PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 66 | nr 2 | 61--70
Tytuł artykułu

Zjawisko wojny w teorii konfliktu Ludwika Gumplowicza

Warianty tytułu
The Phenomenon of War in the Theory of Conflict by Ludwik Gumplowicz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ludwik Gumplowicz (1938-1909) był jednym z najwybitniejszych polskich naukowców przełomu XIX i XX w., który do opisu państwa i zjawisk społecznych konsekwentnie stosował perspektywę socjologiczną. Z punktu widzenia dyscypliny doktryn polityczno-prawnych stworzony przez niego system naukowy jest niezmiernie istotny, gdyż jako jeden z pierwszych myślicieli wyprowadził istnienie kategorii państwa z konfliktu i podboju (tzw. egzogeniczna geneza państwa), konsekwentnie uzasadnionego prawami ewolucjonizmu społecznego. Artykuł został poświęcony udowodnieniu tezy, że fatalizm charakteryzujący naukowe koncepcje Gumplowicza prowadzi do wniosku o niemożliwości zaprzestania prowadzenia wojen przez ludzi. W celu przeprowadzenia poprawnej analizy badawczej najpierw zostały zaprezentowane podstawowe założenia teorii konfliktu Gumplowicza, później ukazano uproszczony model ewolucji społecznej, by ostatecznie skupić się na opisanym przez niego zjawisku wojny. Rekonstruując i interpretując badane koncepcje, posłużono się metodologią doktryn polityczno-prawnych, operując klasycznymi kategoriami przedmiotu, jakimi są: jednostka, społeczeństwo, państwo, władza, prawo oraz własność. (abstrakt oryginalny)
EN
Ludwik Gumplowicz (1938-1909) was one of the most outstanding Polish scientists at the turn of the 19th and 20th centuries, who consistently used the sociological perspective to describe the state and social phenomena. From the point of view of the discipline of political and legal doctrines, the scientific system created by him is extremely important because, as one of the first thinkers, he led the existence of a category of state from conflict and conquest (the so-called exogenous genesis of the state), consistently justified by the laws of social evolutionism. The article was devoted to proving the thesis that fatalism, which characterizes the scientific concepts of Gumplowicz, leads to the conclusion that it is impossible for people to stop waging war. In order to conduct a correct research analysis, the basic assumptions of Gumplowicz's theory of conflict were presented first, later a simplified model of social evolution was presented and ultimately focus on the phenomenon of war described by him. Reconstructing and interpreting the concepts examined, the methodology of political and legal doctrines was used, using classical categories of the subject such as individual, society, state, power, law, and property. (original abstract)
Rocznik
Tom
66
Numer
Strony
61--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baszkiewicz J., Ludwik Gumplowicz jako teoretyk państwa, "Państwo i Prawo" 1951, z. 10.
 • Bosiacki A., Wstęp do obecnego wydania, [w:] L. Gumplowicz, Prawodawstwo polskie względem Żydów, Warszawa 2008.
 • Czajka K., System socjologiczny Ludwika Gumplowicza, [w:] L. Gumplowicz, System socjologii, Warszawa 2013.
 • Dudek A., Gumplowicz Ludwik, [w:] Słownik historii doktryn politycznych, red. M. Jaskólski, Warszawa 1999.
 • Gella A., Ewolucjonizm a początki socjologii (Ludwik Gumplowicz i Lester Frank Ward), Wrocław 1966.
 • Gumplowicz L., Filozofia społeczna, Warszawa-Lwów 1918.
 • Gumplowicz L., Ośm listów z Wiednia. List VIII: biurokracja, [w:] Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów, red. J. Surman, G. Mozetič, Warszawa 2010.
 • Gumplowicz L., System socjologii, Warszawa 2013.
 • Gumplowicz L., Zarys socjologii, [w:] Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów, red. J. Surman, G. Mozetič, Warszawa 2010.
 • Maneli M., Historia doktryn polityczno-prawnych XIX w., t. 2, Warszawa 1966.
 • Mirek F. ks., System socjologiczny Ludwika Gumplowicza. Studium krytyczne, Poznań 1930.
 • Posner S., Ludwik Gumplowicz. Zarys życia i pracy, Warszawa 1912.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.
 • Żebrowski F., Mojżesz Schorr i jego listy do Ludwika Gumplowicza, Warszawa 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.