PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. nr 59 | 201--211
Tytuł artykułu

Usługi publiczne utraconą szansą renesansu sfery publicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Services as a Lost Opportunity for the Renaissance of the Public Sphere
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie związków, punktów styku między usługami publicznymi i sferą publiczną, jako obszarów kluczowych dla rozwoju społecznego. W nawiązaniu do tak postawionego celu sformułowano następujące pytanie badawcze: Co jest podstawowym łącznikiem między sferą a usługą publiczną? Weryfikacja przedstawionej hipotezy przeprowadzona została w oparciu o analizę literatury naukowej z dziedziny socjologii, filozofii i ekonomii. Przestrzeń publiczna traktowana jako nieożywiona część cywilizacyjnego krajobrazu jest miejscem, które może, a właściwie powinno stanowić scenę dla sfery publicznej, która w odróżnieniu od infrastruktury posiada już wymiar społeczny, niematerialny - duchowy. Odwołując się zarówno do filozofii J. Habermasa, H. Arendt czy Z. Baumana można wykazać, że sfera publiczna staje się agorą dopiero wówczas, gdy skupia się na wspólnocie, odtrącając wartości utylitarne. Owa wspólnotowość natomiast sprowadza się w zasadzie do pojęcia dobra. Tym samym dochodzimy do punktu styku sfery publicznej z sektorem usługowym. Świadczyć (usługę) w domyśle znaczy bowiem czynić dobro - co podkreśla K. Rogoziński. Zatem służenie, szczególnie w wersji publicznej miało olbrzymi potencjał uratować zanikającą sferę publiczną. Niestety, okazuje się, że obecna epoka, oficjalnie zwana postindustrialną jest w zasadzie re-industrializacją, a nawet hiper-industrializacją. Wzorce przemysłowe są masowo adaptowane na grunt usługowy. Postępująca transformacja cyfrowa sektora usług zabiera przestrzeń do spotkania i dialogu. Zatomizowane społeczeństwo egzystuje w wirtualnym świecie. Sfera publiczna umiera, zostaje tylko pusta przestrzeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to present relationships between public services and the public sphere as key areas for social development. The following research question is: what is the basic link between the public sphere and the public service? The critical literature review in the field of sociology, philosophy and economics was used as a basic research tool. The public space is considered to be an inanimate part of the civilized landscape which can, and should, serve as a kind of a scene for the public sphere which, in contrast to infrastructure, has a societal, non-tangible, and spiritual level to it. Basing on works of J. Habermas, H. Arendt, and Z. Bauman, one can indicate that the public sphere becomes an agora only when it is focused on a community while at the same time neglecting utilitarian factors. The community-oriented nature is, in turn, strictly connected with the very notion of goodness. At this point, the crossing point between the public sphere and the service-oriented sector of industry can be encountered. To provide (a service) means to perform a good deed, which is highlighted by K. Rogoziński. Therefore, servicing, especially in its public variation, had a great potential with regard to saving the quickly disappearing public sphere. Unfortunately, it turns out that the current age, which is officially referred to as a post-industrial one, can be perceived as an re-industrial or even hyper-industrial one. Industrial patterns are being transferred to the service provision-oriented sector on a massive scale. The progressing digital transformation of the service sector takes away the required space for meeting and dialogue. The atomized society exists in a virtual world. The public sphere dies out, leaving an empty space that has to be filled in. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
201--211
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poland
Bibliografia
  • Arendt, H. (2007). Polityka jako obietnica. Warszawa: Prószyński i S-ka.
  • Bauman, Z. (2006). Prywatne zgryzoty na miejskim rynku. W: J.P. Hudzik, W. Woźniak (red.), Sfera publiczna. Kondycja - przejawy - przemiany. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Czarny, J. (2006). Cywilizacja miłości - jako kulturotwórcza propozycja Jana Pawła II. W: W. Wenz (red.), Ku cywilizacji miłości. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny.
  • Goffman, E. (2008). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
  • Harari, Y.N. (2018). Homo deus. Krótka historia jutra. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
  • Jan Paweł II (1994). List Apostolski Tertio millennio adveniente. Watykan.
  • Kotler, P. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Warszawa: Gebethner i S-ka.
  • Lorens, P. (2010). Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej. W: P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznej. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista.
  • Ojciec święty Franciszek (2013). Adhortacja Apostolskia Evangelii Gaudium. Pobrane z: https: //opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/adhortacje/evangelii-w2_24112013. html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.