PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 7 | 46--56
Tytuł artykułu

Koncepcja repozytorium dobrych praktyk wykorzystywanych w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Warianty tytułu
The Concept of a Repository of Best Practices Used in Public Crisis Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł przedstawia metodyczne podejście do budowy repozytorium dobrych praktyk na przykładzie studium przypadku dla obszaru publicznego zarządzaniu kryzysowego. Wyniki uzyskane w ramach prowadzonego projektu rozwojowego umożliwiły określenie kluczowych wymiarów klasyfikacji dobrych praktyk zgromadzonych w repozytorium, określenie sposobu opisu (metryki) każdej dobrej praktyki zakwalifikowanej do repozytorium z punktu widzenia procesu planowania cywilnego, zarządzania kryzysowego oraz zarządzania ryzykiem, jak również budowania dojrzałości organizacji. Opisane w artykule podejście jest uniwersalne - może być wykorzystane do budowy repozytorium dobrych praktyk dla innych obszarów zarządzania. Koncepcja struktury repozytorium jest przygotowana do zaimplementowania w środowisku cyfrowym. (abstrakt autora)
EN
This article presents a methodical approach to building a best practices repository on the example of a case study for the public crisis management. The results of the development project led to the identification of key dimensions for classifying best practices collected in the repository, determination of the description (metric) of any best practice qualified to the repository in conjunction with the process of civil planning, crisis management and risk management, as well as building the maturity of the organisation. The approach described in the article is universal - it can be used to build a repository of best practices for other areas of management. The concept of repository structure is prepared to be implemented in a digital environment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
46--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • [1] Bogan Ch.E., English M.J. (1994), Benchmarking of Best Practices, McGraw-Hill, New York.
 • [2] Camp R.C. (1989), Benchmarking: The Search For Industry Best Practices That Lead to Superior Performance, ASQC Ouality Press, Milwaukee.
 • [3] Chrapko M. (2010), CMMI®. Doskonalenie procesów w organi-zacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [4] Chrissis M.B., Konrad M., Shrum S. (2003), CMMI Guidelines for Process Integration and Product Improvement, Addison-Wesley, Boston.
 • [5] Cyfert S., Szumowski W. (2015), Dobre praktyki zarządzania w administracji samorządowej, "Nauki o Zarządzaniu Management Sciences", Nr 4(25), s. 28-37.
 • [6] Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności UMOL, Dz.Urz. UE. L. 347/924 z 20.12.2013., https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue--l-2013-347-924,68384708.html, access date: 22.05.2018.
 • [7] Internetowy Słownik Języka Polskiego SJP, https://sjp.pl/repozytorium, data dostępu: 27.08.2019 r.
 • [8] Karwińska A., Wiktor D. (2008), Przedsiębiorczość i ko-rzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna", Nr 6, s. 6-8.
 • [9] Kąkol U., Smagowicz J., Uklańska A. (2017), Koncepcja metodyki analizy i oceny dla zagrożeń oraz ryzyka z perspektywy administracji centralnej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", Nr 4, s. 351-366.
 • [10] Kąkol U., Smagowicz J. (2018). Systematyka dobrych praktyk wykorzystywanych w publicznym zarządzaniu kryzysowym, "Nowoczesne Systemy Zarządzania", Nr 13, s. 31-45.
 • [11] Kosieradzka A. (2012), Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, C.H. Beck, Warszawa.
 • [12] Kosieradzka A. (2013), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Edu-Libri, Kraków-Warszawa.
 • [13] Kosieradzka A., Smagowicz J. (2018), Model dojrzałości organizacji w obszarze publicznego zarządzania kryzyso-wego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie z. 128, s. 217-230.
 • [14] Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (2016), Zaawan-sowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, Edu-Libri, Kraków-Legionowo.
 • [15] Krupa T., Wiśniewski M. (2015), Situational Manage-ment of Critical Infrastructure - Resources United Threat,"Foundations of Management", Vol. 7, s. 93-104.
 • [16] Lidwa W. (2015), Zarządzanie kryzysowe, AON, Warszawa.
 • [17] Lis S. (red.), (1999), Vademecum produktywności, Placet, Warszawa.
 • [18] Lunau S. (red.), (2008), Six Sigma + Lean Toolset, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • [19] Martyniak Z. (1996), Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.
 • [20] Mikołajczyk Z. (2001), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [21] OMG (2008), BPMM - Business Process Maturity Model, OMG, Needham, June 2008, https://www.omg.org/spec/BPMM/About-BPMM/, access date: 22.05.2018.
 • [22] Ostrowska T., Wiśniewski M. (2016), Wyzwania i dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, [w:] M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, s. 111-125.
 • [23] PMI (2003), OPM3 - Organizational Project Management Maturity Model, PMI, Newton Square, Pennsylvania.
 • [24] RCB (2010), Procedura opracowania raportu cząstkowe-go do raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/procedura.pdf, data dostępu: 30.07.2019 r.
 • [25] RCB (2017), Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego 2017, http://rcb.gov.pl/krajowy-plan-zarzadzania-kryzy-sowego/, data dostępu: 30.07.2019 r.
 • [26] Skomra W. (red.), (2015), Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP, Bel Studio Sp. z o.o., Warszawa.
 • [27] Skomra W. (2017), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w administracji publicznej, "Przegląd Organizacji", Nr 9, s. 40-45.
 • [28] Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szu-kaj/praktyka.html, data dostępu: 27.08.2019 r.
 • [29] Szczepańska K. (2009), Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • [30] Tyburska A. (2009), Ochrona infrastruktury krytycznej - potrzeby edukacyjne, [w:] T. Białas, M. Grzybowski, J. Tomaszewski (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, Gdynia, s. 83-102.
 • [31] Wiśniewski M., Kunikowski G., Kisilowski M. (2017), Koncepcja metodycznego gromadzenia wzorców i przykładów dobrych praktyk z zakresu planowania cywilnego oraz budowy planów ratowniczych i planów zarządzania kryzysowego, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", Vol. 4, tom I, s. 307-320.
 • [32] Zawiła-Niedźwiecki J., Kisilowski M. (2016), Poszukiwanie nowego paradygmatu publicznego zarządzania kryzysowego, "Przegląd Organizacji", Nr 3, s. 49-56.
 • [33] Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym z późn. zm., tekst jedn. Dz.U.2018.0.1401, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=W-DU20070890590/, data dostępu: 17.06.2018 r.
 • [34] Wikipedia - Wolna Encyklopedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Repozytorium, data dostępu: 27.08.2019 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.