PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 7 | 22--31
Tytuł artykułu

Rodzinność polskich przedsiębiorstw - stymulator czy przeszkoda innowacyjności?

Warianty tytułu
Familiness of Polish Family Enterprises - Innovation Stimulator or an Obstacle?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa rodzinne od wielu lat stanowią nośny obszar badawczy w naukach o zarządzaniu, a ich charakterystyki poddawane są konsekwentnie rozmaitym dociekaniom teoretycznym i praktycznym. Rodzinność, rozumiana jako unikalna wiązka zasobów odzwierciedlająca stopień zintegrowania rodziny, przedsiębiorstwa i zarządzania, stanowi istotny wyróżnik charakteryzujący przedsiębiorstwa rodzinne. Mając na uwadze relatywnie niski poziom innowacyjności krajowych przedsiębiorstw, sformułowano cel główny, którym jest odpowiedź na pytanie o związki rodzinności z poziomem innowacyjności firm rodzinnych. Aby zrealizować tak postawione zamierzenie badawcze, w 2017 roku przeprowadzono badania empiryczne na próbie 200 krajowych przedsiębiorstw rodzinnych. Analizy wykazały, że rodzinność jest powiązana z nakładami ponoszonymi na innowacje oraz z wynikami aktywności innowacyjnej mierzonymi liczbą wdrożeń. (abstrakt autora)
EN
For many years, family enterprises have been a research area in management science, and their characteristics are consistently subjected to a variety of theoretical and practical inquiries. Family life, understood as a unique bundle of resources reflecting the degree of integration of the family, enterprise and management, is a significant distinguishing feature of family enterprises. Bearing in mind the relatively low level of innovativeness of domestic enterprises, the main goal was formulated, which is the answer to the question about family relationships and the level of innovation of family businesses. In order to implement such a research project, in 2017 empirical research was carried out on a sample of 200 domestic family enterprises. The analyses have shown that familiness is linked to expenditures on innovation and the results of innovation activity measured by the number of implementations.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • [1] Arzubiaga U., Kotlar J., De Massis A., Maseda A., Iturralde T. (2018), Entrepreneurial Orientation and Innovation in Family SMEs: Unveiling the (Actual) Impact of the Board of Directors, "Journal of Business Venturing", Vol. 33, No. 4, pp. 455-469.
 • [2] Bratnicka-Myśliwiec K., Ingram T. (2017), Rodzinność i przewaga konkurencyjna. Kontekst polskich przedsiębiorstw, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", Nr 43, s. 135-153
 • [3] Carnes C.M., Ireland R.D. (2013), Familiness and Innovation: Resource Bundling as the Missing Link, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 37, No. 6, pp. 1399-1419.
 • [4] Certo S.T., Busenbark J.R., Woo H.S., Semadeni M. (2016), Sample Selection Bias and Heckman Models in Strategic Management Research, "Strategic Management Journal", Vol. 37, No. 13, pp. 2639-2657.
 • [5] Chrisman J.J., Chua J.H., Litz R. (2003), A Unified Systems Perspective of Family Firm Performance: An Extension and Integration, "Journal of Business Venturing", Vol. 18, No. 4, pp. 467-472.
 • [6] Chrisman J.J., Chua J.H., De Massis A., Frattini F., Wright M. (2015), The Ability and Willingness Paradox in Family Firm Innovation, "Journal of Product Innovation Manage-ment", Vol. 32, No. 3, pp. 310-318.
 • [7] Chua J.H., Chrisman J.J., Steier L.P., Rau S.B. (2012), Sources of Heterogeneity in Family Firms: An Introduction, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 36, No. 6, pp. 1103-1113.
 • [8] Classen N., Carree M., Van Gils A., Peters B. (2014), In-novation in Family and Non-family SMEs: An Explorato-ry Analysis, "Small Business Economics", Vol. 42, No. 3, pp. 595-609.
 • [9] Crossan M.M., Apaydin M. (2010), A Multi - dimensio-nal Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature, "Journal of Management Studies", Vol. 47, No. 6, pp. 1154-1191.
 • [10] Daspit J.J., Chrisman J.J., Sharma P., Pearson A.W., Long R.G. (2017), A Strategic Management Perspective of the Fa-mily Firm: Past Trends, New Insights, and Future Directions, "Journal of Managerial Issues", Vol. 29, No. 1, pp. 6-29.
 • [11] Dawson A., Mussolino D. (2014) Exploring what Makes Fa-mily Firms Different: Discrete or Overlapping Constructs in the Literature? "Journal of Family Business Strategy", Vol. 5, No. 2, pp. 169-183.
 • [12] De Massis A., Di Minin A., Frattini F. (2015), Family-driven Innovation: Resolving the Paradox in Family Firms, "Califor-nia Management Review", Vol. 58, No. 1, pp. 5-19.
 • [13] Diéguez-Soto J., Garrido-Moreno A., Manzaneque M. (2018), Unravelling the Link between Process Innovation Inputs and Outputs: The Moderating Role of Family Mana-gement, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 9, No. 2, pp. 114-127.
 • [14] Diéguez-Soto J., Manzaneque M., Rojo-Ramírez A.A. (2016), Technological Innovation Inputs, Outputs, and Performance: The Moderating Role of Family Involvement in Management, "Family Business Review", Vol. 29, No. 3, pp. 327-346.
 • [15] Duran P., Kammerlander N., Van Essen M., Zellweger T. (2016), Doing More with Less: Innovation Input and Out-put in Family Firms, "Academy of Management Journal", Vol. 59, No. 4, pp. 1224-1264.
 • [16] Frank H., Kessler A., Rusch T., Suess-Reyes J., Weismeier-Sammer D. (2016), Capturing the Famiiliness of Family Bu-siness: Development of the Family Influence Familiness Scale (FIFS), "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 3, pp. 1-34.
 • [17] Fuetsch E., Suess-Reyes J. (2017), Research on Innovation in Family Businesses: Are We Building an Ivory Tower? "Journal of Family Business Management", Vol. 7, No. 1, pp. 44-92.
 • [18] Habbershon T.G., Williams M.L. (1999), A Resource-based Framework for Assessing the Strategic Advantages of Family Firms, "Family Business Review", Vol. 12, No. 1, pp. 1-25.
 • [19] Jaskiewicz P., Block J.H., Combs J.G., Miller D. (2017), The Effects of Founder and Family Ownership on Hired CEOs' In-centives and Firm Performance, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 41, No. 1, pp. 73-103.
 • [20] Jeżak J. (2016), Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce na tle tendencji światowych, "Przegląd Organizacji", Nr 4, s. 52-59.
 • [21] Kammerlander N., Dessi C., Bird M., Floris M., Murru A. (2015), The Impact of Shared Stories on Family Firm Innova-tion: A Multicase Study, "Family Business Review", Vol. 28, No. 4, pp. 332-354.
 • [22] Kraśnicka T., Głód W., Wronka-Pośpiech M. (2016), Mana-gement Innovation and its Measurement, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", Vol. 12, No. 2, pp. 95-122.
 • [23] Kraśnicka T., Głód G. (2018), Związki pomiędzy innowacyj-nością a wynikami firm rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Nr 19, 309-323.
 • [24] Kraśnicka T., Ingram T., Bratnicka K. (2016), Stan i kierunki dalszych badań nad zjawiskiem przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, Nr 93, s. 285-297.
 • [25] Llach J., Nordqvist M. (2010), Innovation in Family and Non--family Businesses: A Resource Perspective, "International Journal of Entrepreneurial Venturing", Vol. 2, No. 3-4, pp. 381-399.
 • [26] Lwango A., Coeurderoy R., Giménez Roche G.A. (2017), Family Influence and SME Performance Under Conditions of Firm Size and Age, "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 24, No. 3, pp. 629-648.
 • [27] Mączyńska M. (2016), Firmy rodzinne. Nowo odkryta siła polskiej gospodarki, [w:] A. Tarnawa, A. Skowrońska (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • [28] Matzler K., Veider V., Hautz J., Stadler Ch. (2015), The Impact of Family Ownership, Management, and Governance on Innovation, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 32, No. 3, pp. 319-333.
 • [29] Muñoz-Bullón F., Sanchez-Bueno M.J. (2011), The Impact of Family Involvement on the R&D Intensity of Publicly Traded Firms, "Family Business Review", Vol. 24, No. 1, pp. 62-70.
 • [30] Naldi L., Cennamo C., Corbetta G., Gomez-Mejia L. (2013), Preserving Socioemotional Wealth in Family Firms: Asset or Liability? The Moderating Role of Business Context, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 37, No. 6, pp. 1341-1360.
 • [31] Oslo Manual (2005), The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting an Interpreting Technological Innovation Data.
 • [32] Poznańska K. (red.), (2018), Nowe formy innowacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • [33] Price D.P., Stoica M., Boncella R.J. (2013), The Relationship between Innovation, Knowledge, and Performance in Family and Non-family Firms: An Analysis of SMEs, "Journal of In-novation and Entrepreneurship", Vol. 2, No. 1, 14-24.
 • [34] Sharma P. (2008), Commentary: Familiness: Capital Stocks and Flows between Family and Business, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 11, pp. 971-977.
 • [35] Sharma P., Chrisman J.J., Gersick K.E. (2012), 25 Years of Family Business Review: Reflections on the Past and Perspectives for the Future, "Family Business Review", Vol. 25, No. 1, pp. 5-15.
 • [36] Steeger J.H., Hoffmann M. (2016), Innovation and Family Firms: Ability and Willingness and German SMEs,"Journal of Family Business Management", Vol. 6, No. 3, pp. 251-269.
 • [37] Steinerowska-Streb I. (2015), Bariery finansowe w działalno-ści polskich przedsiębiorstw rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Vol. 16, pp. 351-369.
 • [38] Tokarczyk J., Hansen E., Green M., Down J. (2007), A Resource-based View and Market Orientation Theory Examination of the Role of "Familiness" in Family Business Success, "Family Business Review", Vol. 20, No. 1, pp. 17-31.
 • [39] Von Schlippe A., Frank H. (2013), The Theory of Social Sys-tems as a Framework for Understanding Family Businesses, "Family Relations", Vol. 62, No. 3, pp. 384-398.
 • [40] Weismeier-Sammer D., Frank H., von Schlippe A. (2013), Untangling 'Familiness' A Literature Review and Directions for Future Research, "The International Journal of Entrepreneurship and Innovation", Vol. 14, No. 3, pp. 165-177.
 • [41] Zellweger T.M., Eddleston K.A., Kellermanns F.W. (2010) Exploring the Concept of Familiness: Introducing Family Firm Identity, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 1, No. 1, pp. 54-63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568259

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.