PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 7 | 38--45
Tytuł artykułu

Popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście wielkości przedsiębiorstwa - wyniki badań

Warianty tytułu
Popularisation of Health and Safety at Work in the Context of Organisation's Size
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja poziomu i form aktywności przedsiębiorstw w zakresie popularyzacji wiedzy o bhp i kształtowania postaw probezpiecznych. Badanie przyprowadzono metodą PAPI na grupie 195 przedstawicieli firm. Badania wykazały stosunkowo niską aktywność przedsiębiorstw w zakresie popularyzacji bhp, zaledwie 1/3 firm podejmuje takie działania. Najczęstszą formą popularyzacji bhp było zgłaszanie przez pracowników uwag/sugestii/pomysłów w obszarze bhp, organizowanie konkursów bhp, dodatkowych szkoleń w tym zakresie oraz akcji informacyjno-plakatowych. Stosunkowo niewielka grupa przedsiębiorców stosuje system kar i nagród, choć zdecydowanie częściej mamy do czynienia z pozytywnym wzmocnieniem (nagrody finansowe, rzeczowe, pochwały, punkty w ocenie pracowniczej). Analiza statystyczna wykazała istnienie istotnych różnic pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa, a częstością podejmowanych wysiłków na rzecz popularyzacji pracowników do przestrzegania przepisów i zasad bhp. Firmy małe podejmują takie działania znacznie rzadziej niż podmioty średnie i duże. (abstrakt autora)
EN
The aim of this paper is to identify the level and forms of organisation's activity in the field of popularising knowledge about health and safety and to shape safety-promoting attitudes. The study was conducted using the PAPI method on a group of 195 representatives of organisations. The research showed a relatively low activity of the organisations in the field of health and safety promotion, only 1/3 of companies take such activities. The most common form of health and safety awareness was submitting by employees comments / suggestions / ideas in the area of health and safety, organising health and safety competitions, additional training in this area as well as information and poster campaigns. A relatively small group of entrepreneurs applies a system of penalties and prizes, although definitely more often we can encounter a positive reinforcement (financial rewards, non-cash prizes, praise, points). Statistical analysis showed significant differences between the size of the organisation and the frequency of efforts to promote and motivate employees to comply with health and safety regulations. Small companies take such measures much less frequently than medium and large organisations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] Boczkowska K., Niziołek K. (2018), Partycypacja pracowników w zakresie bhp - koncepcja metody pomiaru, "Społeczeństwo i Edukacja", Nr 29(2), s. 77-86.
 • [2] Cagno E., Micheli G.J.L., Perotti S. (2011), Identification of OHS - Related Factors and Interactions among Those and OHS Performance in SMEs, "Safety Science", Vol. 49, No. 2, pp. 216-225.
 • [3] CDC (2019), Centers for Disease Control and Prevention, Workplace Health Model, https://www.cdc.gov/workplacehealthpromotion/model/index.html, access date: 19.01.2019.
 • [4] Champoux D., Brun J. (2003), Occupational Health and Safety Management in Small Enterprises: an Overview of the Situation and Avenues for Intervention and Research, "Safety Science", Vol. 41, No. 4, pp. 301-318.
 • [5] Du Plessis K., Cronic D., Corney T., Green E. (2013), Australian Blue-collar Men's Health and Well-being: Contextual Issues for Workplace Health Promotion Interventions, "Health Promotion Practice", Vol. 14, No. 5, pp. 715-720.
 • [6] Dudovskiy J. (2018), The Ultimate Guide To Writing A Dissertation In Business Studies: A Step by Step Appro-ach, http://research-methodology.net/about-us/ebook/, access date: 19.01.2019.
 • [7] Ejdys J. (2010), Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • [8] Eurofound (2015), Eurofound Third European Compa-ny Survey - Overview Report: Workplace Practices - Pat-terns, Performance and Well-Being, Publications Office of the EU, Luxembourg: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/ working-conditions-in-dustrial-relations/third-european-company-survey-o-verview-report-workplace-practices-patterns-perfor-mance-and-well, access date: 20.01.2019.
 • [9] European Agency (2010), European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks. Managing Safety and Health a t Wo r k, European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), Luxembourg.
 • [10] Fabiano B., Curro F., Pastorino R. (2004), A Study of the Relationship between Occupational Injuries and Firm Size and Type in the Italian Industry, "Safety Science", Vol. 42, No. 7, August, pp. 587-600.
 • [11] Gembalska A. (2017), Improvement of the Work Safety Management System in Hard Coal Mining with Special Reference to the Problem of Workers Participation, Section Exploration and Mining, 17th International Multi-disciplinary Scientific GeoConference SGEM.
 • [12] Gołembski M., Sobański P., Wojtkowiak G. (2016), Employee Motivations in Maintaining Occupational Health and Safety (OHS) Compliance:Research on Nine Construction Firms in Poland, "Global Management Journal", Vol. 8, No. 1, pp. 94-100.
 • [13] GUS (2018a), Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Pol-sce w 2017 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/zezwolenia-na-prace-cudzo-ziemcow-w-polsce-w-2017-r-,18,1.html, data dostępu: 19.01.2019 r.
 • [14] GUS (2018b), Wypadki przy pracy w 2017 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pra-cy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2017-r--dane-wstepne,3,30.html, data dostępu: 19.01.2019 r.
 • [15] Hasle P., Limborg H.J. (2006), A Review of the Literature on Preventive Occupational Health and Safety Activities in Small Enterprises, "Industrial Health", Vol. 44, No. 1, pp. 6-12.
 • [16] Kopertyńska M.W. (2008), Motywowanie pracowników - teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 • [17] Lai D.N.C., Liu M., Ling F.Y.Y. (2011), A Comparative Study on Adopting Human Resource Practices for Safety Management on Construction Projects in the United States and Singapore, "International Journal of Project Ma-nagement", Vol. 29, No. 8, pp. 1018-1032.
 • [18] Lloyd M., Roen K. (2002), What is Safety Knowledge?[in:] M. Lloyd (ed.), Occupational Health and Safety in NZ: Contemporary Social Research, Dunmore Press, Palmerston North, pp. 135-158.
 • [19] Milczarek M. (2002), Kultura bezpieczeństwa pracy, Wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa.
 • [20] Pabian A. (2008), Promocja: Nowoczesne środki i formy, Monografia, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • [21] Piratheepan U., Pushpanathan A. (2013), Impact of Pro-motional Strategies on Brand Awareness; A Study on Milk Powder Brands in Nuwaraeliya District, "IFRSA Business Review", Vol. 3, No. 4, pp. 268-272.
 • [22] Reason J. (1990), Human Error, Cambridge University Press, New York.
 • [23] Ricci F., Chiesi A., Bisio C., Panari Ch., Pelosi A. (2016), Effectiveness of Occupational Health and Safety Training. A Systematic Review with Meta-analysis, "Journal of Workplace Learning", Vol. 28, No. 6, pp. 355-377.
 • [24] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • [25] Simpson T. (2002), Bodies on the Floor: Representations, Existence, and Involvement in the Tranz Rail Ministerial Inquiry, [in:] M. Lloyd (ed.), Occupational Health and Safety in NZ: Contemporary Social Research, Dunmore Press, Palmerston North, pp. 177-197.
 • [26] Sørensen O.H., Hasle P., Bach E. (2007), Working in Small Enterprises - Is There a Special Risk? "Safety Scien-ce", Vol. 45, No. 10, pp. 1044-1059.
 • [27] Targoutzidis A., Koukoulaki T., Schmitz-Felten E., Kuhl K., Hengel K.M.O., Rijken E., Van den Broek K., Klüser R. (2014), The Business Case for Safety and Health at Work: Cost-Benefit Analyses of Interventions in Small and Medium - Sized Enterprises - Study, Publications Office of the European Union, Luxembourg: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publica-tion/8e9e23ea-2270-4d51-8553-94152e503afd, access date: 20.01.2019.
 • [28] Vecchio-Sadus A.M., Griffiths S. (2004), Marketing Strategies for Enhancing Safety Culture, "Safety Science", Vol. 42, No. 7, pp. 601-619.
 • [29] Wadick P., (2010), Safety Culture among Subcontractors in the Domestic Housing Construction Industry, "Structural Survey", Vol. 28, No. 2, pp. 108-120.
 • [30] Werenowska A. (2016), Narzędzia marketingowe w promocji biura turystycznego, "Turystyka i Rozwój Regionalny", Nr 5, s. 139-147.
 • [31] Znajmiecka-Sikora M. (2014), Ocena kultury bezpieczeń-stwa w sektorze MŚP na podstawie badań przedsiębiorstw z regionu łódzkiego, [w:] A. Juźwicka i in. (red.), Nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną, Monografie, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 53-62.
 • [32] Zohar D., Luria G. (2003), The Use of Supervisory Practices as Leverage to Improve Safety Behavior: A Cross-level Intervention Model, "Journal of Safety Research", Vol. 34, No. 5, pp. 567-577.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568305

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.