PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 52 | 79--96
Tytuł artykułu

Aspekty bezpieczeństwa uczestnictwa i organizacji zawodów w marszach na orientację rozgrywanych na terenach górskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Aspects of Safety for Participants and Organisers Of Tourist Foot-orienteering Competitions Set in Mountain Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Zdiagnozowanie czynników ryzyka towarzyszących uczestnictwu i organizacji zawodów w marszach na orientację, określenie i ocena istniejących w tym zakresie (w Polsce) uregulowań prawnych oraz opracowanie schematów postępowania dla organizatorów zawodów.
Metoda. Analiza literatury oraz dokumentów, metoda projektów.
Wyniki. Zdiagnozowano najważniejsze czynniki stanowiące o bezpieczeństwie uczestników i organizatorów zawodów w marszach na orientację rozgrywanych na terenach górskich (nieokreślony stan zdrowia i sprawności uczestników, nocna pora rozgrywania zawodów, klimatyczne i terenowe czynniki środowiska górskiego utrudniające zarówno przemieszczanie się, sprawne odnajdywanie się w sytuacji utraty kontroli swojej lokalizacji na mapie, jak i przeprowadzanie akcji poszukiwawczej bądź ratowniczej). W świetle analizowanych dokumentów wydaje się, że dotychczasowe działania podejmowane przez organizatorów tego typu imprez w naszym kraju poddają w wątpliwość istnienie określonych standardów co do sposobów postępowania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Dlatego też opracowano matrycę do minimalizowania czynników ryzyka w organizacji zawodów w marszach na orientację.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Ograniczenie badań wynika z braku weryfikacji zaproponowanej matrycy w praktyce. Dlatego jej przydatność należałoby w przyszłości zweryfikować poprzez badania kwestionariuszowe przeprowadzone wśród uczestników i organizatorów marszów na orientację, a także obserwacje eksperckie przebiegu zawodów. Implikacje praktyczne. Zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy zawodów mogą wykorzystać matrycę do ograniczania ryzyka wystąpienia niepożądanych zjawisk lub minimalizowania ich skutków. Ponadto matryca ta może być wykorzystywana jako materiał dydaktyczny na kursach organizatorów imprez na orientację.
Oryginalność. Nie odnaleziono w języku polskim ani angielskim opracowań o podobnej treści.
Rodzaj pracy. Praca ma charakter koncepcyjny związany z tworzeniem narzędzi (w tym przypadku: matrycy) przydatnych w prewencji ryzyka podejmowanego przez uczestników i organizatorów marszów na orientację rozgrywanych na obszarach górskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The aim of this work is to accurately diagnose risk factors, determine and evaluate existing legal regulations for tourist foot-orienteering competitions set in mountain areas , and to develop procedures for organisers of these events.
Methods. Analysis of documents was used as the main method in the work. In addition, the design method was used.
Results. The most important factors determining the safety of participants and organisers of competitions in foot tourist forms of orienteering competitions in mountain areas have been diagnosed. In light of the analysed documents, it seems that the activities undertaken by the organizers of this type of events in our country so far, question the existence of certain standards as to how to proceed in the field of safety management. Therefore, a matrix was developed to minimise risk factors for participants and the organisers of these events.
Research and conclusions limitations. The limitation of the research results from the lack of verification of the proposed tools in practice. It would be advisable in the future to supplement the material with questionnaire surveys carried out among participants and organisers of such events, as well as expert observations during competitions.
Practical implications. Both participants and organisers of the competition can use this material to reduce the risk of undesirable phenomena or to minimise their effects. In addition, this text can be used as a source for tourist foot-orienteering event organisers.
Originality. No papers of similar content in Polish or English were found.
Type of paper. The work contains conceptual elements related to the creation of tools useful in risk prevention for participants and organisers regarding tourist foot-orienteering competitions held in mountain areas. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
79--96
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Bibliografia
  • Ammon R., Brown M., (2007), Risk management process, [w:] Cotton . D.J., Wolohan, J.T., red., Law for recreation and sport managersi. Wyd 4, Dubuque, IA: Kendall/Hunt Publishing Company, s. 288-300.
  • Boga S. (1997), Orienteering. The Sport of Navigating with map & Compass. Stackpole Books. Mechanicsburg.
  • Bułatowa M.M., Płatonow W.N. (1996), Trening w różnych warunkach geoklimatycznych i pogodowych, Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa.
  • Cybula P., red. (2013), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach - turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK Kraków, tom 22.
  • Cych P. (2013a), Możliwości i ograniczenia organizacji zawodów orientacji sportowej na terenach leśnych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 15. z. 34, 1, s. 111-118.
  • Cych P. (2013b), Środowisko górskie miejscem rozgrywania pieszych i rowerowych imprez na orientację, [w:] Zarzycki P., Grobelny J., red., Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata, Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, z. 118, s. 338-355.
  • Czabański J. Odpowiedzialność prawna w górach. https://wspinanie.pl/forum/read.php?1,183119,183119
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.