PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 | 165--182
Tytuł artykułu

Measuring Sustainable Competitiveness of Autonomous Regions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pomiar konkurencyjności regionów autonomicznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W ostatnich latach zrównoważony rozwój stał się ważnym tematem nie tylko na szczeblu krajowym, ale i regionalnym. Szczególnym przypadkiem są regiony autonomiczne zlokalizowane w strategicznych miejscach, które mają wpływ na politykę i gospodarkę krajów, do których przynależą. Problemem badawczym podjętym w pracy jest wpływ zrównoważonego rozwoju na konkurencyjność regionów autonomicznych, czynniki wpływające na ich wyniki oraz wpływ zrównoważonego rozwoju na te czynniki. Na podstawie przeglądu literatury dotyczącej konkurencyjności w aspekcie zrównoważonego rozwoju zaproponowano nowe wskaźniki dla regionów autonomicznych. W artykule autorka najpierw omawia schemat procesu pokojowego dla regionów w stanie wojny, następnie analizuje wskaźnik zrównoważonej konkurencyjność Światowego Forum Gospodarczego w odniesieniu do tych regionów. Artykuł kończy propozycja nowych wskaźników.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, the issue of sustainability becomes an important topic not only for countries, but also regions. A specific example is a group autonomous regions located in strategic areas and influencing countries' economic and political performance. The research problem discussed in this paper is the influence and measurement of sustainable development on competitiveness of autonomous regions. The author focuses on the application of sustainable development in autonomous regions, factors influencing their performance, and the impact of sustainability on these factors. Based on literature review regarding competitiveness indicators with the reference to sustainability suggestions are made for new competitiveness indicators for these regions. In the paper, the author first examines sustainable conflict resolution schemes for autonomous regions at war. Then, aspects of Sustainable Competitiveness Index by World Economic Forum are presented and analyzed with regard to autonomous regions. The paper finishes with a proposal of new indicators.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
165--182
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School Economics, Poland
Bibliografia
 • Antoszewski, A.; Herbut, R. (1999). Leksykon politologii. Wrocław: Wydawnictwo Atla.
 • Armstrong, H.; Read, R. (1995). Weastern European Micro-States and EU Autonomous Regions: The Advantages of Size and Sovereignty. World Development 23(7): 1229-1245.
 • Barnett, R. (1996). Resistance and reform in Tibet. London: Motilal Banarsidass Publishe.
 • Barrutia, J. M., Aguado, I., & Echebarria, C. (2007). Networking for Local Agenda 21 implementation: Learning from experiences with Udaltalde and Udalsarea in the Basque autonomous community. Geoforum 38(1), 33-48.
 • Berg, A.; Ostry, J. (2011). Inequlity and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin? IMF Staff Discussion Note. Washington DC: International Monetary Fund. Available at: http://www.imf.org/ external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf. Accessed 3 March 2011.
 • Bieńkowski, W.; Bossak, J.W. (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstwa. Wyzwania dla Polski na progu XXI. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Bieńkowski, W.; Weresa, M.; Radło, M.-J. (2010). Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD: ewolucja znaczenia czynnik. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Bitterman, M.; Lopez, V.; Wright, F. (2007). A Bridge To Peace: Strategic Sustainable Development As An Approach To Conflict Resolution. Karlskrona: School of Engineering, Blekinge Institute of Technology. Available at: http://www.thenaturalstep.org. Accessed 21 March 2011.
 • Błuszkowski, J. (2007). Naród w sensie ekonomicznym i politycznym. In: Wojtaszczyk, K.A. (eds.). Społeczeństwo i polityka, Podstawy nauk politycznych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Brand-Jacobsen, K.F. (2003). Toolkit for Peace building and Conflict Transformation in Nepal. Available at: http://www.transcend.org. Accessed 30 March 2011.
 • Brennan, A.J. (2008). Theoretical foundations of sustainable economic welfare indicators - ISEW and political economy of the disembedded system. Ecological Economics 67(1) 15: 1-19.
 • Cornell S. (2001). Small nations and Great Powers. A study of ethnopolitical conflict in Caucasus. London: Routledge.
 • Dołęgowski, T. (2006). Dylematy konkurencyjności, czyli dlaczego ekonomista lubi i nie lubi etyki biznesu. Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH. Seminaria Naukowe - Rok akademicki 2005-2006. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Friends of Earth. Available at: http://www.foe.co.uk/community/tools/isew/. Accessed 27 March 2011.
 • Garvin, T. (1990). The Return of the History: Collective Myths and Modern Nationalisms. The Irish Review (9): 16-30.
 • Holmberg, J.; Robèrt, K. H.; von Weizsäcker, E. U. (2000). Factor X for subtle policy-making. Greener Management International (31): 25-38.
 • Januszkiewicz, W. (2000). Czynniki określające konkurencyjność. In: Kuciński K. (ed.). Uwarunkowania konkurencyjności w Polsce przedsiębiorstw w Polsce Vol. LXXIX. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Konarski, W. (2007). Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy. In: Wojtaszczyk, K.A. (ed.) Społeczeństwo i polityka, Podstawy nauk politycznych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Kuznets, S. (1960). The economic growth of small nations. In: Robinson, E.A.G. (ed.). The Economic Consequences of the Size of Nations: 14-32. London: Macmillan.
 • Lubicz-Miszewski, M. (2012). Geneza, przebieg i próby przezwyciężenia konfliktu o Naddniestrze. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 3(165): 121-138.
 • Milner, C.; Westaway, T. (1993). Country size and medium-term growth process: some country evidence. World Development 21(2): 203-212.
 • Misala J. (2007). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 • Otok, S. (2003). Geografia polityczna. Warszawa: PWN.
 • Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. Towards Sustainable Development. Available at: http://www.un-documents.net/ocf-02.htm. Accessed 30 March 2011.
 • Pakulska, T.; Poniatowska-Jaksch, M. (2009). Przedsiębiorstwo a otoczenie w warunkach globalizacji. In Kuciński, K. (ed.). Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Radomski, B. (2000). Teoria i praktyka zarządzania strategicznego. Materiały z konferencji pt.: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania w Gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Renard, M.C. (2003). Fair trade: quality, market and conventions. Journal of Rural Studies 19(1): 87-96.
 • Robèrt, K.H. et al. (2002). Strategic sustainable development - selection, design and synergies of applied tools. Journal of Cleaner production 10(3): 197-214.
 • Rykiel, Z. (2000). Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni. Studia Regionalne i Lokalne 1(1): 42-43.
 • Selwyn, P. (1980). Smallness and islandness. World Development 8(12): 945-951.
 • Streeten, P. (1993).The special problems of small developing countries. World Development. 21(2): 197-202.
 • Taylor, E. (2011). Przyrodnicze uwarunkowania działalności gospodarczej. In: Fierla, I. (ed.). Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Tomasiewicz, J. (1997). Współczesne ruchy regionalistyczne w Europie Zachodniej. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa 2(11): 295-317.
 • UNEP (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Available at: www.unep.org/greeneconomy. Accessed 30 March 2012.
 • WCED (1987). Report Our Common Future. Washington: Oxford University Press.
 • World Economic Forum (2009). The Global Competitiveness Report 2009-2010. Davos.
 • World Economic Forum (2010). The Global Competitiveness Report 2010-2011. Davos.
 • Zawiślińska, I. (2003). Gospodarka Kanady przełomu wieków. Międzynarodowa pozycja konkurencyjna. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568387

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.