PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 | 145--153
Tytuł artykułu

The Role of Educational Institutions in Achieving Sustainable Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rola instytucji edukacyjnych w dążeniu do zrównoważonego rozwoj
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Partycypacja i współpraca samorządów lokalnych oraz instytucji stanowi decydujący czynnik przy osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, ponieważ wiele problemów ma swoje przyczyny i znajduje rozwiązania na poziomie lokalnym. Szkolenia i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR, ang. education for sustainable development - ESD) odgrywają kluczową rolę w tym procesie i powinny być integralną częścią nauczania ogólnego w całym systemie szkolnictwa. Edukacja dzieci i młodzieży na rzecz zrównoważonego rozwoju to proces długoterminowy, stanowiący część kształcenia ustawicznego. Podczas przygotowywania młodych pokoleń do zrównoważonego rozwoju istotne znaczenie mają nauczyciele, wychowawcy i inni dydaktycy. Mając to na uwadze, Wydział Studiów Środowiskowych Uniwersytetu Mateja Beja (Słowacja) opracował projekt naukowy zatytułowany "Rozwój wielokierunkowych umiejętności zarządczych koordynatorów EZR w regionie Bańskiej Bystrzycy". Poprzez projekt starano się przyczynić do zrównoważonego rozwoju w środkowej Słowacji, a także nawiązać współpracę z wieloma lokalnymi i krajowymi instytucjami, jak np. Regionalne Biuro Edukacji w Bańskiej Bystrzycy, Słowacka Agencja Ochrony Środowiska, Narodowy Ośrodek Nadleśnictwa oraz Nadleśnictwo Republiki Słowackiej. Artykuł omawia główne cele projektu badawczego, kwestie organizacyjne oraz rezultaty. Akcentuje także ważną rolę współpracy pomiędzy instytucjami w procesie wdrażania EZR w szkołach podstawowych i średnich, jak również kształcenie ustawiczne nauczycieli. Artykuł przedstawia też rekomendacje dla procesu implementacji EZR na Słowacji w oparciu o ewaluację seminarium szkoleniowego zorganizowanego w ramach projektu. (abstrakt oryginalny)
EN
Participation and cooperation of local governments and institutions are crucial factors in achieving sustainability goals, because many problems have their origin and solutions at the local level. Training and education for sustainable development (ESD) have a key role in this process and should be an integral part of general education throughout the entire school system. Education of children and youth toward sustainability is a long-term process and forms a part of lifelong learning. Crucial in preparing the young generation for sustainable development are teachers and other educators. Using this knowledge, a scientific project was carried out at the Department of Environmental Studies at the Matej Bel University (Slovakia) entitled "Development of multi-level managerial skills of ESD coordinators in the region of Banská Bystrica." Through this project it was tried to contribute to sustainability in central Slovakia and to establish cooperation with many local and national institutions, such as the Regional Office of Education in Banská Bystrica, the Slovak Environmental Agency, the National Forestry Centre and the Forests of the Slovak Republic. This article discusses the main objectives of the research project, its organization and outcomes. It also focuses on the important role of cooperation between institutions in implementing ESD in primary and secondary schools, as well as teachers' lifelong learning. The paper also presents recommendations for the implementation of ESD in Slovakia, based on the evaluation of a training seminar organized in the framework of the project. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
145--153
Opis fizyczny
Twórcy
  • Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovak Republic
  • Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovak Republic
  • Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovak Republic
Bibliografia
  • Schumacher, F. (1973). Small is Beautiful: Economics as if People Really Mattered. 2nd Ed. London: Abacus, Sphere Books.
  • UNESCO (1978). Tbilisi Declaration. Available at: http://www.gdrc.org/uem/ee/tbilisi.html.
  • Neil, J. (2006). What is Environmental Education? Last updated: 26 Oct 2006. Available at: http://wilderdom.com/environment/EnvironmentalEducation.html.
  • Tilbury, D., Stevenson, R.B., Fien, J., Schreuder, D., (eds.) (2002). Education and Sustainability: Responding to the Global Challenge. Gland (Switzerland) and Cambridge (UK): Commission on Education and Communication.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568467

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.