PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 19(34) | z. 2 | 174--185
Tytuł artykułu

Zmiany na rynku mięsa wieprzowego w Polsce w latach 2001-2017

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes on the Pork Meat Market in Poland in the years 2001-2017
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono zmiany w podaży wieprzowiny w Polsce w latach 2001-2017. Pogłowie trzody chlewnej charakteryzowało się tendencją spadkową we wszystkich grupach zwierząt. W latach 2001-2007 import żywca wzrastał rocznie o 71 tys. szt., a w latach 2008-2017 o 603,5 tys. szt. Rosnąca skala importu żywca powodowała spowolnienie spadku produkcji mięsa. Eksport żywca charakteryzował się dużą zmiennością i był niewielki. Import mięsa charakteryzował się rosnącą skalą i tempem (prawie 32% rocznie w latach 2001-2008 i 3,1% w latach 2009-2017). Eksport mięsa rósł, a dynamika wzrostu od 2009 r. przewyższała skalę wzrostu importu, co zmniejszyło ujemne saldo handlu mięsem. Eksport przetworów z wieprzowiny charakteryzował się szybką tendencją wzrostową, a import niewielką. Ceny wieprzowiny w Polsce "podążały" za średnimi cenami w krajach UE. W średnim okresie tempo wzrostu cen w UE i w Polsce będzie niewielkie (0,8% rocznie), a Polska pozostanie nadal znacznym importerem żywych świń. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes in pork supply in Poland in the years 2001-2017 were presented. The pig population was characterized by a downward trend in all groups of animals. In the years 2001-2007, livestock imports grew annually by 71 thousand pcs, and in the years 2008-2017 by 603.5 thousand pcs. The increasing scale of livestock import slowed the decline in meat production. Livestock export was characterized by high variability and was small. Meat imports were characterized by a growing scale and pace (almost 32% per annum in 2001-2008 and 3.1% in 2009-2017). Meat exports grew, and the growth rate since 2009 exceeded the scale of import growth, which improved the negative balance of meat trade. Exports of pork products were characterized by a rapid upward trend, and small imports. Pork prices in Poland "followed" average prices in EU countries. In the medium term, the growth rate of prices in the EU and in Poland will be small (0.8% per year). In the medium term Poland will remain a significant livestock importer. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
174--185
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bożyk, P., Misala, J. (2003). Integracja ekonomiczna (Economic integration). PWE, Warszawa.
 • Dudziński, J. (red.).(2010). Podstawy handlu zagranicznego (Fundamentals of foreign trade). Difin, Warszawa.
 • EU Agricultural Outlook Prospects for the EU agricultural markets and income 2018-2030 (2018). European Commission.
 • Ferris, J.N. (2005). Agricultural Prices and Commodity Market Analysis. Michigan State University Press.
 • Hamulczuk, M., Gądek, S., Klimkowski, C., Stańko, S. (2012). Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych (Forecasting prices of agricultural raw materials based on causal relationships). IERiGŻ-PIB. Program Wieloletni 2011-2014, Nr 52, Warszawa.
 • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (Foreign trade in agrifood products. Status and prospects. Market analysis). (2002-2018). IERiGŻ, ARR, MRiRW. Nr 16-48.
 • International Trade Centre (ITC) - International trade statistics 2001-2018.
 • Jóźwiak, J., Podgórski, J. (1998). Statystyka od podstaw (Statistics from scratch). PWE, Warszawa.
 • Olesiuk, A., Vahchenko, M. (2010). Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku (International economic relations. Economic challenges of the 21st century). Wyd. Key Text, Warszawa.
 • Meat Market Observatory - Pig. European Commission. Directorate General for Agriculture and Rural Development (2018).
 • Roczniki Statystyczne Rolnictwa (Statistical Yearbooks of Agriculture) (2002-2017). GUS, Warszawa.
 • Rolnictwo w 2009 r. (Agriculture in 2009). (2010). GUS. Warszawa.
 • Rolnictwo w 2015 r. (Agriculture in 2015). (2016). GUS. Warszawa.
 • Rolnictwo w 2017 r. (Agriculture in 2017). (2018). GUS. Warszawa.
 • Rynek mięsa. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (Meat market. Status and prospects. Market analysis). (2001- 2018). IERiGŻ, ARR (KOWR), MRiRW, Nr 19-55.
 • Stańko, S., Mikuła, A. (2016). Tendencje w produkcji, zużyciu krajowym i handlu zagranicznym wieprzowiną, wołowiną i mięsem drobiowym w Polsce w latach 2000-2015 (Trends in production, domestic consumption and foreign trade of pork, beef and poultry meat in Poland in the years 2000-2015). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103(2), 31-40.
 • Stępień, S. (2015). Cykl świński w świetle zmian na globalnym rynku żywca wieprzowego (Pig cycle in the light of changes on the global pork market). PWN. Warszawa 2015.
 • Timofiejuk, I. (1990). Tablice średniego tempa wzrostu według etody r (Average growth rate tables according to the R method). Zakład Badań Statystycznych GUS. Warszawa.
 • Tomek, W.G., Robinson, K.L. (2001). Kreowanie cen artykułów rolnych (Creating prices of agricultural commodities). PWN, Warszawa.
 • USDA FAS, Livestock and Poultry. World Markets and Trade (2001-2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568269

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.