PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 45 | 257--273
Tytuł artykułu

Aktualne zasady i kontrola planowania finansowego

Warianty tytułu
Current Principles and Control of Financial Planning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie planowanie finansowe zarówno na szczeblu centralnym, jak też na poziomie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opiera się na ściśle określonych zasadach. W odniesieniu do dochodów publicznych mamy do czynienia z regułą ich prognozowania natomiast w przypadku wydatków publicznych z regułą ich planowania. Pomimo, że zasady te pozostają niezmienne od lat to coraz wyraźniej dostrzegana jest potrzeba zwrócenia większej uwagi na stronę wydatkową zarówno budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jak też budżetu państwa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnych zasad dotyczących planowania finansowego oraz kontroli związanych z procesem uchwalania ustawy budżetowej oraz uchwały budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Currently, financial planning both at the central level and at the level of budgets of local government units is based on strictly defined principles. With regard to public revenues, usually planned. Despite the fact that these principles have remained unchanged for years, the need to pay more attention to the expenditure side of both the budgets of local government units and the state budget is more clearly perceived. The purpose of this article is to present current rules regarding financial planning and controls related to the process of adopting the budget act and budgetary resolution of local government units.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
257--273
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Białończyk W., Kasiak Ł., Budżet państwa, w: Finanse publiczne, Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, red. Lachiewicz, Warszawa 2010.
 • Bogucka-Felczak M., Sądowa ochrona praw jednostek samorządu terytorialnego do dochodów, "Finanse Komunalne" 2012.
 • Borodo A. , Samorząd terytorialny, System prawno finansowy, Warszawa 2004.
 • Borodo A. , Subwencje i dotacje jako formy dochodów samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa, Księga pamiątkowa ku czci profesor Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz Warszawa 1999.
 • Dębowska-Romanowska T., Wydatki publiczne, ich formy prawne oraz zasady realizacji w sektorze finansów publicznych, w: Prawo sektora finansów publicznych, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2010.
 • Franek S., Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym, Warszawa 2013.
 • Harasimowicz J., Zasady polskiego prawa budżetowego, w: Finanse i prawo finansowe, red. J. Harasimowicz, J. Gliniecka, Bydgoszcz 2001.
 • Komorowski J., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Gdańsk 2002.
 • Komorowski J., Programowanie i planowanie finansowe w Polsce, w: Nauka Finansów Publicznych i Prawa Finansowego w Polsce, Dorobek i Kierunki Rozwoju, red. A. Pomorska, Lublin 2008.
 • Kornberger-Sokołowska E., Opinia dotycząca rządowego projektu ustawy o finansach publicznych z dnia 20 października 2008 r., Druk Sejmowy Nr 1181.
 • Kosikowski C., Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, Warszawa 2013.
 • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2017, Warszawa 2018, s. 175, www.rio.gov.pl [dostęp 10.10.2018 r.].
 • Kucia-Guściora B., Komentarz do art. 6 ustawy o finansach publicznych, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Warszawa 2012.
 • Lachiewicz W., Jakacka B., Dochodzenie wypłaty dotacji w należnej kwocie - tryb dochodzenia, [w:] Dotacje oświatowe, P. Ciszewski, W. Lachiewicz, B. Jakacka, L. Lipiec-Warzecha, A. Pawlikowska, Warszawa 2015.
 • Lewkowicz P. J., Zasady gospodarowania finansami publicznymi, w: Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą, Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, Gdańsk 2010.
 • Lipiec-Warzecha L., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, SIP LEX 2011.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., Metody budżetowania, Wrocław 2015.
 • Piątkowski P., Dług publiczny a wieloletnia prognoza finansowa na przykładzie doświadczeń Białegostoku, [w:] Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie zadań publicznych Benchmarking, red. S. Franek, M. Będziaszek, Warszawa 2014.
 • Ruśkowski E., w: Finanse publiczne, Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, Gdańsk, 2013.
 • Srocki S., Część II Komentarz do art. 13 u.r.i.o., w: A. Babczuk, P. Ciszewski, B. Cybulski, Etel L., Miemiec W., Mykowska Z., Paczocha M., Płażek S., Renczyński D., Salachna J.M., Srocki S., Trykozko R., Witalec W., Wójcik Z.K., Wróbel W., Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, red. M. Stec, SIP LEX 2010.
 • Swianiewcz P., - Finanse lokalne, Warszawa 2004.
 • Walczak P., Kontrola zarządcza, w: Prawo finansowe, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568559

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.