PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 3, cz. 2 | 31--49
Tytuł artykułu

Analiza uwarunkowań satysfakcji zawodowej pracowników artystycznych na przykładzie artysty chóru

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Job Satisfaction's Conditions in a Group of Professional Art Workers on the Example of a Choir Artist
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest diagnoza poziomu satysfakcji oraz uwarunkowań jej powstawania w specyficznej grupie zawodowej pracowników artystycznych. Przykładem takich stanowisk jest zawód śpiewaka artysty chóru w organizacjach państwowych oper w Polsce. W pierwszej części tekstu zostały opisane najważniejsze uwarunkowania rynku usług artystycznych. Na tym tle krótko zdefiniowano zasadnicze cechy i zadania chórzysty operowego. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań poczucia satysfakcji na bazie metodyki kwestionariusza P.A.S.Z. autorstwa A. Borowskiej-Pietrzak. Wyniki wskazują na bardzo niski poziom zadowolenia z pracy badanej grupy artystów chóru w porównaniu do innych grup zawodowych. Do najważniejszych atrybutów wpływających na taki stan rzeczy należy zaliczyć brak dodatkowych bonusów płacowych, złą organizację pracy czy niedocenianie pracy chórzysty. Jest to jednak grupa zawodowa, która deklaruje wysoki stopień zaangażowania w pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to diagnose the level of satisfaction and the conditions for its formation in a specific professional group of artistic workers. An example of such positions is the profession of a choir singer in the organizations of national operas in Poland. The first part of the text describes the most important determinants of the market of artistic services. Against this background, the basic features and tasks of the opera chorister were briefly defined. The empirical part presents the results of research on the sense of satisfaction based on the original methodology of the questionnaire P.A.S.Z. by A. Borowska-Pietrzak. The results indicate a very low level of satisfaction with the work of the studied group of choir artists, compared to other professional groups. The most important attributes affecting this state of affairs include the lack of additional wage bonuses, poor work organization and underestimation of the chorister's work. However, it is a professional group that declares a high degree of commitment to work. (original abstract)
Rocznik
Strony
31--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
autor
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Borkowska S. (2007), Wynagrodzenia za efekty w wysoce efektywnych systemach ZZL, w: Systemy wysoce efektywnej pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Borowska-Pietrzak A. (2014), Pomiar poczucia satysfakcji zawodowej. Wyniki badań pilotażowych, w: M. Stor, A. Fornalczyk (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. t. 2: Problemy zarządczo-psychologiczne, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Chodkowski R. (2003), Teatr Grecki, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Daszkowska M. (1998), Usługi, produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grela M., Humanicki M., Kitala M. Michałek T., Jakubik J. (2012), Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Biuro Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Kawka T. (2014), Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki. Uwarunkowania. Funkcje. Konfiguracja, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kocur M., (2005), We władzy teatru, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Kostera M., Śliwa M. (2010), Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura. Podręcznik akademicki, WAiP, Warszawa.
 • Lichniak I. (2010), Usługi w strukturze gospodarki, w: I. Lichniak (red.), Serwicyzacja polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Łysiński J. (2013), Partycypacyjne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi we współczesnych orkiestrach, "Zarządzanie w Kulturze", nr 14, z. 1.
 • Manifest w sprawie statusu artysty, https://www.zasp.pl/index.php?page=Pages&id=40.
 • Mazurek-Łopacińska G. (1997), Kultura w gospodarce rynkowej. Problemy adaptacji marketingu, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Morawska K. (2014), Historia Muzyki Polskiej, Renesans, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Program studiów na specjalności śpiew solowy i aktorstwo - studia I stopnia stacjonarne. Obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 - Rok I. Uniwersytet Fryderyka Chopina w Warszawie.
 • Raczkiewicz T. (2004), Rozważania o śpiewie kastratów, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Wyd. PSPŚ, Wrocław.
 • Regulamin Organizacyjny Polskiej Opery Królewskiej (2018) nadany Zarządzeniem nr 05/10/2017 Dyrektora Polskiej Opery Królewskiej z dnia 31.10.2018 r., Warszawa.
 • Regulamin Organizacyjny Opery Bałtyckiej w Gdańsku (2017) nadany Zarządzeniem nr 53/2017 Dyrektora Opery Bałtyckiej z dnia 16.08.2017 r., Gdańsk.
 • Regulamin Organizacyjny Opery Wrocławskiej (2009) nadany Zarządzeniem nr 3/09 Dyrektora Opery Wrocławskiej z dnia 23.01.2009 r., Wrocław.
 • Regulamin Organizacyjny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej (2016) z dnia 07.06.2016 r. nadany Zarządzeniem nr 12 Dyrektora Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Warszawa.
 • Sobocińska M. (2008), Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług, PWE, Warszawa.
 • Szulborska-Łukaszewicz J. (2017), O statusie artysty w Polsce, "Zarządzanie w Kulturze", nr 18, z. 3.
 • Uchwała Nr 248/XXIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. z załącznikiem do uchwały zawierającej statut.
 • Uchwała Nr XXXII/934/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Operze Wrocławskiej z załącznikiem do uchwały zawierającym statut.
 • Walczak W., Wyrzykowska K., Socha Z. (red.) (2017), Raport Dynamika karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego, Polska Rada Muzyczna, Warszawa.
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej wraz z załącznikiem do zarządzenia zawierającym statut.
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Operze Królewskiej wraz z załącznikiem do zarządzenia zawierającym statut.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568381

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.