 • Polański P., Odpowiedzialność za hiperlinki: pierwsze refleksje, [w:] E-obywatel E-sprawiedliwość E-usługi, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Warszawa 2017.
 • R. Markiewicz, Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2016, z. 4.
 • Tanenbaum S., Sieci komputerowe, Gliwice 2004.
 • Traple E., Europeizacja prawa autorskiego w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2014.
 • Tsoutsanis A., Why copyright and linking can tango, "Journal of Intellectual Property Law & Practice" 2014.
 • Ward E., French G., Ultimate Guide to Link Building: How to Build Backlinks, Authority and Credibility for Your Website, and Increase Click Traffic and Search Ranking, Irvine 2013.
 • Zawidzka-Łojek A., Grzeszczak R., Prawo materialne Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 • Žikovská P., Current trends in the development of copyright from the viewpoint of the European Commission, taking account of the needs of the phonographic industry, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2016.
 • https://dobryslownik.pl/slowo/szerować/222791/4/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568249

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.