PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | 15 | nr 4 | 449--457
Tytuł artykułu

Selected Applications of Metal Nanoparticles in Medicine and Pharmacology

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Przykłady zastosowania nanocząstek metali w medycynie i farmacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Nanotechnologia jest dziedziną nauki i techniki, która rozwija się intensywnie od kilkudziesięciu lat. Zaliczana jest do jednego z głównych działów aktywności sektora nauki, technologii i innowacji. Zastosowanie innowacyjnych technologii umożliwia modyfikowanie i otrzymywanie nanomateriałow charakteryzujących się zupełnie nowymi lub ulepszonymi właściwościami. Nanocząstki metali stały się przedmiotem uwagi ze względu na ich unikalne właściwości spowodowane różnym rozmiarem oraz potencjalnym zastosowaniem. W efekcie nanocząstki metali znalazły zastosowanie w wielu różnych dziedzinach nauki. Metody: W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze przykłady zastosowań nanocząstek metali w farmakologii, terapii nowotworowej i stomatologii. Wyniki i wnioski: Nanotechnologia stwarza możliwości szybkiego przekształcenia wyników badań podstawowych w zakończone sukcesem innowacje oraz opracowanie wiodących technologii, których wyniki można wdrażać w wielkich międzynarodowych koncernach, jak i małych przedsiębiorstwach we wszystkich sektorach gospodarki. W celu realizacji takich działań niezbędny jest prawidłowo funkcjonujący łańcuch dostaw. Zatem rozwój i wdrażanie produktów nanotechnologii bez odpowiedniej logistyki nie mógłoby osiągnąć odpowiednio wysokiego poziomu. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: Nanotechnology is a field of science and technology that has been developing rapidly for several decades. It is considered to be one of the major activity areas of the scientific, technological and innovation sectors. The use of innovative technologies enables the modification and production of nanomaterials with new or enhanced properties. Metal nanoparticles are different from their bulk counterparts, and they have become the subject of growing attention due to their unique characteristics caused by their different size as well as their potential applications. Methods: As a result, they are used in many different areas of life. This work presents the most important examples of metal nanoparticle applications in pharmacology, cancer therapy and stomatology. Results and conclusion: Nanotechnology makes it possible to quickly transform the results of basic research into successful innovations, and develop leading technologies whose results can be implemented in large international groups of companies and small businesses in all sectors of the economy. As such actions require a properly functioning supply chain, the development and implementation of nanotechnology products will not reach the appropriate level without the proper logistics. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
449--457
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • Abdulkareem E.H., Memarzadeh K., Allaker R.P., Huang J., Pratten J.,Spratt D., 2015.
 • Anti-biofilm activity of zinc oxide and hydroxyapatite nanoparticles as dental implant coating materials. Journal of dentistry, 43[12], 1462-1469. http://doi.org/10.1016/j.jdent.2015.10.010
 • Bieńkiewicz A., Korczyński J., Gottwald L., Danilewicz M., 2005. The assessment of argyrophylic nucleolar organizer regions [AgNORs] in gynecological oncology [Zastosowanie oceny stref organizatorów j¹derkowych (AgNORs) w onkologii ginekologicznej]. Menopause Review, 4[1], 28-32.
 • Cryer A.M., Thorley A.J., 2019. Nanotechnology in the diagnosis and treatment of lung cancer. Pharmacology & therapeutics, 198, 189-205. http://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2019.02.010
 • Darouiche R.O., Raad I.I., Heard S.O., Thornby J.I., Wenker O.C., Gabrielli A., Harris R.L. 1999. A comparison of two antimicrobial-impregnated central venous catheters. New England Journal of Medicine, 340[1], 1-8. http://doi.org/10.1056/NEJM199901073400101
 • Duchnowska R., Medyczny W.I., 2007. Targeted therapy-new hopes in the treatment of breast cancer [Leczenie celowane-nowe nadzieje w leczeniu raka piersi.]. Oncology in Clinical Practice, 3 [3], 128-134.
 • Dwiecki K., Nogala-Kalucka M., Polewski K., 2014. Application of quantum dots for the determination of food ingredients and contaminants [Zastosowanie kropek kwantowych do oznaczania składników i zanieczyszczeń żywności]. Food Science Technology Quality, 21 [3]. http://doi.org/10.15193/zntj/2014/94/005-013
 • El-Sayed I.H., Huang X., El-Sayed M.A., 2005. Surface plazmon resonance scattering and absorption of anti-EGFR antibody conjugated gold nanoparticles in cancer diagnostics: Applications in oral cancer. Nano Letters, 5[5]: 829-34. http://doi.org/10.1021/nl050074e
 • Flores C.Y., Diaz C., Rubert A., Benitez G.A., Moreno M.S., Fernandez Lorenzo de Male M.A., Salvarezza R.C., Shilardi P.L., Vericat C, 2010. Spontaneous adsorption of silver nanoparticles on Ti/TiO2 surfaces. Antibacterial effect on Pseudomonas aeruginosa. J. Colloid Interface Sci., 15, 350, 402-408. http://doi.org/10.1016/j.jcis.2010.06.052
 • Galian R.E., de la Guardia M., 2009. The use of quantum dots in organic chemistry. Trends Anal. Chem., 28 [3], 279-291. http://doi.org/10.1016/j.trac.2008.12.001
 • Gao M.X., Liu C.F., Wu Z.L., Zeng Q.L., Yang X.X., Wu W.B., Huang C.Z. 2013. A surfactant-assisted redox hydrothermal route to prepare highly photoluminescentcarbon quantum dots with aggregation-induced emission enhancement properties. Chemical Communications, 49[73], 8015-8017. http://doi.org/10.1039/C3CC44624G
 • Gao X., Cui Y., Levenson R.M., Chung L.W., Nie S. 2004. In vivo cancer targeting and imaging with semiconductor quantum dots. Nature biotechnology, 22[8], 969-976. http://doi.org/10.1038/nbt994
 • Gaucher G., Dufresne M.H., Sant V.P., Kang N., Maysinger D., Leroux J.C. 2005. Block copolymer micelles: preparation, characterrization and application in drug delivery. Journal of controlled release, 109[1], 169-188. http://doi.org/10.1016/j.jconrel.2005.09.034
 • Hainfeld J.F., Dilmanian F.A., Slatkin D.N., Smilowitz H.M., 2008. Radiotherapy enhancement with gold nanoparticles. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 60[8], 977-985. http://doi.org/10.1211/jpp.60.8.0005
 • Hao R., Xing R., Xu Z., Hou Y., Gao S., Sun S., 2010. Synthesis, functionalization, and biomedical applications of multifunctional magnetic nanoparticles. Advanced Materials, 22[25], 2729-2742. http://doi.org/10.1002/adma.201000260
 • Heo D.N., Ko W.K., Lee H.R., Lee S.J., Lee D., Um S.H., Kwon I.K., 2016. Titanium dental implants surface-immobilized with gold nanoparticles as osteoinductive agents for rapid osseointegration. Journal of colloid and interface science, 469, 129-137. http://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.02.022
 • Kelsall R.W., Hamley I.W., Geoghegan M., 2009. Nanotechnologie. [Nanotechnology]] PWN, Warszawa 2009, 5.
 • Kosmala K., Szymańska R. 2016. Nanoparticles of titanium oxide [IV]. preparation, properties and application [Nanocząstki tlenku tytanu (IV). otrzymywanie, właściwości i zastosowanie.]. Kosmos, 65 [2], 235-245.
 • Koperkiewicz D., 2015. Gold nanoparticles in photothermal anti-cancer therapy [Nanocząstki złota w fototermicznej terapii antynowotworowej], ISSN2082 1107, 1 [21], 56-66.
 • Kargozar S., Mozafari M., 2018. Nanotechnology and Nanomedicine: Start small, think big. Materials Today: Proceedings, 5[7], 15492-15500. http://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.04.155
 • Leaper D.J., 2006. Silver dressings: their role in wound management. International Wound journal, 3[4], 282-294. http://doi.org/10.1111/j.1742-481X.2006.00265.x
 • Li F., Weir M.D., Fouad A.F., Xu H.H., 2014. Effect of salivary pellicle on antibacterial activity of novel antibacterial dental adhesives using a dental plaque microcosm biofilm model. Dental Materials, 30[2], 182-191.http://doi.org/10.1016/j.dental.2013.11.004
 • Olawoyin R., 2018. Nanotechnology: The future of fire safety. Safety science, 110, 214-221. http://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.08.016
 • Ren G., Hu D., Cheng E.W., Vargas-Reus M.A., Reip P., Allaker R.P., 2009. Characterisation of copper oxide nanoparticles for antimicrobial applications. International journal of antimicrobial agents, 33[6], 587-590. http://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2008.12.004
 • Rzeszutek J., Matysiak M., Czajka M., Sawicki K., Rachubik P., Kruszewski M., Kapka-Skrzypczak L., 2014. Application of nanoparticles and nanomaterials in medicine [Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie]. Hygeia Public Health, 49[3], 449-457.
 • Singh N., Cohen C.A., Rzigalinski B.A. 2007. Treatment of neurodegenerative disorders with radical nanomedicine. Annals of the New York Academy of Sciences, 1122[1], 219-230. http://doi.org/10.1196/annals.1403.015
 • Sugita Y., Ishizaki K., Iwasa F., Ueno T., Minamikawa H., Yamada M., Ogawa T. 2011. Effects of pico-to-nanometer-thin TiO2 coating on the biological properties of microroughened titanium. Biomaterials, 32[33], 8374-8384. http://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2011.07.077
 • Sun C., Lee J.S., Zhang M., 2008. Magnetic nanoparticles in MR imaging and drug delivery. Advanced drug delivery reviews, 60[11], 1252-1265 http://doi.org/10.1016/j.addr.2008.03.018
 • Suganya K.U., Govindaraju K., Kumar V.G., Dhas T.S., Karthick V., Singaravelu G., Elanchezhiyan M., 2015. Biomolecular Spectroscopy.Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 144, 266-272.
 • Shubayev V.I., Pisanic T.R., Jin S., 2009. Magnetic nanoparticles for theragnostics. Advanced drug delivery reviews, 61[6], 467-477. http://doi.org/10.1016/j.addr.2009.03.007
 • Suwanboon S., Chukamnerd S., Anglong U., 2007. Morphological control and optical properties of nanocrystallineZnO powder from precipitation method. Songklanakarin Journal of Science & Technology, 29(6).
 • Świdwińska-Gajewska A.M., Czerczak S., 2014. Nanoparticles dioxide tytaniumoccupational exposure limits. Occupational Medicine 65, 407-418. http://doi.org/10.13075/mp.5893.2014.046
 • Tiwari P.M., Vig K., Dennis V.A., Singh S.R., 2011. Functionalized gold nanoparticles and their biomedical applications. Nanomaterials, 1[1], 31-63. http://doi.org/10.3390/nano1010031
 • Veiseh O., Gunn J.W., Zhang M. 2010. Design and fabrication of magnetic nanoparticles for targeted drug delivery and imaging. Advanced drug delivery reviews, 62[3], 284-304. http://doi.org/10.1016/j.addr.2009.11.002
 • Wang X., Yang L., Chen Z.G., Shin D.M., 2008. Application of nanotechnology in cancer therapy and imaging. CA: a cancer journal for clinicians, 58[2], 97-110. http://doi.org/10.3322/CA.2007.0003
 • Wiatr E., Nowakowska D. 2013. Application of nanoparticles in dental materials - review of the literature. Protet. Stomatological, 63[6], 466-475. http://doi.org/10.5604/.1133006
 • Wu J., Weir M.D., Melo M.A.S., Xu H.H., 2015. Development of novel self-healing and antibacterial dental composite containing calcium phosphate nanoparticles. Journal of dentistry, 43[3], 317-326. http://doi.org/10.1016/j.jdent.2015.01.009
 • Wang M., Thanou M., 2010. Targeting nanoparticles to cancer. Pharmacological Research, 62[2], 90-99. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2010.03.005
 • Xia W., Low P.S., 2010. Folate-targeted therapies for cancer. Journal of medicinal chemistry, 53[19], 6811-6824. http://doi.org/10.1021/jm100509v
 • Yamaguchi S., Kobayashi H., Narita T., Kanehira K., Sonezaki S., Kubota Y., Iwasaki Y., 2010. Novel Photodynamic Therapy Using Water-dispersed TiO2-Polyethylene Glycol Compound: Evaluation of Antitumor Effect on Glioma Cells and Spheroids In Vitro. Photochemistry and photobiology, 86[4], 964-971. http://doi.org/10.1111/j.1751-1097.2010.00742.x
 • Yamaguchi S., Kobayashi H., Narita T., Kanehira, K., Sonezaki, S., Kudo, N., Houkin, K. 2011. Sonodynamic therapy using waterdispersed TiO2-polyethylene glycol compound on glioma cells: comparison of cytotoxic mechanism with photodynamic therapy. Ultrasonicssonochemistry, 18[5], 1197-1204. http://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2010.12.017
 • Zhang K., Melo M.A.S., Cheng L., Weir M.D., Bai Y., Xu H.H. 2012. Effect of quaternary ammonium and silver nanoparticlecontaining adhesives on dentin bond strength and dental plaque microcosm biofilms. Dental Materials, 28[8], 842-852. http://doi.org/10.1016/j.dental.2012.04.027
 • Zhang K., Cheng L., Imazato S., Antonucci J.M., Lin N.J., Lin-Gibson S., Xu H.H., 2013. Effects of dual antibacterial agents MDPB and nano-silver in primer on microcosm biofilm, cytotoxicity and dentine bond properties. Journal of Dentistry, 41[5], 464-474. http://doi.org/10.1016/j.jdent.2013.02.001
 • Zhang H., Ming H., Lian S., Huang H., Li H., Zhang L., Lee S.T. 2011. Fe2O3/carbon quantum dots complex photocatalysts and their enhanced photocatalytic activity under visible light. Dalton Transactions, 40[41], 10822-10825. http://doi.org/10.1039/C1DT11147G
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568355

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.