PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 45 | 235--256
Tytuł artykułu

Mandatory Disclosure Rules w Unii Europejskiej - wybrane aspekty regulacji z perspektywy polskiej, niemieckiej i brytyjskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Mandatory Disclosure Rules in the European Union - Remarks from the Polish, German and British Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obowiązek raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules; MDRs) stanowi temat niezwykle aktualny i szeroko dyskutowany w doktrynie międzynarodowego prawa podatkowego za sprawą działań podejmowanych na poziomie OECD (w ramach projektu BEPS) oraz w Unii Europejskiej (wprowadzenie obowiązku raportowania schematów transgranicznych w drodze dyrektywy 2018/822). Przedstawiony przez polski rząd projekt ustawy implementującej był szeroko omawiany w literaturze popularnonaukowej i wzbudzał duże kontrowersje - nie tylko ze względu na niejasne pojęcia, jakimi operuje dyrektywa, ale także za sprawą wprowadzenia instytucji w szerszym zakresie aniżeli wynikający z dyrektywy - to jest mający zastosowanie także do schematów krajowych oraz ze skutkiem wstecznym od dnia wejścia w życie ustawy (od dnia wejścia w życie dyrektywy - od dnia 25. czerwca 2018 r., chociaż dyrektywa nakłada na podmioty prywatne dodatkowe obowiązki i nie jest oczywiste czy ustawa pozostaje w tym zakresie zgodna z polską konstytucją). W artykule Autor zwraca uwagę na dyskurs prowadzony w ramach niemieckiego systemu prawnego, w którym konferencja ministrów finansów krajów członkowskich opowiedziała się za wprowadzeniem MDRs również do sytuacji czysto krajowych, co wywołało zdecydowany sprzeciw środowisk naukowych, zawodowych oraz organizacji wspierających rozwój gospodarczy (w tym organizacji ściśle związanej z rządzącą koalicją CDU/CSU i SPD, która analizowała zagadnienie pod kątem zgodności z umową koalicyjną). Autor zarysowuje również istotę regulacji brytyjskich, które przewidują instytucję krajowych MDRs od 2004 roku. Dokonana analiza prowadzi do poczynienia wniosków co do kształtu regulacji polskiej, jak również do wyodrębnienia trzech etapów, na których skuteczność oraz uzasadniony charakter MDRs powinny być analizowane, a mianowicie etap (1) pozyskiwania danych (2) przetwarzania danych przez administrację publiczną (3) metod opracowywania reakcji na wykryte schematy.(abstrakt oryginalny)
EN
Mandatory Disclosure Rules (MDRs) are a current and widely discussed in the legal discourse issue. That discussion was caused by actions undertaken at the international level - both by the OECD (in the Project BEPS) and in the European Union (in the Directive 2018/822). The bill implementing the directive, presented by the Polish Government and particularly urgently adopted, has been widely commented in popular literature and aroused serious controversies - not only because of the general terms, which are invoked in the directive, but also for the reason of an intend to implement the directive into the Polish domestic legal order in a wilder scope than required by the European Union Law. These latter controversies are focused on the introduction of domestic mandatory disclosure rules (the directive is applied only to transboundary arrangements), as well as on the temporary aspect of the regulations (in Poland it was decided to apply the MDRs rules to schemes created or implemented before the date of entry into force the domestic statue, t.i. from the date, on which the directive entered into force - from the 25th June 2018. It should be stressed that the directive imposed obligations on private entities, therefore it cannot be directly applied and it is not clear, if new domestic, regulations are in accordance with the Polish constitution). In the Article the Author depicts crucial arguments, invoked in the German legal discourse, in which the Conference of the Finance Ministers of Federal States declared itself in favor of the introduction the MDRs, applied also to purely domestic cases. Such a declaration triggered an unhesitating objection of the German academia, professionals and organizations supporting the economic growth (including the organization strictly connected to the coalition CDU/CSU and SPD, which made an analysis of the conformity between the national MDRs and the Coalition Agreement). Furthermore, the Author drafts the British regulations, in which national MDRs have been applied since 2004. The analysis leads to the conclusions, concerning Polish regulation on MDRs, as well as to the depiction of the three phases, in which effectiveness and justified nature of the MDRs should be analyzed, that is: the phase of (1) receiving data (2) processing the data by the public authorities (3) methods of preparing the reaction on the depicted arrangements.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
235--256
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • A. von Bredow, Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle, 26.04.2018, PSP München, online: psp.eu.
 • Bar Council, The Law Society, Investigatory Powers and Legal Professional Privilege, online: barcouncil.org.uk.
 • CDU, CSU, SPD, Ein neuer Aufbruch für Europa. eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land, Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD (19. Legislaturperiode), Berlin 2018.
 • Chachia F., Tax Transparency for Intermediaries: The Mandatory Disclosure Rules and Its EU Impact, EC Tax Review 2018 (4).
 • Deutscher Steuerberaterverband e.V., 67. Berliner Steuergespräch: Anzeigepflicht für Steuergestaltungen kontrovers diskutiert, 12.06.2018 online:dstv.de.
 • Drüen S., Unternehmerfreiheit und Steuerumgehung, Steuer und Wirtschaft Nr 2/2008.
 • Elliffe C., The Thickness of a Prision Wall - When Does Tax Avoidanve Bevome a Criminal Offenve?, New Zealand Business Law Quaterly 2011 Vol. 17 No. 4.
 • Hey J., Gutachten zur Verfasungsmäßigkeit der Einführung einer allgemeinen Anzeigepflicht für Steuergestaltungen im Auftrag der Bundessteuerberaterkammer, Köln 2018, online: bstbk.de.
 • HMRC, Guidance Disclosure of tax avoidance schemes (DOTAS), online: gov.uk.
 • Kelm D., Institut der Wirtschaftsprüfer, Eingabe zu einer geplanten Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen, Düsseldorf 2018, online: idw.de.
 • KPMG, Poland Frontrunners in BEPS. Introducing the BEPS Thermometer, 2015, online: assets.kpmg.com.
 • Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie tajemnicy zawodowej w projekcie zmian w Ordynacji podatkowej, 17 września 2018 r., online: krdp.pl.
 • Ministerstwo Finansów, Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych z dn. 20 października 2017 r., SP3.8021.2.2017, online: mf.gov.pl.
 • Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, Beschluss des MIT - Bundesvorstandes vom 3. Juli 2018, Nein zur Nationalen Anzeigepflicht für Steuergestaltungen, online:mit-bund.de.
 • OECD, Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD, Paris 2015.
 • OECD, Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD, Paris 2015.
 • Osterloh-Konrad Ch., Heber C., Beuchert T., Anzeigepflichten für Steuergestaltungen in Deutschland. Verfassungs- und europarechtliche Grenzen sowie Überlegungen zur Ausgestaltung, MPI Studies in Tax Law and Public Finance 7, Springer, München 2017.
 • Oxford University Center for Business Taxation, Report 2: The Disclosure of Tax Avoidance Schemes Regime, Oxford 2012, online: sbs.ox.ac.uk.
 • Richardson T., An Analysis of the Proposed Mandatory Disclosure Regime in Australia, Western Australian Student Law Review 81/2017.
 • Schön W., Legalität, Gestaltungsfreiheit und Belastungsgleichheit als Grundlagen des Steuerrechts, w: R. Hüttemann (red.), Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsmissbrauch im Steuerrecht, Köln 2010.
 • Spragg M., Legal professional privilege - Lawyers 5 : Accountants 2, online: keystonelaw.co.uk.
 • Szczepański J., Unikanie opodatkowania w świetle orzecznictwa niemieckiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVI z. 1 / 2014.
 • Wirtschaftsprüferkammer, Stellungnahme zum Richtlinienvorschlag der EU-Kommission zur Anzeigepflicht für Steuergestaltungen, 18.08.2017 r., online: wpk.de.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.