PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 7 | 57--64
Tytuł artykułu

Człowiek w zespołach wirtualnych a bezpieczeństwo w zarządzaniu informacją

Autorzy
Warianty tytułu
Human in Virtual Teams and Information Security Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój rynku IT w dużej mierze kształtuje sposób funkcjonowania dzisiejszych organizacji gospodarczych. Informacja magazynowana przetwarzana w sposób cyfrowy stwarza możliwość tworzenia nowych form działających struktur podmiotów gospodarczych. Jedną z takich form są zespoły robocze/badawcze, które coraz częściej pracują w strukturze tzw. zespołów wirtualnych. Są one dużą szansą dla rozwoju przedsiębiorstw, generując jednocześnie dla nich nowe wyzwania organizacyjne. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zespołów wirtualnych, których funkcjonowanie jest w pełni zależne i możliwe dzięki rozwojowi technik oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych, w aspekcie bezpieczeństwa informacji uwzględniającego czynnik ludzki. Zaprezentowano modele informatyczne funkcjonujące we współczesnych przedsiębiorstwach wspierające pracę zespołów. Przedstawiono elementy funkcjonalne, dzięki którym możliwe są tzw. spotkania wirtualne i omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące ich bezpieczeństwa. Przedstawiono również aktualne badania dotyczące omawianych obszarów bezpieczeństwa przeprowadzone przez uznane wywiadownie gospodarcze na świecie. (abstrakt autora)
EN
Development of the IT market to a large extent is shaping the manner in which contemporary economic organisations are functioning. Information stored, processed digitally, provides a possibility to create new forms of operating structures of economic entities. One of such forms are work/research teams, which ever frequently operate within the structure of so-called virtual teams. They pose a great chance for enterprise development, simultaneously generating for them new organisational challenges. The objective of the present paper is to present the concept of virtual teams, whose functioning is fully dependent on possible thanks to the development of ICT technologies, which in the aspect of information security consider the human factor. The author has presented IT models functioning in contemporary enterprises, which support teamwork. Functional elements have been presented as well, which enable to organise so-called virtual meetings and discussed the most vital issues regarding their security. Additionally, the author has presented current research related to the discussed security areas that was conducted by renowned credit information agencies in the world. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--64
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • [1] Crowd Research Partners, Cybersecurity Insiders (2018), Cloud Security Report, https://pages.cloudpassage.com/rs/857-FXQ-213/images/2018-Cloud-Security-Report 1 .pdf, access date: 17.05.2019.
 • [2] DuFrene D., Lehman C.M. (2012), Communication Strategies for Virtual Teams, Business Expert Press, New York.
 • [3] Gallup (2017), State of the American Workplace, https://news.gallup.com/reports/199961/7.aspx, access date: 13.05.2019.
 • [4] Hunsaker P.L., Hunsaker J.S. (2008), Virtual Teams: A Leader's Guide, "Team Performance Management: An Inter-national Journal", No. 14, pp. 86-101.
 • [5] Jędrzejczyk W., Kucęba R. (2010), Postrzeganie informacji i wiedzy w organizacjach gospodarczych, [w:] L. Kiełtyka (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsię-biorstw, Difin, Warszawa, s. 285-301.
 • [6] Kiełtyka L. (2017), Narzędzia i technologie multimedialne wspomagające pracę menedżerów we współczesnych organi-zacjach, "Przegląd Organizacji", Nr 8, s. 33-42.
 • [7] Kobis P., Chmielarz G. (2017), The Barriers and Benefits of Implementing Cloud Computing in Economic Organizations, "Informatyka Ekonomiczna", Nr 3, s. 66-79.
 • [8] Kobis P., Kisiołek A. (2018), Zarządzanie bezpieczeństwem danych w przedsiębiorstwach MSP z uwzględnieniem czyn-nika ludzkiego - wyniki badań, "Przegląd Organizacji", Nr 8, s. 44-52.
 • [9] Kopertyńska M.W., Kmiotek K. (2018), Czynniki motywujące członków zespołów kreatywnych w sektorze IT - wyniki badań pilotażowych, "Przegląd Organizacji", Nr 3, s. 51-57.
 • [10] KPMG (2019), Barometr cyberbezpieczeństwa. W obronie przed cyberatakami, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2019/04/pl-Raport-KPMG-Barometr-Cyber-bezpieczenstwa-W-obronie-przed-cyberatakami.pdf, data dostępu: 18.05.2019 r.
 • [11] Krawczyk-Bryłka B. (2016), Budowanie zespołu wirtualnego - zasady i wyzwania, "Studia Informatica Pomerania", Nr 2, s. 99-111.
 • [12] Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • [13] Olszak C.M. (2018), Tworzenie wartości biznesowej w oparciu o zasoby Big Data, "Przegląd Organizacji", Nr 7, s. 35-45.
 • [14] Pyszka A. (2015), Modele i determinanty efektywności ze-społu, "Studia Ekonomiczne", Tom 230, s. 36-54.
 • [15] Sikorski C. (2005), Język konfliktu: kultura komunikacji spo-łecznej w organizacji, C.H. Beck, Warszawa.
 • [16] Statista (2018), Share of Internet Users Worldwide Who Have Used a VPN in the Past Month as of 1st Quarter 2018, by Region, https://www.statista.com/statistics/306955/vpn-proxy-server--use-worldwide-by-region/, access date: 14.05.2019.
 • [17] Statista (2019), Most Popular Global Mobile Messenger Apps as of April 2019, Based on Number of Monthly Active Users (in Millions), https://www.statista.com/statistics/258749/most-popular-global-mobile-messenger-apps/, access date: 10.05.2019.
 • [18] Stefaniuk T. (2010), Specyfika zespołów wirtualnych, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie, Nr 84, s. 153-165.
 • [19] Stefaniuk T. (2014), Komunikacja w zespole wirtualnym, Difin, Warszawa.
 • [20] Sukiennik M., Brzychczy E., Napieraj A. (2017), Analiza pracy zespołów w organizacji z wykorzystaniem technik eksploracji procesów, "Przegląd Organizacji", Nr 11, s. 46-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.