PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 33 | nr 3 Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = Transformations in the Sector of Transport and Tourism Services | 70--84
Tytuł artykułu

Transfer kapitału ludzkiego z międzynarodowych centrów usług jako czynnik kształtowania konkurencyjności MMŚP w regionie zachodniopomorskim

Warianty tytułu
Transfer of Human Capital from the Multinational Service Centres and the Competitiveness of MSME in the West-Pomeranian Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska znajduje się obecnie w czołówce miejsc w Europie Środkowo-Wschodniej, w których lokalizują się międzynarodowe centra usług. Wynika z tego istotne znaczenie analizowania wpływu, jaki mają one na rozwój polskiej gospodarki. Jednym z istotnych efektów wynikających z obecności centrów usług jest przepływ wiedzy, w tym jej transfer do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) - wiedzy, która odgrywa coraz ważniejszą rolę w procesie kształtowania konkurencyjności, tak w ujęciu mikro-, jak i makroekonomicznym. Celem artykułu jest zatem analiza interakcji zachodzących pomiędzy centrami usług o międzynarodowym zasięgu a mniejszymi podmiotami funkcjonującymi w gospodarkach lokalnych. Szczególny nacisk położony został na przepływ wiedzy ukrytej wynikający z transferu kapitału ludzkiego pomiędzy centrami usług a mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w regionie zachodniopomorskim. W opracowaniu wykorzystano badania ilościowe zrealizowane w latach 2013-2016 na próbie reprezentatywnej regionu. Wyniki badań wskazują, że występuje istotny statystycznie związek pomiędzy badanymi zmiennymi. Ukazują one, iż firmy, których właściciele lub pracownicy mają doświadczenia związane z pracą w międzynarodowych centrach usług, doświadczają bardziej dynamicznego wzrostu obrotów oraz wprowadzają na rynek więcej nowych produktów. Ma to wpływ na konkurencyjność tychże podmiotów, również w ujęciu międzynarodowym.(abstrakt oryginalny)
EN
Poland is currently at the forefront of places in Central and Eastern Europe, where international service centres are located. This shows the importance of analysing the impact they have on the development of the Polish economy. One of the important effects resulting from the presence of service centres is the flow of knowledge, including its transfer to the MSME sector - knowledge, which plays an increasingly important role in the process of shaping competitiveness, both in micro- and macroeconomic terms. The aim of the article is therefore to analyse the interactions between service centres with international coverage and smaller entities operating in local economies. Particular emphasis was placed on the flow of hidden knowledge resulting from the transfer of human capital between service centres and micro-, small- and medium enterprises located in the West Pomeranian region. The study uses quantitative research conducted in the years 2013-2016 on a representative sample of companies in the region. The research results indicate that there is a statistically significant relationship between the variables studied. They show that companies whose owners or employees have work experience in international service centres exhibit a more dynamic growth in turnover and bring more new products to the market. This has an impact on the competitiveness of these entities, also at the international arena.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • ABSL (2016). Raport Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016 przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych.
 • Acs, Z.J., Braunerhjelm, P., Audretsch, D.B., Carlsson, B. (2009). The knowledge spillover theory of entrepreneurship. Small Business Economy, 32, 15-30.
 • Arrow, K. (1962). The economic implications of learning by doing. The Review of Economic Studies, 29(3), 155-173.
 • Barney, J.B. (1992). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 101-116.
 • Distanont, A., Khongmalai, O. (2018). The role of innovation in creating a competitive advantage. Kasetsart Journal of Social Sciences, doi: 10.1016/j.kjss.2018.07.009.
 • Dzikowska, M., Gorynia, M. (2012). Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej. Gospodarka Narodowa, 4, 1-30.
 • Głodek, P. (2018). Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kunasz, M. (2006). Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii. Gospodarka Narodowa, 10, 33-48.
 • Łobacz, K. (2012). Koncepcja oceny procesu komercjalizacji przedsięwzięć gospodarczych w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości. Szczecin: rozprawa doktorska, maszynopis powielony.
 • Łobacz, K. (2015). Źródła wiedzy warunkującej innowacyjne działania przedsiębiorcze -konsekwencje dla sterowania kierunkami rozwoju systemów gospodarczych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41, 412-431.
 • Łobacz, K. (2018). Innovating and growing service-based entrepreneurial business-development model based on european and asian case studies. European Journal of Service Management, 28, 231-244.
 • Łobacz, K., Głodek, P. (2018). Rozwój kapitału ludzkiego poprzez działania przedsiębiorcze: znaczenie przedsiębiorczości akademickiej. Horyzonty Wychowania, 17(44), 167-177.
 • Łobacz, K., Głodek, P., Stawasz, E., Niedzielski, P. (2016). Utilisation of business advice in small innovative firms - the role of trust and tacit knowledge. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(2), 117-138.
 • Navaretti, G.B., Venables, A.J. (2004). Multinational Firms in the World Economy. Princeton University Press.
 • Niedzielski, P., Łobacz, K. (red.) (2017). Centra usług w układach regionalnych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Radosevic, S., Yoruk, E. (2019). Entrepreneurial orientation of knowledge - based enterprises in Central and East Europe. W: F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey, S. Radosevic (red.). Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business strategy and public policy, Routledge - preprint.
 • Romer, P. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.
 • Rugraff, E., Hansen, M.W. (2011). Multinational corporations and local firms in emerging economies. An Introduction. W: E. Rugraff, M.W. Hansen (red.). Multinational Corporations and Local Firms in Emerging Economies. Amsterdam University Press.
 • Sass, M. (2011). The impact of foreign direct investment in business services on the local economy. The case of Hungary. W: E. Rugraff, M.W. Hansen (red.) Multinational Corporations and Local Firms in Emerging Economies. Amsterdam University Press.
 • Schumpeter, J.A. (1939). Business cycles: a theoretical, historical, and statistical analysis of the capitalist process. New York and London: McGraw-Hill.
 • Stankiewicz, M.J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.