PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 (29) | 33--55
Tytuł artykułu

System wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami żywności: biologicznymi, organicznymi i/lub nieorganicznymi związkami chemicznymi oraz przeciwdziałanie fałszowaniu żywności

Warianty tytułu
The Early Warning System Against Dangerous Contamination of Food by Variety of Biological, Organic and/or Inorganic Chemical Compounds And Prevention Of Food Adulteration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W celu ochrony żywności i/lub zagwarantowania jej bezpieczeństwa na rynku Unii Europejskiej utworzono System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). System ten służy do wymiany informacji związanych z zagrożeniami wykrytymi w żywności, paszach i/lub w materiałach przeznaczonych do kontaktu z produktami żywnościowymi. Każde państwo członkowskie w ramach tego systemu posiada krajowe punkty kontaktowe, odpowiedzialne za wymianę informacji z Komisją Europejską. Dzięki przesyłanym powiadomieniom członkowie systemów mogą na bieżąco kontrolować, w jakim produkcie wykryto zagrożenie i jakie działania należy podjąć, aby wyeliminować potencjalne ryzyko. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa konsumentów w odniesieniu do produktów żywnościowych oferowanych na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Jego celem były przedstawienie sposobu funkcjonowania systemu RASFF oraz analiza powiadomień i ocena problemu występujących zagrożeń.(abstrakt oryginalny)
EN
Technological progress, the development of the common market of the European Union and free movement of goods, increase the risk of contamination of food by various undesired organic or inorganic chemical compounds and/or by biological compounds such as pathogenic bacteria, both dangerous for the consumer health and in extreme cases for their life. In order to protect the food safety on EU common market the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) was created. The RASFF system is used to exchange information related to threats detected in food, animal feed or materials intended to come into contact with food products. Each member state in the framework of the system has a National Contact Points responsible for the exchange of information with the European Commission. Thanks to sending the notifications, system members can keep control in which product threat was detected and what actions should be taken to eliminate the risk. This work takes the issue of safety of consumers regarding the products offered in the single market of the European Union. The aim of this study is to present how the RASFF system works and to analyze notifications and assess the problem of existing threats.(original abstract)
Twórcy
 • SKLEJKA-EKO SA, Ostrów Wielkopolski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamczyk D., 2014, Bezpieczeństwo żywnościowe w Unii Europejskiej, Studia Europejskie. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 4(72), s. 213-226.
 • Dyjak K., Michota-Katulska E., Zegan M., 2017, Pilotażowe badania pozostałości pestycydów w wybranych świeżych ziołach i warzywach przyprawowych zakupionych w krajowych supermarketach, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 24(1), s. 126-138.
 • Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications_en (28.12.2018).
 • https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2017.pdf (28.12.2018).
 • https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2011_en.pdf (28.12.2018).
 • https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2006_en.pdf (28.12.2018).
 • https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2002_en.pdf (28.12.2018).
 • https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchForm (28.12.2018).
 • http://www.primoris-lab.com/en/support/legislation/rasff-notifications/ (28.1.2.2018).
 • Kierczyńska S., 2015, Produkcja i eksport owoców w Polsce w latach 1994-2014, Roczniki Naukowe, t. XVII, z. 5, Poznań.
 • Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 2010, Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
 • Komisja Europejska - Zestawienie Informacji, 2017, Pytania i odpowiedzi: System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF), Bruksela, http://europa.eu/rapid/press-release_ MEMO-17-2461_pl.htm (28.12.2018).
 • Kononiuk A., 2018, Wybrane systemy zapewniające bezpieczeństwo żywności, http://laboratoria.net/ pdf/?get=L2FydHlrdWwvX2l0ZW0sMjYxOTUscmlkLCxwcmludCwxLHBkZiwxLmh0bWw= (28.12.2018).
 • Kowalczyk S., 2016, Bezpieczeństwo i jakość żywności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalska A., 2017, Systemy wymiany informacji o oszustwach żywnościowych w Unii Europejskiej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Lublin, XVIII, z. 9, cz. 1, s. 71-85.
 • Kowalska M., Mitrosz P., Osytek K., 2018, Wybrane aspekty dotyczące fałszowania żywności, Przemysł Spożywczy, 72(12), s.16-21.
 • Krzepkowska M., 2015, Powiadomienia w systemie RASFF to źródło informacji przy analizie ryzyka, Przemysł Spożywczy, 69(12), s. 11-14.
 • Lagana P., Caruso G., Barone C., Caruso G., Parisi S., Melcarne L., Mazzù F., Della A.S., 2017, Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ledzion E., Postupolski J., Rybińska K., Kurpińska-Jaworska J., Szczęsna M., Karłowski K., 2010, System RASFF jako element strategii bezpieczeństwa żywności w zakresie mikotoksyn, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIII(4), s. 533-538.
 • Michalska-Pożoga I., 2013, System RASFF a bezpieczeństwo żywności i żywienia w Unii Europejskiej, Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2(6), s. 37-41.
 • Olejnik J., 2017, Food Fraud. Unia Europejska walczy z fałszowaniem żywności, https://www.foodfakty. pl/ue-walczy-z-falszowaniem-zywnosci (15.02.2019).
 • Puchlik M., 2011, Zafałszowania żywności, "Fałszerstwom stop", Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, II edycja konkursu dla studentów na najlepszą pracę pisemną związaną z problematyką fałszerstw pt. "FAŁSZERSTWOM STOP".
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt.
 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt.
 • Sawicki W., 2014, Oszustwa i nadzór w łańcuchu dostaw żywności, Przemysł Spożywczy, 68(2), s. 2-4.
 • Stankiewicz D., 2012, System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach RASFF, Analizy BAS, 11(78), s. 1-6.
 • The Rapid Alert System for Food and Feed, Annual Report 2017.
 • Wróbel B., 2014, Zagrożenia zwierząt i ludzi toksynami grzybów pleśniowych zawartych w paszach i żywności, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 14(3), s. 159-176.
 • Zadernowski M.R., Zadernowska A., Obiedziński M., Zadernowski R., 2008, HACCP - Katalog zagrożeń biologicznych, fizycznych i chemicznych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.